Dokument & lagar (26 träffar)

Motion 2008/09:C11 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:C11 av Jan Lindholm m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark mp031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kraven på detaljplaneläggning och miljötillstånd bör ställas


Utskottsberedning: 2008/09:CU18
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:C11 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:C10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:C10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark. Bakgrund Från Skeppsholmen i


Utskottsberedning: 2008/09:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:C2 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:C2 av Egon Frid m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att den som har tagit ut en hyra som inte är skälig blir återbetalningsskyldig endast ett år bakåt


Utskottsberedning: 2008/09:CU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:C2 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2008/09:So575 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:So575 av Ylva Johansson m.fl. s Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg s68057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet i sjukvården. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2008/09:CU25 2008/09:SoU1 2008/09:SoU12 2008/09:SoU13 2008/09:SoU15 2008/09:SoU16 2008/09:SoU17 2008/09:SoU8
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2008/09:So575 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 166 kB)

Motion 2008/09:N430 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:N430 av Tomas Eneroth m.fl. s Utgiftsområde 21 Energi s81003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Vattenfall ska ha en ledande roll i energiomställningen i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2008/09:CU30 2008/09:MJU28 2008/09:NU25 2008/09:NU26 2008/09:NU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2008/09:N430 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 81 kB)

Motion 2008/09:MJ502 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ502 av Tina Ehn m.fl. mp Åtgärder för biologisk mångfald mp524 Sammanfattning Bevarad biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens funktion, som i sin tur är grunden för mänskligt liv och välbefinnande. Sverige ser ut att misslyckas med sitt åtagande att hejda förlusten av


Utskottsberedning: 2008/09:CU21 2008/09:CU30 2008/09:CU31 2008/09:MJU12 2008/09:MJU13 2008/09:MJU15 2008/09:MJU16 2008/09:MJU18 2008/09:MJU22 2008/09:NU15 2008/09:NU4 2008/09:TU2 2008/09:UU2 2009/10:MJU5 2009/10:MJU8
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2008/09:MJ502 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 104 kB)

Motion 2008/09:Ju444 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju444 av Josefin Brink m.fl. v Mäns våld mot kvinnor, samkönat partnervåld och hedersrelaterat våld v302 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 Regeringens handlingsplan 6 4.1 En nationell haverikommission 6 5 Skydd för drabbade kvinnor 6 5.1 Besöksförbud 7


Utskottsberedning: 2008/09:CU20 2008/09:JuU1 2008/09:JuU21 2008/09:SoU1 2008/09:SoU13 2008/09:SoU14 2008/09:SoU17 2008/09:UbU17 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2008/09:Ju444 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 147 kB)

Motion 2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat och sårbarhet mp853 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 9 4 Myndigheternas arbete för minskad sårbarhet 10 4.1 Kunskapsförsörjning om klimatförändringar 11 4.2 Kunskapsförsörjning om ras, skred och erosion 12


Utskottsberedning: 2008/09:CU21 2008/09:CU30 2008/09:MJU13 2008/09:MJU15 2008/09:MJU21 2008/09:MJU28 2008/09:NU26 2008/09:NU3 2008/09:SoU17 2008/09:TU11 2008/09:TU2 2008/09:UU10 2009/10:FöU2
Riksdagsbeslut (65 yrkanden): 65 avslag

Motion 2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 135 kB)

Motion 2008/09:C453 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:C453 av Jan Lindholm m.fl. mp Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik mp703 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nytt mål för politikområdet Bostadspolitik. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:CU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2008/09:C453 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 69 kB)

Motion 2008/09:C444 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C444 av Carina Moberg m.fl. s Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik s68081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att införa mål för politikområdet Bostadspolitik i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår upphävandet


Utskottsberedning: 2008/09:CU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:C444 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 72 kB)

Motion 2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. mp Ett jämställt samhälle mp315 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Mäns våld mot kvinnor ett samhällsproblem som kräver en könsmaktsförståelse 6 4.1 Myndighetssamverkan spelar en central roll 7


Utskottsberedning: 2008/09:CU14 2008/09:CU30 2008/09:CU34 2008/09:JuU1 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:SoU1 2008/09:SoU14 2008/09:TU2 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4 2009/10:AU6 2009/10:JuU21 2009/10:TU12
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2008/09:A395 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) (doc, 179 kB)

Motion 2008/09:MJ457 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ457 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v Politik för hållbart fiske v279 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Skydda strömmande vattendrag och fiskars reproduktion 4 4.1 Nationellt stopp av exploatering av rinnande vattendrag 4 4.2 Småskalig vattenkraft


Utskottsberedning: 2008/09:CU21 2008/09:MJU2 2008/09:MJU22 2008/09:NU15 2008/09:NU3 2008/09:SkU26
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2008/09:MJ457 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 94 kB)

Motion 2008/09:C390 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:C390 av Egon Frid m.fl. v Konsumentpolitik v577 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Hemmet är ingen marknadsplats 4 4.1 Begränsa direktreklamen 5 4.2 Telefonförsäljning 5 5 Könsdiskriminerande reklam 6 5.1 Förbjud könsdiskriminerande reklam 7 5.2 Åtgärder


Utskottsberedning: 2008/09:CU1 2008/09:CU10 2008/09:CU25 2008/09:CU34 2008/09:FiU33 2008/09:SoU16 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2008/09:C390 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 110 kB)

Motion 2008/09:So463 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:So463 av LiseLotte Olsson m.fl. v Barnets bästa i familjerättsliga frågor v580 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Barnbalk i stället för föräldrabalk 3 4 Domares barnkompetens 3 5 Barnprotokoll 4 6 Särskilda ombud för barn 4 7 Ge Barnombudsmannen ökade befogenheter 6


Utskottsberedning: 2008/09:CU10 2008/09:JuU1 2008/09:JuU24 2008/09:SoU16 2009/10:CU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:So463 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) (doc, 85 kB)

Motion 2008/09:A355 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:A355 av Josefin Brink m.fl. v HBT-personers mänskliga rättigheter v305 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Heteronormativitet och fördomar 6 4 Asylsökande HBT-personer 7 5 Rättstrygghet för HBT-personer 8 5.1 Ny diskrimineringslag 8 5.2 En särskild


Utskottsberedning: 2008/09:AU9 2008/09:CU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU5 2008/09:KU9 2008/09:SfU8 2008/09:SoU1 2008/09:SoU13 2008/09:SoU14 2008/09:SoU17 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2009/10:AU8 2009/10:KU28
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2008/09:A355 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 168 kB)

Motion 2008/09:C439 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C439 av Carina Moberg m.fl. s Hyresrätten och allmännyttan s68078 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hyresrättens betydelse för arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:CU1 2008/09:CU32 2008/09:CU33
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:C439 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 63 kB)

Motion 2008/09:C438 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C438 av Carina Moberg m.fl. s En modern plan- och bygglag s68080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett helhetsgrepp kring PBL-kommitténs arbete bör tas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2008/09:CU30
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:C438 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:C440 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C440 av Carina Moberg m.fl. s Sms-lån och överskuldsättning s68072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa mål för politikområdet Konsumentpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2008/09:CU1 2008/09:CU25
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:C440 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:C437 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C437 av Carina Moberg m.fl. s En rättvis trafikförsäkring s68073 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en rättvis trafikförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2008/09:CU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:C437 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:C279 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:C279 av Egon Frid m.fl. v Hyresrätten v575 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Kris för hyresrätten 3 4 Bostäders klimatpåverkan 4 5 Produktionsstöd för byggande av hyresrätter 5 6 Bostadsfondens konstruktion och kostnader 6 7 Villkor för investeringsstöden 7


Utskottsberedning: 2008/09:CU1 2008/09:CU30 2008/09:CU32 2008/09:CU33 2008/09:SkU23
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2008/09:C279 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 106 kB)
Paginering