Dokument & lagar (344 träffar)

Motion 2008/09:C416 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C416 av Annelie Enochson kd Skuldsanering Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring i skuldsaneringslagen och i preskriptionslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2008/09:CU25 2008/09:FiU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:C416 av Annelie Enochson (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:C415 av Eva Johnsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C415 av Eva Johnsson kd Dokumentering av rörledningar under marken kd614 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att kartlägga och dokumentera befintliga rörledningar under markytan. Motivering När en grävmaskinist


Utskottsberedning: 2008/09:CU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C415 av Eva Johnsson (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C414 av Dan Kihlström (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C414 av Dan Kihlström kd Vattennivåförändringar i Vänern Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om omprövningar av vattendomar. Motivering Vänern är Sveriges största sjö och en viktig vattentäkt


Utskottsberedning: 2008/09:CU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C414 av Dan Kihlström (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:C413 av Eva Johnsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C413 av Eva Johnsson kd Byggen av enklare boendeformer Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stimulera byggen av enklare boendeformer för unga. Motivering Bostadspolitiken är ett komplext


Utskottsberedning: 2008/09:CU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C413 av Eva Johnsson (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C411 av Claes-Göran Brandin (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C411 av Claes-Göran Brandin s Upprustning av miljonprogramsområden s32008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av upprustning av miljonprogramsområden. Motivering Ett bra och tryggt boende är viktigt för


Utskottsberedning: 2008/09:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C411 av Claes-Göran Brandin (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C410 av Monica Green m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:C410 av Monica Green m.fl. s, v, mp Gode mäns uppdrag för ensamkommande flyktingbarn s19043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppdragsbeskrivningar för gode mäns arbete med ensamkommande flyktingbarn. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:CU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:C410 av Monica Green m.fl. (s, v, mp) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:C407 av Christina Oskarsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C407 av Christina Oskarsson s Lika ersättning för barn vid trafikolyckor s34100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över frågan om försäkringsbranschen bör ges möjlighet att ersätta barn vid trafikolyckor


Utskottsberedning: 2008/09:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C407 av Christina Oskarsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C405 av Max Andersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:C405 av Max Andersson m.fl. mp Oadresserad direktreklam mp721 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att marknadsföringslagen bör ändras så att oadresserad direktreklam endast ska delas ut till dem som ber om den. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:CU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C405 av Max Andersson m.fl. (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:C402 av Lars-Arne Staxäng och Lars Hjälmered (m)

Motion till riksdagen 2008/09:C402 av Lars-Arne Staxäng och Lars Hjälmered m Lagfartskapning m1628 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhindra lagfartskapning. Motivering Lagfartskapning innebär att någon med förfalskade dokument genomför


Utskottsberedning: 2008/09:CU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C402 av Lars-Arne Staxäng och Lars Hjälmered (m) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C401 av Lars-Arne Staxäng och Annicka Engblom (m)

Motion till riksdagen 2008/09:C401 av Lars-Arne Staxäng och Annicka Engblom m Bluffakturor m1770 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över den oroväckande situationen med företag som ställer ut falska fakturor till privatpersoner och företag.


Utskottsberedning: 2008/09:CU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C401 av Lars-Arne Staxäng och Annicka Engblom (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C400 av Lars-Arne Staxäng (m)

Motion till riksdagen 2008/09:C400 av Lars-Arne Staxäng m Kusiners arvsrätt m1331 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kusiners arvsrätt. Motivering 1928 ändrades ärvdabalken för att undvika att framför allt jordbruksfastigheter delades upp i


Utskottsberedning: 2008/09:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C400 av Lars-Arne Staxäng (m) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C399 av Otto von Arnold (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C399 av Otto von Arnold kd Stranderosion kd640 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt utreda möjligheten att motarbeta stranderosion. Motivering Erosion är den nedbrytning och transport av jord och berg


Utskottsberedning: 2008/09:CU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C399 av Otto von Arnold (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C392 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C392 av Cecilia Wikström i Uppsala fp Civil registrering av äktenskapet fp1393 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om civil registrering. Motivering Den statliga Äktenskaps- och partnerskapsutredningen har föreslagit


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C392 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C390 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:C390 av Egon Frid m.fl. v Konsumentpolitik v577 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Hemmet är ingen marknadsplats 4 4.1 Begränsa direktreklamen 5 4.2 Telefonförsäljning 5 5 Könsdiskriminerande reklam 6 5.1 Förbjud könsdiskriminerande reklam 7 5.2 Åtgärder


Utskottsberedning: 2008/09:CU1 2008/09:CU10 2008/09:CU25 2008/09:CU34 2008/09:FiU33 2008/09:SoU16 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2008/09:C390 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 110 kB)

Motion 2008/09:C384 av Kjell Eldensjö (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C384 av Kjell Eldensjö kd S.k. bilmålvakter kd585 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om s.k. bilmålvakter. Motivering En bilmålvakt är en person som får betalt för att registreras som ägare till någon annans fordon.


Utskottsberedning: 2008/09:CU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C384 av Kjell Eldensjö (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C377 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:C377 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m Kostnadsersättning för gode män m1737 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för en sänkning av gränsen för kostnadsersättning vad avser gode män. Motivering Godmanskap


Utskottsberedning: 2008/09:SkU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C377 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C376 av Anders Hansson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:C376 av Anders Hansson m Stranderosion m1841 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör öka sitt engagemang kring problematiken rörande stranderosion. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2008/09:CU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:C376 av Anders Hansson (m) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:C366 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C366 av Johan Pehrson fp Skärpning av föräldrarnas skadeståndskrav för sina barn fp1346 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skärpa föräldrars skadeståndskrav för sina barn. Motivering Många människor som fastnat


Utskottsberedning: 2008/09:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C366 av Johan Pehrson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C365 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C365 av Johan Pehrson fp Bundenhet av budet vid fastighetsöverlåtelse fp1386 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en köpare eller säljare av en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt bör vara bunden till sitt bud


Utskottsberedning: 2008/09:CU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C365 av Johan Pehrson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C364 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C364 av Johan Pehrson fp Minoritetsskydd för små aktieägare fp1349 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av regelverket rörande budplikten. Motivering I samband med Scaniaaffären förra året uppmärksammades


Utskottsberedning: 2008/09:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C364 av Johan Pehrson (fp) (doc, 37 kB)