Dokument & lagar (86 träffar)

Motion 2008/09:Ub37 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub37 av Mats Pertoft m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan mp056 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan. 2 Inledning Miljöpartiet de gröna anser att


Utskottsberedning: 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub37 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 62 kB)

Motion 2008/09:Ub36 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub36 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan s37038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:199. Vårt ställningstagande Under förra mandatperioden beslutade riksdagen, med bred enighet


Utskottsberedning: 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub36 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 65 kB)

Motion 2008/09:Ub34 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub34 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Propositionen 2 4 En gymnasieskola för alla 2 5 Behörighet till gymnasieskolan 3 6 Gymnasieskolans


Utskottsberedning: 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub34 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 74 kB)

Motion 2008/09:Ub32 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub32 av Lage Rahm m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:175 Gränslös kunskap högskolan i globaliseringens tid Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utbildningen i Sverige ska vara


Utskottsberedning: 2008/09:UbU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub32 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub31 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub31 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande s37036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande. Vår syn på studentinflytande


Utskottsberedning: 2008/09:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub31 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:Ub27 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub27 av Mats Pertoft m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att skollagens formulering om krav på hänsyn till skolans åtagande och elevens behov ska tas bort. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:UbU13
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Ub27 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 56 kB)

Motion 2008/09:Ub26 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub26 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor s37037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub26 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:Ub29 av Amineh Kakabaveh m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub29 av Amineh Kakabaveh m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub29 av Amineh Kakabaveh m.fl. (v) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ub25 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub25 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ny lagstiftning


Utskottsberedning: 2008/09:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub25 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 54 kB)

Motion 2008/09:Ub28 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub28 av Lage Rahm m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillföra medel för


Utskottsberedning: 2008/09:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:Ub28 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:Ub23 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub23 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet s37035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de högskolor som inkommit med universitetsansökan och


Utskottsberedning: 2008/09:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub23 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:Ub22 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub22 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar s68101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att allmän förskola för treåringar bör införas


Utskottsberedning: 2008/09:UbU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:Ub22 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2008/09:Ub20 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub20 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar v042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa barnomsorgspeng enligt vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2008/09:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub20 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:Ub21 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub21 av Mats Pertoft m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag såvitt avser att införa barnomsorgspeng enligt vad som anförs i motionen.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub21 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:C11 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:C11 av Jan Lindholm m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark mp031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kraven på detaljplaneläggning och miljötillstånd bör ställas


Utskottsberedning: 2008/09:CU18
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2008/09:C11 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:C10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:C10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark. Bakgrund Från Skeppsholmen i


Utskottsberedning: 2008/09:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Ub18 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub18 av Mats Pertoft m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav nya läroplaner för skolan mp029 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att den nya läroplanen inte leder till


Utskottsberedning: 2008/09:UbU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Ub18 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 52 kB)

Motion 2008/09:Ub17 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub17 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav nya läroplaner för skolan s68097 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skolans mål, nationella prov och läroplaner. Inledning


Utskottsberedning: 2008/09:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub17 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 58 kB)

Motion 2008/09:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav nya läroplaner för skolan Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav nya läroplaner för skolan.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:Ub16 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 58 kB)

Motion 2008/09:Ub15 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub15 av Mats Pertoft m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:68 Yrkeshögskolan mp024 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att entreprenörskap ska genomsyra yrkeshögskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2008/09:UbU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Ub15 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 50 kB)