Dokument & lagar (245 548 träffar)

Motion 2020/21:209 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:209 av Michael Rubbestad SD Införande av blåljuspersonalens dag Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av blåljuspersonalens dag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Med blåljuspersonal avses personalen som jobbar i

2020-09-18

Motion 2020/21:209 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:209 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:208 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:208 av Michael Rubbestad SD Förbud mot försäljning av fjädrar av fågeldun Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda försäljningen av fjädrar av fågeldun och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige säljs många tusentals

2020-09-18

Motion 2020/21:208 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:208 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:207 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:207 av Michael Rubbestad SD Skärmförbud på badanläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett skärmförbud på offentliga badanläggningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering I maj 2018 rapporterade

2020-09-18

Motion 2020/21:207 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:207 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:206 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:206 av Michael Rubbestad SD Förändrad mervärdesskatt för utövande konstnärer och danstillställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en dj:s framträdande ska vara momsbefriat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2020-09-18

Motion 2020/21:206 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:206 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:205 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:205 av Michael Rubbestad SD Hastighetsbegränsning om 30 km/tim vid förskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa hastighetsbegränsning om 30 km/tim vid förskolor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns ingen

2020-09-18

Motion 2020/21:205 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:205 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:204 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:204 av Michael Rubbestad SD Inför pantsystem för färgpatroner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av pantsystem för färgpatroner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck

2020-09-18

Motion 2020/21:204 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:204 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:203 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:203 av Michael Rubbestad SD Klassa sex- och kärleksberoende som beroendesjukdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassa diagnosen sex- och kärleksberoende som en beroendesjukdom och tillkännager detta för regeringen. Motivering En

2020-09-18

Motion 2020/21:203 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:203 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:202 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:202 av Michael Rubbestad SD Klädbidrag till personal inom förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klädbidrag till förskolepersonal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förskoleverksamhet innebär för personalen vardagligt

2020-09-18

Motion 2020/21:202 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:202 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:201 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:201 av Michael Rubbestad SD Kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen 2006:412 om allmänna vattentjänster bör revideras i enlighet med motionens intention och tillkännager

2020-09-18

Motion 2020/21:201 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:201 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:200 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:200 av Michael Rubbestad SD Obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Burkar

2020-09-18

Motion 2020/21:200 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:200 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:199 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:199 av Michael Rubbestad SD Parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter för blåljusfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda utfärdandet av parkeringsanmärkning och kontrollavgift till blåljusfordon under pågående utryckning

2020-09-18

Motion 2020/21:199 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:199 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:198 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:198 av Michael Rubbestad SD Aktivt samtycke till direktreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt samtycke måste ges för att motta direktreklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt marknadsföringslagen 2008:486

2020-09-18

Motion 2020/21:198 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:198 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:197 av Michael Rubbestad och Patrik Jönsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:197 av Michael Rubbestad och Patrik Jönsson båda SD Sänkt påminnelse- och tilläggsavgift för trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka påminnelseavgiften för obetald trängselskatt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2020-09-18

Motion 2020/21:197 av Michael Rubbestad och Patrik Jönsson (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:197 av Michael Rubbestad och Patrik Jönsson (båda SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:196 av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:196 av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad båda SD Utökad diskrimineringslagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa politisk åskådning som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagstiftningen

2020-09-18

Motion 2020/21:196 av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:196 av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad (båda SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:195 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:195 av Michael Rubbestad SD Ändring av vapenlagen gällande pepparspray Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra vapenlagen 1996:67 i enlighet med motionens intention och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag jämställs pepparspray

2020-09-18

Motion 2020/21:195 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:195 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:194 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:194 av Michael Rubbestad SD Pant på saftflaskor en stor miljövinst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatorisk anslutning till det svenska pantsystemet för saftflaskor av pet-typ och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2020-09-18

Motion 2020/21:194 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:194 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:193 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:193 av Michael Rubbestad SD Kostnadstak för veterinärvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett kostnadstak för veterinärvårdskostnader i enlighet med motionens intention och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige

2020-09-18

Motion 2020/21:193 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:193 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:192 av Mikael Strandman och Monika Lövgren (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:192 av Mikael Strandman och Monika Lövgren båda SD Översyn av riksintressen och strandskyddade områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning gällande riksintressen och strandskydd med direktiv om minskning av dessa

2020-09-18

Motion 2020/21:192 av Mikael Strandman och Monika Lövgren (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:192 av Mikael Strandman och Monika Lövgren (båda SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:191 av Matheus Enholm och Josef Fransson (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:191 av Matheus Enholm och Josef Fransson båda SD Uniformsneutralitet inom Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uniformsneutralitet ska tillämpas utan undantag inom Försvarsmakten och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2020-09-18

Motion 2020/21:191 av Matheus Enholm och Josef Fransson (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:191 av Matheus Enholm och Josef Fransson (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:190 av Fredrik Lindahl (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:190 av Fredrik Lindahl SD Åtgärder mot lootlådor och andra lotteriliknande moment inom dataspel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en reglering avseende lootlådor samt andra lotteriliknande moment inom dataspel och tillkännager

2020-09-18

Motion 2020/21:190 av Fredrik Lindahl (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:190 av Fredrik Lindahl (SD) (pdf, 69 kB)