Dokument & lagar (2 234 träffar)

Motion 2000/01:So540 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:So540 av Lindstedt-Staaf, Ester kd Handikappolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det nya avtalet mellan staten och SVT.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening i enlighet


Utskottsberedning: -------------2000/01:BoU9 2000/01:KrU8 2000/01:KU14 2000/01:NU7 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU12 2000/01:SoU3 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So539 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:So539 av Johansson, Kenneth c Trygghet och valfrihet för äldre Sammanfattning Politiken för de äldre kan inte utgå från att alla är lika. Pensionärernas livsvillkor och behov varierar, och var och en måste behandlas med utgångspunkt i sina egna förutsättningar och sin egen vilja. Äldrepolitiken


Utskottsberedning: --------2000/01:AU10 2000/01:BoU9 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 1 avslag, , 8 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So356 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:So356 av Schyman, Gudrun v Den framtida socialtjänsten Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening behovet av att utreda modeller och kostnader så att höjningen av generella bidrag får genomslag för familjer som uppbär försörjningsstöd.


Utskottsberedning: ----------2000/01:BoU2 2000/01:SoU18 2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf273 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf273 av Svensson, Alf kd Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nätverksstöd för ensamstående föräldrar. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: ----------------------------2000/01:AU9 2000/01:BoU1 2000/01:LU15 2000/01:SfU1 2000/01:SkU14 2000/01:SoU7 2000/01:UbU1
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ841 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ841 av Nordlund, Harald fp En liberal miljöpolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen verkar för en lägsta nivå på koldioxid- skatt i EU.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett system


Utskottsberedning: ------------------2000/01:BoU6 2000/01:JuU6 2000/01:MJU1 2000/01:MJU10 2000/01:MJU21 2000/01:MJU3 2000/01:NU3 2000/01:SkU17 2001/02:MJU3
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:K401 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:K401 av Hammarström, Matz mp Livskraftig demokrati 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen utreder vad som i kapitel 4.1 i motionen anförs om en lag om mänskliga rättigheter m.m. 2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till


Utskottsberedning: --------------2000/01:BoU7 2000/01:KU11 2000/01:KU12 2000/01:KU18 2000/01:KU7 2000/01:UbU13 2001/02:KU14 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi211 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi211 av Leijonborg, Lars fp Ekonomisk politik Sammanfattning: Globala möjligheter, globalt ansvar Liberaler är internationalister. I olika länder och i olika tider har liberaler stått för att mänskliga fri- och rättigheter är något universellt. Våra åsiktsfränder har kämpat för demokrati,


Utskottsberedning: -------------------------------------------2000/01:AU1 2000/01:BoU1 2000/01:FiU1 2000/01:FiU11 2000/01:FiU3 2000/01:FöU1 2000/01:JuU1 2000/01:KrU1 2000/01:KU1 2000/01:MJU1 2000/01:NU3 2000/01:SfU1 2000/01:SfU2 2000/01:SkU1 2000/01:SoU1 2000/01:TU1 2000/01:UbU2 2000/01:UU2
Riksdagsbeslut (81 yrkanden): , , 43 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo503 av Barbro Andersson Öhrn (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo503 av Andersson Öhrn, Barbro s Miljöprövning av vindkraften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om miljöprövning av vindkraften. Motivering Riksdagen beslutade 1997 om en omställning av energisystemet en uthållig energiförsörjning.


Utskottsberedning: -2000/01:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo235 av Yvonne Ångström och Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo235 av Ångström, Yvonne fp En liberal bostadspolitik 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att planprocesser och nybyggnadsregler måste förenklas för att få fart på bostadsbyggandet.


Utskottsberedning: --------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU3 2000/01:BoU9 2000/01:FiU1 2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo233 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo233 av Hagström, Ulla-Britt kd Bostadspolitiken 1 Sammanfattning Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande är indelat i politikområdena Bostadspolitik och Regional samhällsorganisation. Utgiftsområdet består främst av plan- bygg- och bostadsväsendet, länsstyrelserna


Utskottsberedning: -----------------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU3 2000/01:BoU8 2000/01:BoU9 2000/01:MJU3 2000/01:SkU18 2000/01:SoU1
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo219 av Göran Lindblad (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo219 av Lindblad, Göran m Bostadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att utreda hur allmännyttans bostäder skall kunna överföras till de boende i enlighet med vad som anförs i motionen. Boendets utanförskap måste brytas Bostadsbeståndet


Utskottsberedning: -2000/01:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo4 av Yvonne Ångström och Kerstin Heinemann (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo4 av Ångström, Yvonne fp med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling Bakgrund Det statliga stödet till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling omfattar totalt ca 6,8 miljarder kronor


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo3 av Ulf Björklund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo3 av Björklund, Ulf kd med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling Det statliga stödet till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling omfattar ca 6,8 miljarder kronor under perioden 1998-


Utskottsberedning: -----1999/2000:BoU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo2 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo2 av Ahlstedt, Rigmor c med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling 1 Inledning Hösten 1997, i samband med 1998 års budget, beslutade riksdagen att avsätta statliga medel för bidrag till lokala investeringsprogram


Utskottsberedning: --1999/2000:BoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo1 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo1 av Billing, Knut m med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling Riksdagens revisorers granskning av det statliga stödet för en ekologiskt hållbar utveckling visar att stödet, uppgående till sammanlagt 6,5


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub814 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub814 av Nilsson, Ulf fp Ny kurs för den högre utbildningen 1 Sammanfattning Kvaliteten skall stå i centrum Strategi för framtida lärarförsörjning Fler doktorandtjänster Skapa fler postdoktorala tjänster Treterminssystem Fler fristående högskolor Möjlighet till lokala antagningskriterier


Utskottsberedning: -------------------------1999/2000:BoU1 1999/2000:SfU8 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU11 1999/2000:UbU12 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU2 1999/2000:UbU9 2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub499 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub499 av Jonsson, Sofia c Högre utbildning och forskning 1 Inledning Centerpartiets mål är att skapa ett decentraliserat kunskapssamhälle. Med det menar vi att tillgängligheten till utbildning ska: nå hela folket, inte bara de redan kunskapsprivilegierade, ske i hela landet, inte bara


Utskottsberedning: -----------------------------------------1999/2000:BoU1 1999/2000:SoU6 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU11 1999/2000:UbU12 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU9 2000/01:AU5 2000/01:UbU2
Riksdagsbeslut (82 yrkanden): , , 41 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub418 av Desirée Pethrus Engström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub418 av Pethrus Engström, Desirée kd Studentsituationen i Stockholmsregionen 1 Stockholm en region i stark tillväxt Stockholmsregionen med sina 1,8 miljoner invånare utgör idag ett naturligt centrum i Sverige och Östersjöregionen för företagande, kultur, forskning och utveckling. Här


Utskottsberedning: -----1999/2000:BoU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub312 av Åke Carnerö (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub312 av Carnerö, Åke kd Simkunnighet Vattensäkerhet ger tryggare bad Sverige är ett land med långa kuster och otaliga sjöar och vattendrag. Att kunna simma är det första och viktigaste steget mot en ökad säkerhet i och vid vatten. Simkunnigheten är därför en livsnödvändig kompetens


Utskottsberedning: ------1999/2000:BoU9 1999/2000:UbU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T706 av Barbro Feltzing (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:T706 av Feltzing, Barbro mp Mobiltelefoners och elektromagnetiska fälts effekter Inledning Mobiltelefoner avger strålning, det är forskning och tillverkare nu överens om. När Miljöpartiet först motionerade om mobiltelefoners risker och den elektromagnetiska strålningen i början av förra


Utskottsberedning: --------1999/2000:BoU9 1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation