Dokument & lagar (3 800 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:6

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:6 DATUM 2020-10-20 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Niklas Karlsson SPaula Holmqvist SMattias Ottosson SJörgen Berglund MKalle Olsson SAlexandra

2020-10-20

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:6 (docx, 29 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:5

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:5 DATUM 2020-10-15 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Paula Holmqvist SMattias Ottosson SDaniel Bäckström CAlexandra Völker SCaroline Nordengrip

2020-10-15

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:5 (docx, 28 kB)

Motion 2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. M Sveriges roll i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges engagemang i världen ska präglas av en sammanhållen linje och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: NU 2020/21:FöU4 2020/21:UU1

Motion 2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 133 kB)

Motion 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. M EU och digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU-medel inte ska betalas ut till medlemsländer som bryter mot rättsstatsprincipen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: FöU NU SoU UU 2020/21:FiU5 2020/21:FöU4

Motion 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:3207 av Jessika Roswall m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Motion 2020/21:3206 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3206 av Hans Wallmark m.fl. M Globala utmaningar i spåren av covid-19 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för ökad transparens i det globala hälsoarbetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: UU 2020/21:FöU4

Motion 2020/21:3206 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3206 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 95 kB)

Motion 2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. M En utrikespolitik utifrån svenska intressen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges utrikespolitik ska utgå från svenska intressen och värden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2020/21:FöU4 2020/21:UU1 2020/21:UU8

Motion 2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 92 kB) Motion 2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 153 kB)

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabell 1. Frihet och säkerhet Europeiska unionen EU EU som utrikespolitisk aktör EU:s säkerhets- och försvarspolitik EU:s grannskapspolitik och utvidgning EU och utvecklingen


Utskottsberedning: KU NU SfU SoU 2020/21:FiU22 2020/21:FöU4 2020/21:JuU29 2020/21:KU1 2020/21:UU1 2020/21:UU7

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 101 kB) Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 179 kB)

Motion 2020/21:3479 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3479 av Maria Stockhaus m.fl. M Ett nytt digitalt ledarskap för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett digitalt kompetenslyft för att stärka den digitala ledningen bland myndigheter och offentlig sektor och tillkännager detta för


Utskottsberedning: FöU KrU KU NU 2020/21:FiU25 2020/21:FöU4 2020/21:TU4

Motion 2020/21:3479 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 95 kB) Motion 2020/21:3479 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 170 kB)

Motion 2020/21:3350 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3350 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Ett starkt svenskt jordbruk en blomstrande landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att livsmedelsproduktionen ska fortsätta att klassas som samhällsviktig verksamhet också efter att coronakrisen är


Utskottsberedning: CU FöU MJU NU UbU 2020/21:FiU34 2020/21:FöU4 2020/21:JuU24 2020/21:MJU2

Motion 2020/21:3350 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 102 kB) Motion 2020/21:3350 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 191 kB)

Motion 2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. C Ledarskap för klimat och grön omställning Sammanfattning Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Klimatet kan räddas. Det är inte för sent. Tekniska innovationer och lösningar som förmår minska utsläppen står till förfogande, men det krävs i många fall en djärv


Utskottsberedning: CU MJU NU SkU TU 2020/21:FiU34 2020/21:FöU4

Motion 2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) (docx, 89 kB) Motion 2020/21:2922 av Rickard Nordin m.fl. (C) (pdf, 142 kB)

Motion 2020/21:2808 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2808 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Jordbruket är grunden Stärk försörjningstryggheten Nationella mål för självförsörjningsgraden behövs Bra med en sammanhållen livsmedelsstrategi


Utskottsberedning: CU NU SkU UbU 2020/21:FöU4 2020/21:MJU1,2020/21:MJU2 2020/21:MJU2 2020/21:NU4

Motion 2020/21:2808 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 134 kB) Motion 2020/21:2808 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 274 kB)

Motion 2020/21:3666 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3666 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel båda SD Säkra Göta älvdalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över resursbehovet och långsiktigt säkra Göta älvdalen mot skred och tillkännager detta för regeringen. Motivering Göta älvdalen


Utskottsberedning: FöU

Motion 2020/21:3666 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3666 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3542 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3542 av Hans Wallmark m.fl. M Försvaret av Sydsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om försvaret av Sydsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Pandemin och det försämrade säkerhetsläget fäster uppmärksamheten på sydsvensk


Utskottsberedning: 2020/21:FöU4

Motion 2020/21:3542 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3542 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:3538 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3538 av Margareta Cederfelt M Totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett modernt totalförsvar behöver ha ett mer utvecklat samarbete med den frivilliga försvarsverksamheten som är tydligt anpassat efter dagens behov och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:FöU4

Motion 2020/21:3538 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3538 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3465 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3465 av David Josefsson M Försvaret av Göteborg och västkusten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att stärka försvaret av Göteborg och västkusten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Göteborgs


Utskottsberedning: 2020/21:FöU4

Motion 2020/21:3465 av David Josefsson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3465 av David Josefsson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3448 av Pål Jonson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3448 av Pål Jonson m.fl. M Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2020/21:FöU1 2020/21:FöU4

Motion 2020/21:3448 av Pål Jonson m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3448 av Pål Jonson m.fl. (M) (pdf, 95 kB)

Motion 2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. M Sveriges förmåga att stå emot hybridhot Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en sammanhållen krislagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra


Utskottsberedning: 2020/21:FöU4 2020/21:JuU23 2020/21:JuU24 2020/21:KU1

Motion 2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M) (docx, 82 kB) Motion 2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M) (pdf, 129 kB)

Motion 2020/21:3446 av Pål Jonson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3446 av Pål Jonson m.fl. M Stärkt civilt försvar och krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en analys av civilpliktens utformning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: CU MJU SkU 2020/21:FöU4

Motion 2020/21:3446 av Pål Jonson m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3446 av Pål Jonson m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. M Cybersäkerhet och cyberförsvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bred utredning om cybersäkerhet som underlag för en svensk cybersäkerhetsstrategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: JuU UU 2020/21:FöU4

Motion 2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Motion 2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. M Ett starkt svenskt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ökade incitament för GSS/K och GSS/T och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om värnplikten


Utskottsberedning: FöU 2020/21:FöU4

Motion 2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M) (pdf, 110 kB)