Dokument & lagar (3 826 träffar)

Motion 2019/20:2351 av Lars Jilmstad (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2351 av Lars Jilmstad M Kontanthandel för god beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att banker och affärer fortsatt bör verka för att handeln med kontanter fortsatt fungerar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2351 av Lars Jilmstad (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2351 av Lars Jilmstad (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2344 av Mats Wiking och Jörgen Hellman (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:2344 av Mats Wiking och Jörgen Hellman båda S Varningsmeddelanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utryckningsfordon ska tillåtas att sända varningsmeddelanden begränsade i tid och rum men av stort värde för samhället, och detta tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2344 av Mats Wiking och Jörgen Hellman (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2344 av Mats Wiking och Jörgen Hellman (båda S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2341 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2341 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Värmland som centrum för kris och beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta ett nationellt centrum för kris och beredskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2341 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2341 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2321 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2321 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Stöd till utbildning av deltidsbrandmän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av statligt stöd för utbildning av deltidsbrandmän och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2321 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2321 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2313 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2313 av Eva Lindh m.fl. S Brister i läkemedelstillgång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över frågan om beredskapslager för läkemedel samt förslag för att komma till rätta med brister i läkemedelstillgången och tillkännager detta


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2313 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2313 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2280 av John Widegren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2280 av John Widegren M Försvarsindustri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för hur vi bäst stärker och utvecklar svensk försvarsindustri och tillkännager detta för regeringen. Motivering Försvaret håller på att


Utskottsberedning: 2019/20:FöU6

Motion 2019/20:2280 av John Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2280 av John Widegren (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2279 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2279 av Sten Bergheden M Öka vår försvarsförmåga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör stärka sin försvarsförmåga och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör


Utskottsberedning: UU 2019/20:FöU6

Motion 2019/20:2279 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2279 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2278 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2278 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint båda M Livsmedelstrygghet i händelse av kris Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i händelse av kris måste ha högre beredskap att försörja befolkningen med livsmedel och under


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2278 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2278 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2273 av Sara Heikkinen Breitholtz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2273 av Sara Heikkinen Breitholtz m.fl. S Räddningsstråk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa lagkrav på räddningsstråk i svensk lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 1980


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2273 av Sara Heikkinen Breitholtz m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2273 av Sara Heikkinen Breitholtz m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2206 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2206 av Lotta Finstorp M Skyddsrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett stärkt befolkningsskydd som är anpassat till nutida förhållanden och tillkännager detta för regeringen. Motivering 2017 föreslog Myndigheten för samhällsskydd


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2206 av Lotta Finstorp (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2206 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2204 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2204 av Lotta Finstorp M Samhällets förmåga vid extraordinära händelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av krisberedskapen i hela samhället och tillkännager detta för regeringen. Motivering Myndigheten för samhällsskydd och


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2204 av Lotta Finstorp (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2204 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2180 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2180 av Lars-Arne Staxäng M Strategi för läkemedelsberedskap vid krissituationer och krig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt ta fram och implementera en strategi för läkemedelsberedskap vid kris och krig och tillkännager detta


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2180 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2180 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2164 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2164 av Lars-Arne Staxäng M Gör det möjligt att använda AML i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt överväga att göra det möjligt att använda AML i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om man befinner


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2164 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2164 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2158 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2158 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden båda M Skredrisken i Götaälvdalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Skredrisken i Götaälvdalen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dalgången kring Göta älv är Sveriges


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2158 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2158 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2011 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2011 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel båda SD Säkra Götaälvdalen invånare och sjöfart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att långsiktigt säkra Götaälvdalen mot skred och tillkännager detta för regeringen. Motivering Göta älvdalen


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2011 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2011 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En funktionell bostadsmarknad Det


Utskottsberedning: KrU MJU UbU 2019/20:CU1 2019/20:CU10 2019/20:CU12 2019/20:CU13 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:CU17 2019/20:CU9 2019/20:FiU22 2019/20:FöU8 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:NU14 2019/20:SfU3 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:SkU24 2019/20:SoU1 2019/20:SoU5
Riksdagsbeslut (69 yrkanden): 5 avslag, 64 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 147 kB) Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 316 kB)

Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal politik för ett starkare Europasamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fördjupat europeiskt samarbete inom klimat- och miljöpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KU MJU SfU UU 2019/20:FiU20 2019/20:FiU22 2019/20:FöU6 2019/20:JuU25 2019/20:MJU8 2019/20:NU13 2019/20:NU15 2019/20:SkU22

Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 94 kB) Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 147 kB)

Motion 2019/20:2088 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2088 av Maria Nilsson L Screeninglag vid företagsuppköp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en screeninglag vid företagsuppköp i syfte att förhindra aktörer kopplade till främmande makt ges kontroll över svensk teknologi och tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2088 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2088 av Maria Nilsson (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2066 av Sanne Lennström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2066 av Sanne Lennström m.fl. S Sistahandsansvaret efter förslutning av SFL Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att tydliggöra att staten har sistahandsansvaret för SFL och SFR efter förslutning, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2066 av Sanne Lennström m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2066 av Sanne Lennström m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2038 av Karin Enström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2038 av Karin Enström M Ökad användning av hjärtstartare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka användningen och registreringen av samt tillgängligheten till hjärtstartare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2038 av Karin Enström (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2038 av Karin Enström (M) (pdf, 71 kB)