Dokument & lagar (9 271 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:6

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:6 DATUM 2020-10-15 TID 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Katarina Brännström MTeresa Carvalho SJulia Kronlid SDArin

2020-10-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:6 (docx, 33 kB)

Motion 2020/21:3732 av Martina Johansson och Solveig Zander (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3732 av Martina Johansson och Solveig Zander båda C med anledning av skr. 2020/21:10 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över flerbarnstillägget i barnbidraget med syftet


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3732 av Martina Johansson och Solveig Zander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3732 av Martina Johansson och Solveig Zander (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid båda SD med anledning av skr. 2020/21:10 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en breddad och fortsatt utredning av flerbarnstillägget och


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid (båda SD) (pdf, 73 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:5

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:5 DATUM 2020-10-13 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Katarina Brännström MTeresa Carvalho SMats Berglund MPArin

2020-10-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:5 (docx, 31 kB)

Motion 2020/21:3711 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3711 av Fredrik Malm m.fl. L En långsiktigt hållbar migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar i fråga om utlänningslagen 2005:716 dels att 1 kap. 1 a och 12 4 kap. 2 a 5 kap. 1 a, 8, 9 och 25 och 5 a kap. 3 ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 1 a 4 kap. 2 c, 3 a,


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3711 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 5425 kB) Motion 2020/21:3711 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 3147 kB)

Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. KD Utgiftsområde 8 Migration Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Inledning 1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter 2. Sänkt söktryck 3. Mottagandet 3.1 Asylansökningsområden 3.2 Korrekta beslutsunderlag 3.3 Snabbare hantering av asylansökningar


Utskottsberedning: AU SfU SkU 2020/21:JuU23 2020/21:KU1 2020/21:SfU6

Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 108 kB) Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 194 kB)

Motion 2020/21:3656 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3656 av Roger Hedlund SD Möjliggörande av föräldraledighet för mor- och farföräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra överlåtande av föräldraledighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att ge barn en


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3656 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3656 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. MP En tryggare, mer flexibel och individanpassad sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer inlyssnande myndighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3649 av Mats Berglund m.fl. (MP) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3643 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3643 av Hans Rothenberg M Barns tillgångar i samband med familjens rätt till bostadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket kring barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3643 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3643 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Ett väl fungerande återvändande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården ska ges i uppdrag att påtagligt öka antalet verkställda utvisningsbeslut


Utskottsberedning: SfU SoU 2020/21:SfU6

Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 114 kB)

Motion 2020/21:3640 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund (båda MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3640 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund båda MP Utred basinkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna till basinkomst och tillkännager detta för regeringen. Motivering På grund av coronakrisen rådde uppmaning


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3640 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3640 av Rebecka Le Moine och Mats Berglund (båda MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:3614 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3614 av David Lång SD Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda kostnaderna för asyl- och anhöriginvandringen till Sverige och tillkännager detta


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3614 av David Lång (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3614 av David Lång (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3568 av Alexandra Anstrell (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3568 av Alexandra Anstrell M Snabbare utvisningsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra en snabbare handläggning, och eventuell utvisning, av asylsökande som gör sig skyldiga till brott, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3568 av Alexandra Anstrell (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3568 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3536 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3536 av Margareta Cederfelt M Arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett land med många högkvalificerade företag med


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3536 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3536 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3534 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3534 av Margareta Cederfelt M Vård av förälder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att överväga en modell för vård av förälder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att bli förälder till sin mamma eller


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:3534 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3534 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M En hållbar ekonomisk familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa föräldraförsäkringen till företagares villkor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: SfU UbU

Motion 2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3528 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Motion 2020/21:3527 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3527 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Sjukförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda Försäkringskassans kapacitet och andra frågor som rör hanteringen av ersättningar under pågående pandemier och tillkännager detta för


Utskottsberedning: AU SfU

Motion 2020/21:3527 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3527 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 119 kB)

Motion 2020/21:3526 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3526 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Uppvärdera medborgarskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället för medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU SfU

Motion 2020/21:3526 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3526 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:3525 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3525 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Reformera arbetskraftsinvandringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra utannonseringskravet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: SfU SkU

Motion 2020/21:3525 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3525 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Motion 2020/21:3524 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3524 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M En målstyrd och långsiktigt hållbar migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ha en målstyrd, stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SfU 2020/21:JuU23

Motion 2020/21:3524 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 92 kB) Motion 2020/21:3524 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 144 kB)