Dokument & lagar (2 989 träffar)

Motion 2001/02:Sf270 av Kenneth Johansson m.fl. (c, v, kd, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf270 av Kenneth Johansson m.fl. c, v, kd, mp Barnets rättigheter i asylprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om att uppdra åt Migrationsverket att prioritera barnets rättigheter i asylprocessen. Motivering Enligt regeringens


Utskottsberedning: 2001/02:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Sf252 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf252 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson s Adoptionsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om åldersgräns för adoptionsbidrag. Åldersgräns för adoptionsbidrag Adoptionsbidraget höjdes vid årsskiftet till


Utskottsberedning: 2001/02:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:Sf29 av Kerstin-Maria Stalin (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf29 av Stalin, Kerstin-Maria mp med anledning av prop. 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den automatiska balanseringen bromsen ej skall genomföras.


Utskottsberedning: ------2000/01:SfU13
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf27 av Claes Stockhaus m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf27 av Stockhaus, Claes v med anledning av prop. 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1998:674 om inkomstgrundad ålderspension. 2. Riksdagen begär att regeringen återkommer


Utskottsberedning: ---------2000/01:SfU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf24 av Kerstin-Maria Stalin och Yvonne Ruwaida (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf24 av Stalin, Kerstin-Maria mp med anledning av skr. 2000/01:59 En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: ------------------2000/01:SfU11
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf20 av Margit Gennser m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf20 av Gennser, Margit m med anledning av skr. 2000/01:59 En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de nuvarande ombudsmännen


Utskottsberedning: --2000/01:SfU11 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf18 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf18 av Carlsson, Birgitta c med anledning av skr. 2000/01:59 En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som i sin mening vad i motionen anförs om kriminalisering av hets


Utskottsberedning: -----2000/01:SfU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf16 av Marianne Samuelsson (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf16 av Samuelsson, Marianne mp med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring angående vissa begränsningar vad det gäller att pappan skall ge sitt medgivande vid överlåtande


Utskottsberedning: -2000/01:SfU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf15 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf15 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag om förlängd föräldraförsäkring. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i


Utskottsberedning: -----------------------2000/01:SfU10
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf14 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf14 av Hoffmann, Ulla v med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i regeringens förslag om ändring i 4 kap. 10 femte stycket i lagen om allmän försäkring i enlighet med vad i motionen anförs. Motivering


Utskottsberedning: -2000/01:SfU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf13 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf13 av Andnor, Berit s med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i regeringens förslag om ändring i 4 kap.10 femte stycket lagen om allmän försäkring i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering


Utskottsberedning: -2000/01:SfU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf12 av Fanny Rizell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf12 av Rizell, Fanny kd med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om föräldrars önskemål att få mer tid för barnen. 2. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: ------------------2000/01:SfU10
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf10 av Margit Gennser m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf10 av Gennser, Margit m med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag om en förlängning av föräldrapenningen. 2. Riksdagen avslår regeringens förslag om en lagfäst arbetstidsförkortning.


Utskottsberedning: -------2000/01:SfU10
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

U513 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 55 2 Förslag till riksdagsbeslut 56 3 VÃ¥ra förslag 58 3.1 Det svenska ordförandeskapet 58 3.2 EU-utvidgningen 58 3.3 Regeringskonferensen 58 3.4 Institutionella reformer 58 3.5 En effektiv gemensam utrikes- och sÃ
kerhetspolitik 59 3.6 Ett svenskt


Utskottsberedning: -------------2000/01:FiU1 2000/01:JuU11 2000/01:KU18 2000/01:KUU1 2000/01:MJU12 2000/01:NU10 2000/01:SfU9 2000/01:SoU10 2000/01:UU4 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So541 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So541 av Heinemann, Kerstin fp Närståendevård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär förslag av regeringen om att förlänga rätten till närståendepenning och den därtill kopplade rätten till ledighet från nuvarande 60 dagar till 120 dagar.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: -----2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So540 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:So540 av Lindstedt-Staaf, Ester kd Handikappolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det nya avtalet mellan staten och SVT.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening i enlighet


Utskottsberedning: -------------2000/01:BoU9 2000/01:KrU8 2000/01:KU14 2000/01:NU7 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU12 2000/01:SoU3 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So539 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:So539 av Johansson, Kenneth c Trygghet och valfrihet för äldre Sammanfattning Politiken för de äldre kan inte utgå från att alla är lika. Pensionärernas livsvillkor och behov varierar, och var och en måste behandlas med utgångspunkt i sina egna förutsättningar och sin egen vilja. Äldrepolitiken


Utskottsberedning: --------2000/01:AU10 2000/01:BoU9 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 1 avslag, , 8 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf273 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf273 av Svensson, Alf kd Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nätverksstöd för ensamstående föräldrar. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: ----------------------------2000/01:AU9 2000/01:BoU1 2000/01:LU15 2000/01:SfU1 2000/01:SkU14 2000/01:SoU7 2000/01:UbU1
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf255 av Cristina Husmark Pehrsson (m) och Barbro Feltzing (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf255 av Husmark Pehrsson, Cristina m Differentierade sjukförsäkringsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vikten av att låta utreda möjligheten för småföretag att särskilt uppmärksammas och kompenseras vad gäller sjukförsäkringsavgiften


Utskottsberedning: -2000/01:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sf236 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf236 av Daléus, Lennart c Rehabilitering för hälsa och livskvalitet 1 Innehållsförteckning 2 3 Sammanfattning Sjukskrivningarna ökar och mest ökar de långa sjukskrivningarna. Sverige har på några år gått från ett samhälle med hög arbetslöshet till ett samhälle med lång sjukfrånvaro.


Utskottsberedning: ------2000/01:SfU1
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation