Dokument & lagar (3 345 träffar)

Motion 2019/20:3478 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3478 av Solveig Zander C med anledning av skr. 2019/20:50 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med kompletterande åtgärder för att komma till rätta med de ökande sjuktalen som


Utskottsberedning: 2019/20:SfU13

Motion 2019/20:3478 av Solveig Zander (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3478 av Solveig Zander (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. S Internationell solidaritet hbtq plus i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och andra mellanstatliga


Utskottsberedning: KU 2019/20:AU7 2019/20:CU17 2019/20:SfU20 2019/20:UU15 2019/20:UU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 1 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3229 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3229 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om krav på uppehållsrätt för utbetalning av stöd från Försäkringskassan och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:SfU17

Motion 2019/20:3229 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3229 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3228 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3228 av Roger Hedlund SD Överlåta föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra överlåtande av föräldraledighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att ge barn en trygg uppväxt är närvarande föräldrar


Utskottsberedning: 2019/20:SfU18

Motion 2019/20:3228 av Roger Hedlund (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3228 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:3215 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3215 av Markus Wiechel m.fl. SD Förändrad prioritering gällande arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa behovsprövad arbetskraftsinvandring för att säkerställa att arbetstillfällen på den svenska arbetsmarknaden


Utskottsberedning: 2019/20:SfU22

Motion 2019/20:3215 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3215 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:3204 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3204 av Markus Wiechel och Sara Gille båda SD Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra registreringen av EU-medborgare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:3204 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3204 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3147 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3147 av Markus Wiechel och Sara Gille båda SD Hänsyn till kvalifikationer i samband med flyktingmottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten med ett system där man tar hänsyn till flyktingars kvalifikationer i samband


Utskottsberedning: 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:3147 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3147 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3146 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3146 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Avskaffa EBO-lagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att successivt avskaffa EBO-lagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:SfU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3146 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3146 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3138 av Mathias Tegnér och Helene Hellmark Knutsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:3138 av Mathias Tegnér och Helene Hellmark Knutsson båda S Stärk Sveriges talangattraktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en one-stop shop för underlättande av högkvalificerad arbetskraftsinvandring


Utskottsberedning: 2019/20:SfU22

Motion 2019/20:3138 av Mathias Tegnér och Helene Hellmark Knutsson (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3138 av Mathias Tegnér och Helene Hellmark Knutsson (båda S) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:3059 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3059 av Fredrik Schulte M En långsiktigt hållbar migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att strama upp asylmottagandet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en snabb


Utskottsberedning: 2019/20:SfU20 2019/20:SfU21 2019/20:SfU22

Motion 2019/20:3059 av Fredrik Schulte (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3059 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:3039 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3039 av Serkan Köse S Omställningspension vid dödsfall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av omställningspensionen vid dödsfall och tillkännager detta för regeringen. Motivering Omställningspensionen är en ersättning för en del


Utskottsberedning: 2019/20:SfU19

Motion 2019/20:3039 av Serkan Köse (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3039 av Serkan Köse (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3034 av Elin Lundgren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3034 av Elin Lundgren m.fl. S Översyn av delvis uppskjutet barnbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av förutsättningarna för ett delvis uppskjutet barnbidrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag får alla


Utskottsberedning: 2019/20:SfU18

Motion 2019/20:3034 av Elin Lundgren m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3034 av Elin Lundgren m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2946 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2946 av Edward Riedl M Brott under pågående asylprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en skärpt lagstiftning för brott som begås under pågående asylprocess och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett


Utskottsberedning: 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:2946 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2946 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2936 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2936 av Edward Riedl M Utvisning vid brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler utvisningar av utländska medborgare som begår brott i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Utländska medborgare som begår


Utskottsberedning: 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:2936 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2936 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2882 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2882 av Boriana Åberg M Migrationsverkets förvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra rymningar från Migrationsverkets förvar straffbara och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:2882 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2882 av Boriana Åberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2881 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2881 av Boriana Åberg M Reglerna för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska bli lättare att attrahera högkvalificerad arbetskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2019/20:SfU22

Motion 2019/20:2881 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2881 av Boriana Åberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2877 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2877 av Boriana Åberg M Uppgradera det svenska medborgarskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra lagen om svenskt medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Till skillnad från andra länder är det väldigt


Utskottsberedning: 2019/20:SfU16

Motion 2019/20:2877 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2877 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2867 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2867 av Boriana Åberg M Språkkunskap för medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunskaper i det svenska språket för att beviljas medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kunskap och kompetens är inträdesbiljetten


Utskottsberedning: 2019/20:SfU16

Motion 2019/20:2867 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2867 av Boriana Åberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2841 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2841 av Boriana Åberg M Avslag på asylansökan för personer som begår brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avslå asylansökan för personer som begår brott och tillkännager detta för regeringen. Motivering För


Utskottsberedning: 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:2841 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2841 av Boriana Åberg (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2840 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2840 av Boriana Åberg M Utvisning av brottslingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla brott med straffvärde från sex månader och uppåt som huvudregel ska leda till utvisning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:2840 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2840 av Boriana Åberg (M) (pdf, 72 kB)