Dokument & lagar (9 028 träffar)

Motion 2019/20:2014 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2014 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Uppvärdera medborgarskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället för medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KU 2019/20:SfU16

Motion 2019/20:2014 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2014 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. C Hållbara gröna näringar Sammanfattning Svenskt jordbruk står för god djuromsorg, säker mat, öppna landskap, miljöhänsyn och arbetstillfällen. Jordbruket spelar också en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Svenskt jordbruk är bäst i världen


Utskottsberedning: MJU UbU 2019/20:AU8 2019/20:CU13 2019/20:CU14 2019/20:CU15 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:MJU2 2019/20:MJU8 2019/20:MJU9 2019/20:SfU17 2019/20:SfU22 2019/20:UbU13
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 2 avslag, 43 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 92 kB) Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 135 kB)

Motion 2019/20:3056 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3056 av Richard Jomshof SD Krafttag mot radikala muslimer och jihadresenärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utländska medborgare med kopplingar till islamistiska terrornätverk ska utvisas med omedelbar verkan och ett livstidsförbud


Utskottsberedning: KU 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:3056 av Richard Jomshof (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3056 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. C Trygghet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygghetsberedning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nämndemannasystem utan partipolitiskt


Utskottsberedning: AU KU UbU 2019/20:CU10 2019/20:JuU1 2019/20:JuU23 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:JuU28 2019/20:JuU29 2019/20:JuU30 2019/20:JuU32 2019/20:JuU7 2019/20:SfU20 2019/20:SfU22 2019/20:SkU7 2019/20:SoU9
Riksdagsbeslut (59 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall, 55 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) (pdf, 151 kB)

Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. KD Polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polisers arbetsvillkor och lön och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU 2019/20:CU12 2019/20:JuU1 2019/20:JuU12 2019/20:JuU25 2019/20:JuU27 2019/20:JuU28 2019/20:JuU29 2019/20:JuU30 2019/20:SfU17 2019/20:SkU24 2019/20:SoU1
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall, 27 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 99 kB) Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 166 kB)

Motion 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. SD Krafttag mot våld och förtryck i hederns namn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett intensifierat arbete med informationsspridning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: KrU KU UbU 2019/20:AU1 2019/20:AU7 2019/20:CU17 2019/20:JuU23 2019/20:SfU21 2019/20:SkU24 2019/20:SoU12 2019/20:SoU9
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 1 avslag, 31 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) (pdf, 121 kB)

Motion 2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. M Kraftfulla åtgärder mot sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag om skärpta straff för våldtäkt av normalgraden och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU26 2019/20:JuU29 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3068 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:3066 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3066 av Johan Forssell m.fl. M Ett nationellt förbud mot tiggeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt förbud mot tiggeri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:3066 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3066 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. M Stöldligor och annan mängdbrottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka polisens arbete mot seriebrottslighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:JuU29 2019/20:SfU20 2019/20:SkU7

Motion 2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 109 kB)

Motion 2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. L Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av kunskap och kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:AU7 2019/20:JuU23 2019/20:SfU16 2019/20:SfU20 2019/20:SoU9

Motion 2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. (L) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. (L) (pdf, 135 kB)

Motion 2019/20:2734 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2734 av Andreas Carlson m.fl. KD Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fri rörlighet och fattiga EU-medborgare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25 2019/20:SfU20 2019/20:SoU9

Motion 2019/20:2734 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2734 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2623 av John Weinerhall (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2623 av John Weinerhall M Hårdare tag mot gängkriminaliteten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom att införa ett belöningssystem och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU28 2019/20:SfU17

Motion 2019/20:2623 av John Weinerhall (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2623 av John Weinerhall (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. L Rättsstaten åter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade möjligheter för allmänheten att följa brottsutvecklingen och polisens resultat lokalt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU 2019/20:AU8 2019/20:CU16 2019/20:JuU25 2019/20:JuU26 2019/20:JuU27 2019/20:JuU28 2019/20:JuU29 2019/20:SfU20

Motion 2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 143 kB)

Motion 2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. M Ökat byggande med snabbare byggprocesser och ökad tillgång på mark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom regleringsbrev och instruktioner ombesörja att myndigheterna bidrar till att fler bostäder


Utskottsberedning: KrU MJU 2019/20:CU10 2019/20:CU13 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:CU6 2019/20:CU9 2019/20:FiU22 2019/20:FiU25 2019/20:NU12 2019/20:SfU18 2019/20:TU7
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 1 avslag, 46 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (docx, 91 kB) Motion 2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) (pdf, 143 kB)

Motion 2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. MP Stärkta rättigheter för hbtq-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en moderniserad könstillhörighetslag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: KU 2019/20:CU17 2019/20:KrU7 2019/20:SfU18 2019/20:SfU20 2019/20:SoU12

Motion 2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. C Människan i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sambor ska kunna avtala om att deras gemensamma bostad ska utgöra samboegendom även om den inte införskaffats för gemensamt bruk och tillkännager detta


Utskottsberedning: KU 2019/20:CU14 2019/20:CU17 2019/20:SfU18 2019/20:SoU9 2019/20:TU11

Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3249 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 105 kB)

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En funktionell bostadsmarknad Det


Utskottsberedning: KrU MJU UbU 2019/20:CU1 2019/20:CU10 2019/20:CU12 2019/20:CU13 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:CU17 2019/20:CU9 2019/20:FiU22 2019/20:FöU8 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:NU14 2019/20:SfU3 2019/20:SkU20 2019/20:SkU21 2019/20:SkU24 2019/20:SoU1 2019/20:SoU5
Riksdagsbeslut (69 yrkanden): 5 avslag, 64 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 147 kB) Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 316 kB)

Motion 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. M Reformer för ökad tillväxt i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att etablera ett tillväxtramverk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:NU12 2019/20:SfU22 2019/20:SkU20 2019/20:SoU9

Motion 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. KD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas syn på arbetslivet Läget på svensk arbetsmarknad Regeringen misslyckas med arbetslösheten En arbetsmarknad där alla får plats Skattelättnader


Utskottsberedning: 2019/20:AU2 2019/20:AU4 2019/20:AU8 2019/20:SfU18 2019/20:SkU20 2019/20:UbU1
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 16 avslag, 17 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 113 kB) Motion 2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 249 kB)

Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. KD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Tabeller Nyanlända invandrares etablering Ankomsten till Sverige Asylprogram Arbete och sysselsättning under asylansökningstiden Eget


Utskottsberedning: 2019/20:AU1 2019/20:AU2 2019/20:AU5 2019/20:AU7 2019/20:JuU1 2019/20:JuU29 2019/20:KU1 2019/20:SfU11 2019/20:SfU20 2019/20:SoU11 2019/20:SoU12 2019/20:UbU1
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 14 avslag, 14 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 100 kB) Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 179 kB)