Dokument & lagar (245 738 träffar)

Motion 2020/21:399 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:399 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:5 Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:5 Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen.

2020-09-24

Motion 2020/21:399 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 87 kB) Motion 2020/21:399 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:398 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:398 av Jens Holm m.fl. V It och bredband 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att öka takten i bredbandsutbyggnaden genom att vidta åtgärder så att de kommunala stadsnäten undantas från lokaliseringsprincipen

2020-09-24

Motion 2020/21:398 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:398 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:397 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:397 av Jon Thorbjörnson m.fl. V Konsumenträtt 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Konsumenträtt i coronatider 5Alla konsumenter ska ha rätt till god konsumentvägledning 5.1Förebyggande arbete och rätt kompetens för konsumentvägledare

2020-09-24

Motion 2020/21:397 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) (docx, 102 kB) Motion 2020/21:397 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) (pdf, 124 kB)

Motion 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En demokratisk och trygg skola 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Skolans roll under nationella kriser 5Barn som far illa 6Likabehandling 6.1Sexuella trakasserier 6.2Afrofobi 6.3Ansvaret för diskriminering i skolan 7Elevdemokrati

2020-09-24

Motion 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 103 kB) Motion 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 118 kB)

Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Stoppa sexköp och människohandel 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Ta bort böter ur straffskalan vid sexköp 5Inför tydlig målsägandestatus vid sexköpsbrott 6Obligatorisk undervisning för sexköpsdömda

2020-09-24

Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 109 kB) Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 131 kB)

Motion 2020/21:394 av Elin Segerlind m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:394 av Elin Segerlind m.fl. V Hållbart och rättvist fiske 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att se över resursfördelningssystemet så att det främsta målet blir en ökad flexibilitet

2020-09-24

Motion 2020/21:394 av Elin Segerlind m.fl. (V) (docx, 83 kB) Motion 2020/21:394 av Elin Segerlind m.fl. (V) (pdf, 101 kB)

Motion 2020/21:393 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:393 av Jon Thorbjörnson m.fl. V Utred internationella adoptioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas om det finns behov av att skärpa tillsynen av de svenska adoptionsorganisationerna och tillkännager detta för regeringen.

2020-09-24

Motion 2020/21:393 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:393 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) (pdf, 89 kB)

Motion 2020/21:392 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:392 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. V Bostadspolitik, planering och byggande 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Bostaden är en social rättighet 4.1Nytt bostadspolitiskt mål 4.2Nationell strategi för att säkerställa allas rätt till bostad 5Bostadssocial

2020-09-24

Motion 2020/21:392 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (docx, 97 kB) Motion 2020/21:392 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (pdf, 146 kB)

Motion 2020/21:391 av Elin Segerlind m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:391 av Elin Segerlind m.fl. V Ekocid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom FN och EU bör verka för att uppdatera det juridiska ramverket så att det blir ett kraftfullt verktyg för att förhindra brott mot naturen ekocid genom

2020-09-24

Motion 2020/21:391 av Elin Segerlind m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:391 av Elin Segerlind m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:390 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:390 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. V Hyresrätt och allmännytta 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Värna och utveckla allmännyttans ställning 4.1Fler allmännyttiga bostadsbolag i kommunerna 4.2Motverka utförsäljning och ombildning

2020-09-24

Motion 2020/21:390 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:390 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (pdf, 129 kB)

Motion 2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. V Beredskap mot pandemier Innehållsförteckning 1Förslag till riksdagsbeslut 2Myndigheters, regioners och kommuners krisberedskap 2.1Regioners krisberedskap och hälso- och sjukvård 2.2Vad har påverkat dödstalen i Sverige 2.3Tydligare ledning och styrning 2.4Nationell

2020-09-24

Motion 2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 110 kB) Motion 2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 120 kB)

Motion 2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. V Omställning till förnyelsebar energi Innehållsförteckning 1Förslag till riksdagsbeslut 2Vår tids ödesfråga 3Vindkraft 3.1Vindkraftens närområdesersättning 3.2Avskaffa det kommunala vetot mot vindkraft 3.3Havsbaserad vindkraft 3.4Anslutningsavgiften för

2020-09-24

Motion 2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 107 kB) Motion 2020/21:388 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 125 kB)

Motion 2020/21:387 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:387 av Christina Höj Larsen m.fl. V Ett Sverige fritt från rasism Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2.1 Vänsterpartiets antirasism 3 Olika former av rasism 3.1 Antisemitism 3.2 Antiziganism 3.3 Afrofobi 3.4 Islamofobi 4 Åtgärder mot rasism 4.1 Regeringen

2020-09-24

Motion 2020/21:387 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 116 kB) Motion 2020/21:387 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 146 kB)

Motion 2020/21:386 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:386 av Markus Wiechel m.fl. SD Förbud av försäljning av foie gras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta internationellt för att förbjuda mat som framställts genom tvångsmatning av djur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2020-09-24

Motion 2020/21:386 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2020/21:386 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:385 av Charlotte Quensel (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:385 av Charlotte Quensel SD Sveriges erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som

2020-09-24

Motion 2020/21:385 av Charlotte Quensel (SD) (docx, 86 kB) Motion 2020/21:385 av Charlotte Quensel (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:384 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:384 av Markus Wiechel m.fl. SD Obedövad slakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kött som köps in via offentlig upphandling ska komma från djur som slaktats i enlighet med svenska djurskyddsregler och tillkännager detta för regeringen.

2020-09-24

Motion 2020/21:384 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 87 kB) Motion 2020/21:384 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:383 av Bo Broman (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:383 av Bo Broman SD Ökad skattetransparens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka skattetransparensen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många medborgare har förmodligen en allmän och kanske något abstrakt uppfattning

2020-09-24

Motion 2020/21:383 av Bo Broman (SD) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:383 av Bo Broman (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2020/21:382 av Bo Broman (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:382 av Bo Broman SD Portal för myndigheters tjänster och hemsidor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en portal till myndigheters tjänster och hemsidor och tillkännager detta för regeringen. Motivering För

2020-09-24

Motion 2020/21:382 av Bo Broman (SD) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:382 av Bo Broman (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:381 av Bo Broman (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:381 av Bo Broman SD Avskaffa krav på matservering för alkoholtillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kravet på matservering för alkoholtillstånd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vår matkultur och vårt

2020-09-24

Motion 2020/21:381 av Bo Broman (SD) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:381 av Bo Broman (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2020/21:380 av Jörgen Grubb (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:380 av Jörgen Grubb SD Ändringar skollagen och liknade förordningar gällande bosatta i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändringar i skollagen och liknande gällande bosatta i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2020-09-24

Motion 2020/21:380 av Jörgen Grubb (SD) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:380 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 69 kB)