Dokument & lagar (251 403 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:19 Tisdag 2020-12-15 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2020-12-15 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Medgivande 2. Information Generaldirektör Herman Sundkvist, Skogsstyrelsen, generaldirektör Björn Risinger, Naturvårdsverket, och statssekreterare Eva Svedling,

2020-12-15 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Folkhälsomyndigheten om situationen i skolan anledning av covid-19 Generaldirektören Johan Carlson

2020-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Trafikverket Generaldirektör Lena Erixon och Malin Holen chef för verksamhetsområde Underhåll, från

2020-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:19 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information om vaccination mot covid-19 Företrädare för SKR och Läkemedelsverket samt vaccinsamordnare

2020-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 8 Migration SfU4 Justering Prop. 2020/21:1 och motioner Föredragande:

2020-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:22 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:22 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Meddelande om 2020 års rapport om rättsstatsprincipen Information Chefen för EU-kommissionens representation i Sverige

2020-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Besök av Riksrevisionen och Polismyndigheten NOA 3. Besök av Polismyndigheten NOA 4. Justering av protokoll 5. Utskottsinitiativ

2020-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:17 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Strategi för den arktiska regionen FöU4y Fråga om

2020-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:18 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ 9-54 1. Kommissionens förslag till delegerad akt om taxonomin Information gemensamt med miljö- och jordbruksutskottet Statssekreterare Ulf Holm 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll

2020-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering AU1 Justering Prop. 2020/21:1

2020-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Tisdag 2020-12-08 kl. 09:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-12-08 09:00 Plats: RÖ5-30 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Val av ordförande

2020-12-08 09:00:00

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utvärdera och följa upp den nya instansordningen om konkurrensskadeavgift och

2020-12-04

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Utskottsmöte 2020/21:17 Torsdag 2020-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-12-03 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Riksbankens kommande bokslut Information Riksbankschef Stefan Ingves 3. JO:s granskning avseende Finansinspektionens

2020-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-12-03 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom SfU2 Justering Prop. 2020/21:1 och

2020-12-03 10:30:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen Generaldirektören Helén Ängmo och Barn- och elevombudet

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Trafikverket Överdirektören Bo Netz och enhetschefen Kristina Hagberg informerar om situationen för förarprovsverksamheten

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:18 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. U ppföljning av vaccinationer mot covid-19 SoU4 Justering Prop. 2020/21:47 och motion Föredragande:

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 19 Regional utveckling NU2 Justering Tidigare behandlad 5 november och 26 november

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet JuU1 Justering Proposition 2020/21:1 och motioner Föredragande:

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Information av Försvarsmakten och Försvarets materielverk

2020-12-03 10:00:00