Dokument & lagar (4 009 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:19 Tisdag 2020-12-15 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2020-12-15 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Medgivande 2. Information Generaldirektör Herman Sundkvist, Skogsstyrelsen, generaldirektör Björn Risinger, Naturvårdsverket, och statssekreterare Eva Svedling,

2020-12-15 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:17 Torsdag 2020-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-12-03 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Riksbankens kommande bokslut Information Riksbankschef Stefan Ingves 3. JO:s granskning avseende Finansinspektionens

2020-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-12-03 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom SfU2 Justering Prop. 2020/21:1 och

2020-12-03 10:30:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen Generaldirektören Helén Ängmo och Barn- och elevombudet

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Trafikverket Överdirektören Bo Netz och enhetschefen Kristina Hagberg informerar om situationen för förarprovsverksamheten

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:18 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. U ppföljning av vaccinationer mot covid-19 SoU4 Justering Prop. 2020/21:47 och motion Föredragande:

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 19 Regional utveckling NU2 Justering Tidigare behandlad 5 november och 26 november

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet JuU1 Justering Proposition 2020/21:1 och motioner Föredragande:

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Information av Försvarsmakten och Försvarets materielverk

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering AU1 Fortsatt beredning Prop.

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Torsdag 2020-12-03 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-12-03 09:30 Plats: RÖ 5-30 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Användarmanual 2. Utgiftsområde 7 Internationellt

2020-12-03 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-12-03 kl. 09:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-12-03 09:00 Plats: RÖ5-30 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll

2020-12-03 09:00:00

Utskottsmöte 2020/21:17 Torsdag 2020-12-03 kl. 07:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-12-03 07:30 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens meddelande om höjning av Europas klimatambition för 2030 Fortsatt överläggning COM2020 562

2020-12-03 07:30:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Det informella ministermötet telekommunikation den 15 oktober 2020 Återrapport Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:17 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Fortsatt beredning Prop. 2020/21:1 och motioner

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information av Försäkringskassan Generaldirektör Nils Öberg informerar om det aktuella

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1367/2006 av den 6 september

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:21 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:21 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: Andrakammarsalen Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Riksdagens ombudsmän informerar om 2020/21 års ämbetsberättelse öppet sammanträde Bilagor 2.

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Information med anledning av finansieringen av det

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Tisdag 2020-12-01 kl. 10:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-12-01 10:30 Plats: RÖ 7-35, digitalt möte Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:11 av den 26 november 2020 3. Information Socialförsäkringsminister

2020-12-01 10:30:00