Dokument & lagar (233 081 träffar)

Motion 2019/20:128 av Elin Segerlind m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:128 av Elin Segerlind m.fl. V Minska köttkonsumtionen 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett nationellt mål om att minska köttkonsumtionen med minst 25 procent till 2025, jämfört med dagens nivåer, bör införas och tillkännager detta

2019-09-20

Motion 2019/20:128 av Elin Segerlind m.fl. (V) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:128 av Elin Segerlind m.fl. (V) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:127 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:127 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V Det svenska statsskicket 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den kommande parlamentariska kommittén bör få ett tilläggsdirektiv om att utreda det svenska statsskicket i syfte att införa republik och

2019-09-20

Motion 2019/20:127 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:127 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (pdf, 92 kB)

Motion 2019/20:126 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:126 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V Trafiksäkerhet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag i syfte att böter för överträdelse av hastighetsbegränsning relateras till inkomst i likhet med dagsböter

2019-09-20

Motion 2019/20:126 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:126 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:125 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:125 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Grundlagsskydd för gemensam egendom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över frågan om hur ett effektivt grundlagsskydd för gemensam egendom ska utformas på statlig,

2019-09-20

Motion 2019/20:125 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:125 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:124 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:124 av Ulla Andersson m.fl. V Det kommunala utjämningssystemet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en parlamentarisk utredning skyndsamt bör tillsättas som får i uppdrag att utreda hela det kommunala utjämningssystemet i syfte att

2019-09-20

Motion 2019/20:124 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:124 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:123 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:123 av Ali Esbati m.fl. V En tryggare och mer rättssäker arbetsskadeförsäkring 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att se över hur arbetsskadeförsäkringen kan förbättras för att ge

2019-09-20

Motion 2019/20:123 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:123 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:122 av Jörgen Grubb SD Möjlighet till lägre rea-vinstskatt vid försäljning av privatbostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet till lägre rea-vinstskatt vid försäljning av privatbostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2019-09-20

Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:121 av Jörgen Grubb (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:121 av Jörgen Grubb SD Gemensamt digitalt system för alla Sveriges vårdenheter för att öka patientsäkerheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett genomförande av ett gemensamt digitalt system för samtliga vårdenheter i Sverige

2019-09-20

Motion 2019/20:121 av Jörgen Grubb (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:121 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:120 av Jörgen Grubb (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:120 av Jörgen Grubb SD Cyklar på cykelbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda framföring av alla typer av moped på cykelbanor inom detaljplanerat område och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har vi ett

2019-09-20

Motion 2019/20:120 av Jörgen Grubb (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:120 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Ökat kunskapsstöd rörande vård av sköldkörtelsjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utreda kunskapsluckorna rörande medicinering av hypotyreos samt öka kunskapen kring sköldkörtelsjukdomar

2019-09-20

Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Tidsbegränsat förstärkt grundavdrag vid pensionering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett förstärkt grundavdrag för personer som vid uppnådd pensionsålder fortsätter arbeta och tillkännager

2019-09-20

Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Inköpspris för permanentbostad justerat efter inflationsindex vid beräkning av realisationsvinst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att inköpspriset för permanentbostad vid försäljning bör

2019-09-20

Motion 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Entreprenörsskap som obligatoriskt gymnasieämne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra entreprenörskap och företagande till obligatoriskt gymnasieämne och tillkännager detta

2019-09-20

Motion 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 83 kB) Motion 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping SD Norrköpings Skolmuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra Norrköpings Skolmuseum till riksmuseum och tillkännager detta för regeringen. Motivering I slutet av 1800-talet

2019-09-20

Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:114 av Eric Westroth SD Välfärdspengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att begränsa användningen av medel från välfärdssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år betalas det ut medel från

2019-09-20

Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:113 av Eric Westroth SD Skärpta påföljder för trafikförseelser vid vägarbeten och pågående räddningsinsats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda skärpta påföljder vid trafikförseelser och hastighetsöverträdelser i anslutning till

2019-09-20

Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:112 av Eric Westroth SD Regelverk för antal boende i en bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta ett regelverk för antalet möjligt folkbokförda i en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många nya invånare

2019-09-20

Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:111 av Eric Westroth SD Inkludera politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i svensk lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även inkludera begreppet politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i den svenska lagstiftningen

2019-09-20

Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:155 Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2018/19:155 i den del som föreslår att grovt sabotage mot blåljusverksamhet ska

2019-09-20

Motion 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:109 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:109 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:157 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som

2019-09-20

Motion 2019/20:109 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:109 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 97 kB)