Dokument & lagar (251 382 träffar)

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utvärdera och följa upp den nya instansordningen om konkurrensskadeavgift och

2020-12-04

Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3784 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Omröstning 2020/21:UU5 Kommissionens arbetsprogram 2021

Omröstning: betänkande 2020/21:UU5 Kommissionens arbetsprogram 2021, förslagspunkt 1 Kommissionens arbetsprogram 2021 Datum: 2020-12-03 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 0 0

2020-12-03

Omröstning 2020/21:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Omröstning: betänkande 2020/21:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Datum: 2020-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 0 5

2020-12-03

Omröstning 2020/21:SkU13 Pausad BNP-indexering för drivmedel

Omröstning: betänkande 2020/21:SkU13 Pausad BNP-indexering för drivmedel, förslagspunkt 2 Pausad BNP-indexering för drivmedel Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V

2020-12-02

Omröstning 2020/21:MJU5 Skyddsjakt på varg

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU5 Skyddsjakt på varg, förslagspunkt 1 Skyddsjakt på varg Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 0 0 4 23 KD 3 0 0 19 L

2020-12-02

Omröstning 2020/21:MJU4 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU4 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter, förslagspunkt 2 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C

2020-12-02

Omröstning 2020/21:MJU3 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU3 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar, förslagspunkt 4 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0

2020-12-02

Omröstning 2020/21:MJU3 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU3 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar, förslagspunkt 3 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16

2020-12-02

Omröstning 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omröstning: betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 4 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0

2020-12-02

Omröstning 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omröstning: betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 3 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0

2020-12-02

Omröstning 2020/21:CU5 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Omröstning: betänkande 2020/21:CU5 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, förslagspunkt 2 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2020-12-02

Omröstning 2020/21:CU4 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Omröstning: betänkande 2020/21:CU4 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet, förslagspunkt 3 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84

2020-12-02

Omröstning 2020/21:CU4 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Omröstning: betänkande 2020/21:CU4 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet, förslagspunkt 2 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11

2020-12-02

Omröstning 2020/21:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti

2020-12-02

Omröstning 2020/21:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti

2020-12-02

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning kring bredare befogenheter för Tullverket att besluta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen får i uppdrag att verka för en grundlig utvärdering av den nya ordningen om konkurrensskadeavgift

2020-12-01

Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3782 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Omröstning 2020/21:SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans, förslagspunkt 1 Huvudmannaskap för personlig assistans Datum: 2020-11-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, C, L, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C

2020-11-26

Omröstning 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, förslagspunkt 6 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet Datum: 2020-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, C,

2020-11-25

Omröstning 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, förslagspunkt 5 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet Datum: 2020-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C,

2020-11-25