Dokument & lagar (30 295 träffar)

Proposition 2020/21:83

Regeringens proposition 2020/21:83 Extra ändringsbudget för 2021 Förstärkta stöd Prop. till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter 2020/21:83 för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 januari 2021 Stefan Löfven Ibrahim


Utskottsberedning: 2020/21:FiU42
Sista motionsdag: 2021-01-22

Proposition 2020/21:83 (pdf, 998 kB)

Proposition 2020/21:81

Regeringens proposition 2020/21:81 Ytterligare kompletterande bestämmelser till Prop. EU:s förordning om elektronisk identifiering 2020/21:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 januari 2021 Stefan Löfven Anders Ygeman Infrastrukturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll

Sista motionsdag: 2021-02-03

Proposition 2020/21:81 (pdf, 493 kB)

Proposition 2020/21:78

Regeringens proposition 2020/21:78 Extra ändringsbudget för 2021 Vissa ändrade Prop. regler inom sjukförsäkringen 2020/21:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 januari 2021 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas


Utskottsberedning: 2020/21:FiU41
Sista motionsdag: 2021-01-27

Proposition 2020/21:78 (pdf, 691 kB)

Proposition 2020/21:77

Regeringens proposition 2020/21:77 Extra ändringsbudget för 2021 Stöd till Prop. företag, medel för vaccinering och andra 2020/21:77 åtgärder med anledning av coronaviruset Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 januari 2021 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2020/21:FiU40
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2021-01-20

Proposition 2020/21:77 (pdf, 850 kB)

Proposition 2020/21:80

Regeringens proposition 2020/21:80 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis Prop. 2020/21:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 januari 2021 Stefan Löfven Tomas Eneroth Infrastrukturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om en ändring


Utskottsberedning: 2020/21:TU5
Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2021-01-12

Proposition 2020/21:80 (pdf, 313 kB)

Proposition 2020/21:79

Regeringens proposition 2020/21:79 En tillfällig covid-19-lag Prop. 2020/21:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 januari 2021 Ibrahim Baylan Anna Ekström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny och tillfällig lag om särskilda begränsningar


Utskottsberedning: 2020/21:SoU23
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2021-01-05

Proposition 2020/21:79 (pdf, 951 kB)

Skrivelse 2020/21:62

Regeringens skrivelse 2020/21:62 Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Skr. Kriminalvårdens anstalter 2020/21:62 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: 2020/21:JuU20 Sista motionsdag: 2021-01-27

Skrivelse 2020/21:62 (pdf, 2020 kB)

Proposition 2020/21:74

Regeringens proposition 2020/21:74 En särskild straffbestämmelse för uppmaning till Prop. självmord 2020/21:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Samhällets insatser mot självmord


Utskottsberedning: 2020/21:JuU21
Sista motionsdag: 2021-01-27

Proposition 2020/21:74 (pdf, 424 kB)

Proposition 2020/21:73

Regeringens proposition 2020/21:73 En ny straffbestämmelse som skyddar Prop. betalningsverktyg 2020/21:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att upprätthålla förtroendet


Utskottsberedning: 2020/21:JuU14
Sista motionsdag: 2021-01-27

Proposition 2020/21:73 (pdf, 849 kB)

Skrivelse 2020/21:69

Regeringens skrivelse 2020/21:69 2020 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. om särskild utlänningskontroll 2020/21:69 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Mikael Damberg Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör


Utskottsberedning: 2020/21:JuU19 Sista motionsdag: 2021-01-27

Skrivelse 2020/21:69 (pdf, 294 kB)

Proposition 2020/21:72

Regeringens proposition 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention Prop. om it-relaterad brottslighet 2020/21:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Mikael Damberg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 2020/21:JuU16
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2021-01-15

Proposition 2020/21:72 (pdf, 2293 kB)

Proposition 2020/21:71

Regeringens proposition 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och Prop. fastställande av säkra ursprungsländer 2020/21:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll EU-domstolens


Utskottsberedning: 2020/21:SfU15
Sista motionsdag: 2021-01-22

Proposition 2020/21:71 (pdf, 894 kB)

Proposition 2020/21:68

Regeringens proposition 2020/21:68 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus Prop. malus-systemet 2020/21:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen har i budgetpropositionen


Utskottsberedning: 2020/21:SkU16
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2021-01-15

Proposition 2020/21:68 (pdf, 490 kB)

Proposition 2020/21:67

Regeringens proposition 2020/21:67 Undersökningstillstånd Prop. 2020/21:67 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om ändringar i minerallagen 1991:45


Utskottsberedning: 2020/21:NU9
Sista motionsdag: 2021-01-15

Proposition 2020/21:67 (pdf, 295 kB)

Proposition 2020/21:66

Regeringens proposition 2020/21:66 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade Prop. upplysningar för vissa aktörer på 2020/21:66 finansmarknadsområdet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2020/21:FiU19
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2021-01-15

Proposition 2020/21:66 (pdf, 1412 kB)

Proposition 2020/21:65

Regeringens proposition 2020/21:65 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom Prop. nedsatt energiskatt 2020/21:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2020/21:SkU17
Sista motionsdag: 2021-01-15

Proposition 2020/21:65 (pdf, 322 kB)

Proposition 2020/21:64

Regeringens proposition 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör Prop. det samiska folket 2020/21:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Amanda Lind Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: KU
Sista motionsdag: 2021-01-22

Proposition 2020/21:64 (pdf, 1436 kB)

Skrivelse 2020/21:61

Regeringens skrivelse 2020/21:61 Riksrevisionens rapport om styrning av Skr. ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, 2020/21:61 Linnéuniversitetet och Stockholms universitet Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 december 2020 Morgan Johansson Matilda Ernkrans Utbildningsdepartementet


Utskottsberedning: Utbildningsutskottet Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2021-01-15

Skrivelse 2020/21:61 (pdf, 275 kB)

Proposition 2020/21:60

Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Regeringens proposition 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid Prop. kunskap och innovation för Sverige 2020/21:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Matilda Ernkrans Utbildningsdepartementet


Utskottsberedning: UbU
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2021-01-15

Proposition 2020/21:60 (pdf, 1993 kB)

Skrivelse 2020/21:70

Regeringens skrivelse 2020/21:70 Integritetsskydd vid signalspaning i Skr. försvarsunderrättelseverksamhet 2020/21:70 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 december 2020 Morgan Johansson Peter Hultqvist Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redogör


Utskottsberedning: Försvarsutskottet Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2021-01-15

Skrivelse 2020/21:70 (pdf, 185 kB)