Dokument & lagar (30 269 träffar)

Proposition 2020/21:36

Ändringar i regelverket om kapitaltäckning Regeringens proposition 2020/21:36 Ändringar i regelverket om kapitaltäckning Prop. 2020/21:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 2020/21:FiU37
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-11-04

Proposition 2020/21:36 (pdf, 7686 kB)

Proposition 2020/21:33

Regeringens proposition 2020/21:33 Avgifter vid återköp och flytt av fond- och Prop. depåförsäkringar 2020/21:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar


Utskottsberedning: 2020/21:FiU16
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-11-04

Proposition 2020/21:33 (pdf, 423 kB)

Proposition 2020/21:35

Regeringens proposition 2020/21:35 Regelbundna överväganden av Prop. vårdnadsöverflyttning och särskilda 2020/21:35 lämplighetskrav för offentliga biträden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2020/21:SoU5
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-11-04

Proposition 2020/21:35 (pdf, 496 kB)

Proposition 2020/21:30

Totalförsvaret 2021-2025 Regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 Prop. 2020/21:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Peter Hultqvist Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om ett


Utskottsberedning: 2020/21:FöU4
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-10-30

Proposition 2020/21:30 (pdf, 1200 kB)

Proposition 2020/21:22

Regeringens proposition 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- Prop. och rådgivningsinsats Resolute Support Mission 2020/21:22 i Afghanistan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Ann Linde Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2020/21:UFöU1
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-10-30

Proposition 2020/21:22 (pdf, 235 kB)

Proposition 2020/21:21

Regeringens proposition 2020/21:21 Fortsatt svenskt deltagande i den militära Prop. utbildningsinsatsen i Irak 2020/21:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Ann Linde Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2020/21:UFöU2
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-10-30

Proposition 2020/21:21 (pdf, 243 kB)

Skrivelse 2020/21:40

Regeringens skrivelse 2020/21:40 Återkallelse av proposition 2020/21:12 Särskilt Skr. investeringsutrymme för elnätsverksamhet 2020/21:40 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Anders Ygeman Infrastrukturdepartementet 1 Skr. 2020/21:40 2 Återkallelse av


Utskottsberedning: Sista motionsdag: 2020-10-22

Skrivelse 2020/21:40 (pdf, 98 kB)

Proposition 2020/21:34

Regeringens proposition 2020/21:34 Revision av det enhetliga elektroniska Prop. rapporteringsformatet 2020/21:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vissa noterade företag ska


Utskottsberedning: 2020/21:CU4
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-10-29

Proposition 2020/21:34 (pdf, 436 kB)

Proposition 2020/21:32

Regeringens proposition 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas Prop. stabiliseringsinsats i Mali 2020/21:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Ann Linde Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2020/21:UFöU3
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-10-29

Proposition 2020/21:32 (pdf, 288 kB)

Proposition 2020/21:26

Regeringens proposition 2020/21:26 Motåtgärder på skatteområdet mot icke Prop. samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra 2020/21:26 inkomstskattefrågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2020/21:SkU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2020-10-28

Proposition 2020/21:26 (pdf, 841 kB)

Proposition 2020/21:23

Regeringens proposition 2020/21:23 Justerande bestämmelser om avdrag för Prop. koncernbidragsspärrade underskott och avdrag 2020/21:23 för negativt räntenetto Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2020/21:SkU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2020-10-28

Proposition 2020/21:23 (pdf, 768 kB)

Proposition 2020/21:20

Regeringens proposition 2020/21:20 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa Prop. varor 2020/21:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att s.k. omvänd skattskyldighet


Utskottsberedning: 2020/21:SkU7
Sista motionsdag: 2020-10-28

Proposition 2020/21:20 (pdf, 582 kB)

Proposition 2020/21:19

Regeringens proposition 2020/21:19 Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av Prop. resolutionsregelverket 2020/21:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2020/21:SkU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-10-28

Proposition 2020/21:19 (pdf, 485 kB)

Skrivelse 2020/21:25

Regeringens skrivelse 2020/21:25 Riksrevisionens rapport om regionala Skr. strukturfondspartnerskap 2020/21:25 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin


Utskottsberedning: 2020/21:NU12 Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-10-28

Skrivelse 2020/21:25 (pdf, 1140 kB)

Proposition 2020/21:27

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter Regeringens proposition 2020/21:27 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter Prop. 2020/21:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2020 Stefan Löfven Peter Eriksson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2020/21:MJU4
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-10-28

Proposition 2020/21:27 (pdf, 1843 kB)

Proposition 2020/21:24

Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor Regeringens proposition 2020/21:24 Ändrade krav på insiderförteckningar och några Prop. tillsynsfrågor 2020/21:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2020/21:FiU14
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Sista motionsdag: 2020-10-28

Proposition 2020/21:24 (pdf, 4970 kB)

Proposition 2020/21:17

Regeringens proposition 2020/21:17 Anpassade tillståndskrav för Prop. tjänstepensionskassor 2020/21:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lättnad i kraven


Utskottsberedning: 2020/21:FiU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2020-10-16

Proposition 2020/21:17 (pdf, 310 kB)

Skrivelse 2020/21:10

Regeringens skrivelse 2020/21:10 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i Skr. barnbidraget 2020/21:10 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 september 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen


Utskottsberedning: 2020/21:SfU9 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-10-15

Skrivelse 2020/21:10 (pdf, 1421 kB)

Proposition 2020/21:18

Regeringens proposition 2020/21:18 En tydligare koppling mellan villkorlig Prop. frigivning och deltagande i 2020/21:18 återfallsförebyggande åtgärder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2020/21:JuU8
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-10-14

Proposition 2020/21:18 (pdf, 354 kB)

Proposition 2020/21:16

Regeringens proposition 2020/21:16 Elcertifikat stoppregel och kontrollstation Prop. 2019 2020/21:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2020 Stefan Löfven Tomas Eneroth Infrastrukturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen finns förslag till


Utskottsberedning: 2020/21:NU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-10-14

Proposition 2020/21:16 (pdf, 804 kB)