Dokument & lagar (30 270 träffar)

Proposition 2019/20:158

Regeringens proposition 2019/20:158 Senarelagt införande av nationell Prop. läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare 2019/20:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 april 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2019/20:SoU22
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-29

Proposition 2019/20:158 (pdf, 415 kB)

Proposition 2019/20:159

Regeringens proposition 2019/20:159 Kompletterande bestämmelser till EU:s Prop. plattformsförordning 2019/20:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 april 2020 Stefan Löfven Anna Hallberg Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår en ny lag med


Utskottsberedning: 2019/20:NU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2020-05-08

Proposition 2019/20:159 (pdf, 633 kB)

Proposition 2019/20:156

Regeringens proposition 2019/20:156 Genomförande av EU-direktiv på Prop. avfallsområdet 2019/20:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 april 2020 Stefan Löfven Isabella Lövin Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till ändringar


Utskottsberedning: 2019/20:MJU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-05-06

Proposition 2019/20:156 (pdf, 808 kB)

Proposition 2019/20:154

Regeringens proposition 2019/20:154 Skärpta regler avseende hanteringen av Prop. sprängämnesprekursorer 2019/20:154 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 april 2020 Stefan Löfven Mikael Damberg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår lagändringar


Utskottsberedning: 2020/21:FöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-05-06

Proposition 2019/20:154 (pdf, 835 kB)

Proposition 2019/20:124

Regeringens proposition 2019/20:124 Vissa ändringar i avfallsskattelagen Prop. 2019/20:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 april 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att skatt som betalats för


Utskottsberedning: 2019/20:SkU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-05-06

Proposition 2019/20:124 (pdf, 383 kB)

Skrivelse 2019/20:104

Regeringens skrivelse 2019/20:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 20152019 2019/20:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen utvärderar regeringen statens


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-05-06

Skrivelse 2019/20:104 (pdf, 1526 kB)

Skrivelse 2019/20:153

Regeringens skrivelse 2019/20:153 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det Skr. finanspolitiska ramverket 2019 2019/20:153 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 april 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-05-04

Skrivelse 2019/20:153 (pdf, 678 kB)

Proposition 2019/20:157

Regeringens proposition 2019/20:157 Ett förtydligat statligt ansvar för vissa Prop. kärntekniska verksamheter 2019/20:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 april 2020 Stefan Löfven Isabella Lövin Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2019/20:FöU10
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Sista motionsdag: 2020-05-04

Proposition 2019/20:157 (pdf, 361 kB)

Skrivelse 2019/20:147

Regeringens skrivelse 2019/20:147 Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga Skr. museer 2019/20:147 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 april 2020 Stefan Löfven Peter Eriksson Kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning


Utskottsberedning: 2019/20:KrU12 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-05-04

Skrivelse 2019/20:147 (pdf, 1137 kB)

Proposition 2019/20:148

Regeringens proposition 2019/20:148 Anpassade regler för understödsföreningar som Prop. inte är tjänstepensionskassor 2019/20:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2019/20:FiU41
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-30

Proposition 2019/20:148 (pdf, 585 kB)

Skrivelse 2019/20:101

Årsredovisning för staten 2019 Regeringens skrivelse 2019/20:101 Årsredovisning för staten 2019 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska


Utskottsberedning: 2019/20:FiU30 Sista motionsdag: 2020-04-30

Skrivelse 2019/20:101 (pdf, 5067 kB)

Proposition 2019/20:100

2020 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2019/20:FiU20 2019/20:KU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2020-04-30

Proposition 2019/20:100 (pdf, 4258 kB)

Proposition 2019/20:99

Vårändringsbudget för 2020 Regeringens proposition 2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens


Utskottsberedning: 2019/20:FiU21 2019/20:KU13
Riksdagsbeslut (34 förslag): , 34 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-30

Proposition 2019/20:99 (pdf, 1302 kB)

Skrivelse 2019/20:98

Redovisning av skatteutgifter 2020 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen.


Utskottsberedning: Skatteutskottet Sista motionsdag: 2020-04-30

Skrivelse 2019/20:98 (pdf, 359 kB)

Skrivelse 2019/20:114

Regeringens skrivelse 2019/20:114 Strategisk exportkontroll 2019 krigsmateriel Skr. och produkter med dubbla användningsområden 2019/20:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 april 2020 Stefan Löfven Mikael Damberg Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2019/20:UU11 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-29

Skrivelse 2019/20:114 (pdf, 974 kB)

Proposition 2019/20:155

Regeringens proposition 2019/20:155 Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen Prop. med anledning av det virus som orsakar 2019/20:155 covid-19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2019/20:SoU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-04-08

Proposition 2019/20:155 (pdf, 389 kB)

Proposition 2019/20:152

Regeringens proposition 2019/20:152 Undantag från plan- och bygglagen vid Prop. spridning av en samhällsfarlig sjukdom 2019/20:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2019/20:CU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-14

Proposition 2019/20:152 (pdf, 302 kB)

Proposition 2019/20:150

Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering Regeringens proposition 2019/20:150 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid Prop. utstationering 2019/20:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 april 2020 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Arbetsmarknadsdepartementet


Utskottsberedning: 2019/20:AU14
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-04-22

Proposition 2019/20:150 (pdf, 3683 kB)

Proposition 2019/20:149

Regeringens proposition 2019/20:149 Skärpta straff för de allvarligaste fallen av Prop. immaterialrättsintrång 2019/20:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 april 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det har skett en betydande


Utskottsberedning: 2019/20:NU18
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-22

Proposition 2019/20:149 (pdf, 602 kB)

Proposition 2019/20:139

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon Regeringens proposition 2019/20:139 Kompletterande bestämmelser till EU:s Prop. förordning om godkännande av och 2019/20:139 marknadskontroll över motorfordon Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.


Utskottsberedning: 2019/20:TU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-22

Proposition 2019/20:139 (pdf, 1688 kB)