Dokument & lagar (30 207 träffar)

Proposition 2019/20:109

Regeringens proposition 2019/20:109 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek Prop. ett enklare förfarande 2019/20:109 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att


Utskottsberedning: 2019/20:JuU36
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-03-26

Proposition 2019/20:109 (pdf, 715 kB)

Proposition 2019/20:106

Regeringens proposition 2019/20:106 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets Prop. verksamhet 2019/20:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår två nya lagar för


Utskottsberedning: 2019/20:JuU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2020-03-26

Proposition 2019/20:106 (pdf, 784 kB)

Skrivelse 2019/20:103

Kommittéberättelse kommittéernas verksamhet under 2019 Regeringens skrivelse 2019/20:103 Kommittéberättelse kommittéernas Skr. verksamhet under 2019 2019/20:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2020 Stefan Löfven Hans Dahlgren Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: Konstitutionsutskottet Sista motionsdag: 2020-03-25

Skrivelse 2019/20:103 (pdf, 1392 kB)

Proposition 2019/20:95

Regeringens proposition 2019/20:95 Stärkt sekretesskydd för hotade personer och Prop. snabbare handläggning av vissa hyrestvister 2019/20:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 2019/20:JuU15
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Sista motionsdag: 2020-03-25

Proposition 2019/20:95 (pdf, 295 kB)

Proposition 2019/20:92

Regeringens proposition 2019/20:92 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment Prop. som avser andning och måltider i form av 2019/20:92 sondmatning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2019/20:SoU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-03-25

Proposition 2019/20:92 (pdf, 448 kB)

Skrivelse 2019/20:91

Regeringens skrivelse 2019/20:91 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete Skr. och humanitärt bistånd genom multilaterala 2019/20:91 organisationer Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2020 Stefan Löfven Peter Eriksson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2019/20:UU17 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-03-25

Skrivelse 2019/20:91 (pdf, 1388 kB)

Proposition 2019/20:88

Regeringens proposition 2019/20:88 Ett förbud mot spridning av bilder från Prop. rättegångar 2019/20:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det är av central betydelse för rättskipningen


Utskottsberedning: 2019/20:JuU39
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Sista motionsdag: 2020-03-25

Proposition 2019/20:88 (pdf, 293 kB)

Skrivelse 2019/20:75

Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2019 Regeringens skrivelse 2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen Skr. åtgärder under 2019 2019/20:75 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2020 Stefan Löfven Hans Dahlgren Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: Konstitutionsutskottet Sista motionsdag: 2020-03-25

Skrivelse 2019/20:75 (pdf, 10490 kB)

Skrivelse 2019/20:93

Regeringens skrivelse 2019/20:93 Riksrevionens rapport om statens arbete för att Skr. förhindra och hantera kärntekniska olyckor 2019/20:93 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2020 Stefan Löfven Mikael Damberg Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2019/20:FöU4 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-03-25

Skrivelse 2019/20:93 (pdf, 975 kB)

Proposition 2019/20:85

Regeringens proposition 2019/20:85 Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri Prop. eller väpnat rån mot fartyg 2019/20:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 februari 2020 Stefan Löfven Tomas Eneroth Infrastrukturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2019/20:TU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2020-03-18

Proposition 2019/20:85 (pdf, 357 kB)

Proposition 2019/20:84

Regeringens proposition 2019/20:84 Förbättringar för barn inom den psykiatriska Prop. tvångsvården 2019/20:84 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 februari 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnar regeringen


Utskottsberedning: 2019/20:SoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-03-18

Proposition 2019/20:84 (pdf, 814 kB)

Proposition 2019/20:87

Regeringens proposition 2019/20:87 Inget grundavdrag vid bestämmande av Prop. brottsskadeersättning 2019/20:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2020 Ibrahim Baylan Mikael Damberg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas ett


Utskottsberedning: 2019/20:JuU41
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-03-18

Proposition 2019/20:87 (pdf, 1035 kB)

Skrivelse 2019/20:77

Regeringens skrivelse 2019/20:77 Riksrevisionens rapport om det kommunala Skr. utjämningssystemet 2019/20:77 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 februari 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar


Utskottsberedning: 2019/20:FiU39 Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-03-04

Skrivelse 2019/20:77 (pdf, 2617 kB)

Proposition 2019/20:83

Regeringens proposition 2019/20:83 Ett nytt konto- och värdefackssystem Prop. 2019/20:83 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Brottsbekämpande myndigheter, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten


Utskottsberedning: 2019/20:FiU33
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-02-26

Proposition 2019/20:83 (pdf, 1216 kB)

Skrivelse 2019/20:82

Regeringens skrivelse 2019/20:82 Riksrevisionens rapport om föråldrade it-system Skr. i statsförvaltningen 2019/20:82 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 februari 2020 Stefan Löfven Anders Ygeman Infrastrukturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-02-26

Skrivelse 2019/20:82 (pdf, 950 kB)

Proposition 2019/20:81

Regeringens proposition 2019/20:81 Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om Prop. byggnaders energiprestanda 2019/20:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 2020 Stefan Löfven Anders Ygeman Infrastrukturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2019/20:CU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2020-02-26

Proposition 2019/20:81 (pdf, 592 kB)

Skrivelse 2019/20:76

Regeringens skrivelse 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets Skr. tillsyn 2019/20:76 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 januari 2020 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning


Utskottsberedning: 2019/20:NU17 Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2020-02-24

Skrivelse 2019/20:76 (pdf, 1357 kB)

Skrivelse 2019/20:73

Regeringens skrivelse 2019/20:73 Riksrevisionens rapport om stöd till start av Skr. näringsverksamhet långsiktiga effekter och 2019/20:73 Arbetsförmedlingens arbetssätt Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 januari 2020 Stefan Löfven Eva Nordmark Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2019/20:AU11 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-02-24

Skrivelse 2019/20:73 (pdf, 2442 kB)

Proposition 2019/20:80

Regeringens proposition 2019/20:80 Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och Prop. vissa andra frågor 2019/20:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 januari 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I lagen 1995:1571 om insättningsgaranti


Utskottsberedning: 2019/20:FiU38
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-02-19

Proposition 2019/20:80 (pdf, 254 kB)

Proposition 2019/20:79

Regeringens proposition 2019/20:79 Presentation av betalningssätt vid Prop. marknadsföring av betaltjänster online 2019/20:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 januari 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Konsumentskyddet på


Utskottsberedning: 2019/20:FiU37
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-02-19

Proposition 2019/20:79 (pdf, 268 kB)