Dokument & lagar (30 269 träffar)

Skrivelse 2019/20:134

Regeringens skrivelse 2019/20:134 Riksrevisionens rapport om Skr. nationalräkenskaperna 2019/20:134 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 april 2020 Stefan Löfven Lena Micko Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens


Utskottsberedning: 2019/20:FiU43 Sista motionsdag: 2020-04-20

Skrivelse 2019/20:134 (pdf, 1229 kB)

Proposition 2019/20:146

Regeringens proposition 2019/20:146 Extra ändringsbudget för 2020 Ytterligare Prop. åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2019/20:FiU56
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-05

Proposition 2019/20:146 (pdf, 365 kB)

Proposition 2019/20:145

Regeringens proposition 2019/20:145 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om Prop. hemlig avlyssning 2019/20:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2020 Stefan Löfven Mikael Damberg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I kriminella kretsar är det


Utskottsberedning: 2019/20:JuU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-04-22

Proposition 2019/20:145 (pdf, 257 kB)

Skrivelse 2019/20:141

Regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om valförfarandet Skr. 2019/20:141 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens


Utskottsberedning: 2019/20:KU23 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-15

Skrivelse 2019/20:141 (pdf, 1317 kB)

Proposition 2019/20:123

Regeringens proposition 2019/20:123 Ett effektivare informationsutbyte mellan polis Prop. och socialtjänst vid samverkan mot terrorism 2019/20:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2020 Stefan Löfven Mikael Damberg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2019/20:JuU35
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-04-22

Proposition 2019/20:123 (pdf, 500 kB)

Proposition 2019/20:122

Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter Regeringens proposition 2019/20:122 Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel Prop. mellan företag och konsumenter 2019/20:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson


Utskottsberedning: 2020/21:FiU1
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-15

Proposition 2019/20:122 (pdf, 1527 kB)

Proposition 2019/20:151

Regeringens proposition 2019/20:151 Extra ändringsbudget för 2020 Ytterligare Prop. åtgärder på skatteområdet med anledning av 2019/20:151 coronaviruset Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 2020 Ibrahim Baylan Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2019/20:FiU55
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:151 (pdf, 442 kB)

Proposition 2019/20:143

Regeringens proposition 2019/20:143 Tillfälliga åtgärder för att underlätta Prop. genomförandet av bolags- och 2019/20:143 föreningsstämmor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 2020 Ibrahim Baylan Mikael Damberg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Spridningen


Utskottsberedning: 2019/20:CU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:143 (pdf, 257 kB)

Proposition 2019/20:142

Regeringens proposition 2019/20:142 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier Prop. för lån till företag 2019/20:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Många av Sveriges 1,2


Utskottsberedning: 2019/20:FiU54
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-03-27

Proposition 2019/20:142 (pdf, 156 kB)

Proposition 2019/20:138

Vissa frågor om försäkring och tjänstepension Regeringens proposition 2019/20:138 Vissa frågor om försäkring och tjänstepension Prop. 2019/20:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU40
Riksdagsbeslut (10 förslag): , 10 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-14

Proposition 2019/20:138 (pdf, 4729 kB)

Skrivelse 2019/20:128

Regeringens skrivelse 2019/20:128 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet Skr. på det finansiella området 2019/20:128 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har i rapporten Konsumentskyddet


Utskottsberedning: 2019/20:CU24 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-15

Skrivelse 2019/20:128 (pdf, 1249 kB)

Skrivelse 2019/20:121

Regeringens skrivelse 2019/20:121 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för Skr. vård och omsorg 2019/20:121 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin


Utskottsberedning: 2019/20:SoU18 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-14

Skrivelse 2019/20:121 (pdf, 1310 kB)

Skrivelse 2019/20:108

Regeringens skrivelse 2019/20:108 Riksrevisionens rapport om Svenska Skr. skeppshypotekskassan 2019/20:108 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat Svenska skeppshypotekskassan


Utskottsberedning: 2019/20:FiU46 Sista motionsdag: 2020-04-09

Skrivelse 2019/20:108 (pdf, 1103 kB)

Proposition 2019/20:137

Regeringens proposition 2019/20:137 Förbättrad tillsyn på miljöområdet Prop. 2019/20:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Isabella Lövin Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås nya och ändrade bestämmelser i miljöbalken


Utskottsberedning: 2019/20:MJU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-08

Proposition 2019/20:137 (pdf, 1042 kB)

Proposition 2019/20:135

Regeringens proposition 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala Prop. skyddsombuden 2019/20:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Eva Nordmark Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en utvidgning


Utskottsberedning: 2019/20:AU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2020-04-08

Proposition 2019/20:135 (pdf, 188 kB)

Proposition 2019/20:131

Regeringens proposition 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet Prop. 2019/20:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt


Utskottsberedning: 2019/20:JuU23
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-04-15

Proposition 2019/20:131 (pdf, 1020 kB)

Proposition 2019/20:129

Regeringens proposition 2019/20:129 Effektivare hantering av häktningar och minskad Prop. isolering 2019/20:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Mikael Damberg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen lämnar ett antal förslag


Utskottsberedning: 2020/21:JuU43
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-04-15

Proposition 2019/20:129 (pdf, 708 kB)

Proposition 2019/20:126

Regeringens proposition 2019/20:126 Några frågor om rehabiliteringsersättning och Prop. vårdbidrag 2019/20:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en


Utskottsberedning: 2019/20:SfU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-08

Proposition 2019/20:126 (pdf, 382 kB)

Proposition 2019/20:120

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet Regeringens proposition 2019/20:120 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet Prop. 2019/20:120 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Lena Micko Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 2019/20:CU23
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-08

Proposition 2019/20:120 (pdf, 1428 kB)

Proposition 2019/20:127

Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad Regeringens proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa Prop. frågor om entreprenad 2019/20:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Anna Ekström Utbildningsdepartementet


Utskottsberedning: 2019/20:UbU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-04-08

Proposition 2019/20:127 (pdf, 2145 kB)