Dokument & lagar (30 270 träffar)

Proposition 2019/20:127

Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad Regeringens proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa Prop. frågor om entreprenad 2019/20:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Anna Ekström Utbildningsdepartementet


Utskottsberedning: 2019/20:UbU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-04-08

Proposition 2019/20:127 (pdf, 2145 kB)

Proposition 2019/20:125

Regeringens proposition 2019/20:125 Några fastighetsrättsliga frågor Prop. 2019/20:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ett flertal åtgärder på fastighetsrättens


Utskottsberedning: 2019/20:CU20
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-08

Proposition 2019/20:125 (pdf, 916 kB)

Skrivelse 2019/20:133

Regeringens skrivelse 2019/20:133 Riksrevisionens rapport om statens planering av Skr. höghastighetsjärnvägar 2019/20:133 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Tomas Eneroth Infrastrukturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: 2019/20:TU15 Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-04-08

Skrivelse 2019/20:133 (pdf, 1445 kB)

Proposition 2019/20:132

Regeringens proposition 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 Åtgärder med Prop. anledning av coronaviruset 2019/20:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2019/20:FiU51
Riksdagsbeslut (12 förslag): 2 avslag, 10 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-03-25

Proposition 2019/20:132 (pdf, 877 kB)

Skrivelse 2019/20:90

Regeringens skrivelse 2019/20:90 Nordiskt samarbete 2019 Skr. 2019/20:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Anna Hallberg Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar


Utskottsberedning: 2019/20:UU14 Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-04-03

Skrivelse 2019/20:90 (pdf, 292 kB)

Proposition 2019/20:136

Regeringens proposition 2019/20:136 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier Prop. till flygföretag med anledning av coronaviruset 2019/20:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2019/20:FiU52
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-03-18

Proposition 2019/20:136 (pdf, 151 kB)

Proposition 2019/20:119

Regeringens proposition 2019/20:119 Internationellt samarbete om verkställighet av Prop. straff anpassas till nya regler i brottsbalken 2019/20:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2019/20:JuU37
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:119 (pdf, 412 kB)

Proposition 2019/20:118

Ungdomsövervakning Regeringens proposition 2019/20:118 Ungdomsövervakning Prop. 2019/20:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att det införs en ny påföljd


Utskottsberedning: 2019/20:JuU34
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:118 (pdf, 1702 kB)

Proposition 2019/20:117

Regeringens proposition 2019/20:117 Förutsättningar för etableringsjobb och vissa Prop. frågor om kontroll inom den 2019/20:117 arbetsmarknadspolitiska verksamheten Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Eva Nordmark Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2019/20:AU12
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:117 (pdf, 562 kB)

Proposition 2019/20:113

Regeringens proposition 2019/20:113 En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för Prop. studiestödsverksamheten 2019/20:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Matilda Ernkrans Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2019/20:UbU19
Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:113 (pdf, 414 kB)

Proposition 2019/20:111

Regeringens proposition 2019/20:111 Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Prop. Amerikas förenta stater om tillsynsregler för 2019/20:111 försäkring och återförsäkring Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2019/20:FiU42
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:111 (pdf, 885 kB)

Proposition 2019/20:107

Regeringens proposition 2019/20:107 Förbättrade möjligheter till bilstöd Prop. 2019/20:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa förändringar i socialförsäkringsbalken


Utskottsberedning: 2019/20:SoU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:107 (pdf, 335 kB)

Proposition 2019/20:102

Regeringens proposition 2019/20:102 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat Prop. stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om 2019/20:102 det europeiska medborgarinitiativet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Amanda Lind Kulturdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2019/20:KU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:102 (pdf, 167 kB)

Proposition 2019/20:97

Regeringens proposition 2019/20:97 Ny associationsrätt för medlemsbanker Prop. 2019/20:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En medlemsbank är en ekonomisk förening som driver bankrörelse.


Utskottsberedning: 2019/20:FiU50
Riksdagsbeslut (12 förslag): , 12 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:97 (pdf, 673 kB)

Proposition 2019/20:96

Regeringens proposition 2019/20:96 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Prop. Schweiz 2019/20:96 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:SkU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:96 (pdf, 229 kB)

Proposition 2019/20:94

Regeringens proposition 2019/20:94 Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid Prop. avyttring av privatbostad 2019/20:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2019/20:SkU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:94 (pdf, 248 kB)

Proposition 2019/20:89

Regeringens proposition 2019/20:89 En effektivare hantering av ärenden om Prop. överförande av straffverkställighet 2019/20:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Mikael Damberg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Dömda personer med


Utskottsberedning: 2019/20:JuU40
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:89 (pdf, 307 kB)

Proposition 2019/20:86

Regeringens proposition 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt Prop. säkerhet i Mali 2019/20:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Ann Linde Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:UFöU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:86 (pdf, 250 kB)

Proposition 2019/20:116

Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter Regeringens proposition 2019/20:116 Kompletteringar till nya EU-regler om Prop. aktieägares rättigheter 2019/20:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet


Utskottsberedning: 2019/20:CU21
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:116 (pdf, 1471 kB)

Proposition 2019/20:105

Komvux för stärkt kompetensförsörjning Regeringens proposition 2019/20:105 Komvux för stärkt kompetensförsörjning Prop. 2019/20:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Anna Ekström Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2019/20:UbU22
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:105 (pdf, 1357 kB)