Dokument & lagar (62 träffar)

Proposition 1896:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1896, N:o 119. RIKSSTAT FÖR ÅR 1897. Bill. till Rilcsd. Prot. 1896. 10 Sami. 1 Afd. 9 Band. 1 2 Riksstat Kronor. 0. Tillgångar och inkomster. Öfverskott å statsregleringarna för föregående år.8,296,000 Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster.20,655,000:Bevillningar 80,080,000:100,735,000

1896-05-16

Proposition 1896:riksstat (pdf, 2748 kB)

Proposition 1896:60

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o BO. 1 4 ft N:o 60. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anskaffande af tomt till nytt posthus i Stockholm m. rn.gifven Stockholms slott den 24 april 1896. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1896-04-24

Proposition 1896:60 (pdf, 675 kB)

Proposition 1896:fört

Förteckning öfver Kongl. Maj ts propositioner och skrivelser till 1896 års lagtima Riksdag Den 16 januari 1896. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 22 november 1895. N:o 2, angående porto förhöjning för skrymmande småpaket och tilläggsporto för ofrankerade dylika paket. Den 6 december 1895. N:o 3,

1896-04-24

Proposition 1896:fört (pdf, 466 kB)

Proposition 1896:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 1 N:o 59. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag till beredande åt lappar inom Jukkasjärvi och Enontekis socknar af Norrbottens län af eftergift i viss dem åliggande ersättningsskyldighet gifven Stockholms slott den 11 april 1896. Under åberopande af

1896-04-17

Proposition 1896:59 (pdf, 414 kB)

Proposition 1896:58

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 58. 1 N:o 58. Proposition till Riksdagen, angående beviljande af statsbidrag för ny reglering af viss del af Mariestad i följd af den staden år 1895 öfvergångna brand gifven Stockholms Slott den 10 April 1896. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för

1896-04-10

Proposition 1896:58 (pdf, 504 kB)

Proposition 1896:54

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 54. i N:o 54. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående utvidgning af Kristinehamns hospitals område gifven Stockholms slott den 10 april 1896. Med åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1896-04-10

Proposition 1896:54 (pdf, 465 kB)

Proposition 1896:53

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:Q 53. 1 N:o 53. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften gifven Stockholms slott den 10 april 1896. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1896-04-10

Proposition 1896:53 (pdf, 761 kB)

Proposition 1896:57

12 Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 57. N:o 57. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående för o säljning af nuvarande kyrkoherdebostället i Amåls stadsoch landsförsamlingars pastorat samt byggande af ny o prestgård i Amåls stad gifven Stockholms slott den 28 mars 1896. Med åberopande af bilagda

1896-03-28

Proposition 1896:57 (pdf, 585 kB)

Proposition 1896:56

Kongl. Maj.ts Nåd. Fr oposition N:o 56. 5 N:o 36. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, om beviljande af ett extra anslag för år 1897 till gymnastiska centralinstitutet gifven Stockholms slott den 28 mars 1896. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag

1896-03-28

Proposition 1896:56 (pdf, 469 kB)

Proposition 1896:55

Kongl. Mqj:ts Nåd. Proposition N:o 55. 1 N:o 5.Kongl. Maj:ts nåcliga proposition till Riksdagen, angående beviljande af ett räntefritt lån för uppförande af ny läroverksbyggnad i Östersund gifven Stockholms slott den 28 mars 1896. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden

1896-03-28

Proposition 1896:55 (pdf, 286 kB)

Proposition 1896:42

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 42. 1 N:o 42. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående aflöning åt tjenstemän vid Vadstena hospital och asyl gifven Stockholms slott den 28 mars 1896. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1896-03-28

Proposition 1896:42 (pdf, 721 kB)

Proposition 1896:52

20 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 52. N:o 52. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående införande af elektrisk belysning vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori gifven Stockholms slott den 20 mars 1896. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag

1896-03-20

Proposition 1896:52 (pdf, 420 kB)

Proposition 1896:47

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 47, n N:o 47. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående öfverlemnande till Stockholms stad af den s. k. Ryssgärden i samma stad gifven Stockholms slott den 20 mars 1896. Under åberopande af bilagda utdrag af protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1896-03-20

Proposition 1896:47 (pdf, 419 kB)

Proposition 1896:41

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 41. 1 N:o 41. Kongl. Ma.j:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till ändrad lydelse af 14, 17 och 25 riksdagsordningen gifven Stockholms slott den 20 mars 1896. Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed till Kiksdagens pröfning i

1896-03-20

Proposition 1896:41 (pdf, 848 kB)

Proposition 1896:51

12 Kongl. Majits Nåd. Proposition N:o 31. N:o 51. Kongl. Maj.ts nådiga proposition till Riksdagen angående statsanslag för reparation af kapell i Muonionalusta kapellag m. m gifven Stockholms slott den 13 mars 1896. Under åberopande af bifogade protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl Maj:t härmed

1896-03-13

Proposition 1896:51 (pdf, 496 kB)

Proposition 1896:50

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 50. 7 N:o 50. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående jordafsöndring från indragna militiebostället Underslös i Göteborgs och Bohus lön gifven Stockholms slott den 13 mars 1896. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1896-03-13

Proposition 1896:50 (pdf, 348 kB)

Proposition 1896:49

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 49. 1 N:o 49. V Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående afsöndring af ett område från Eskilstuna kungsladugård i Södermanlands län till plats för skolhus gifven Stockholms slott den 13 mars 1896. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna

1896-03-13

Proposition 1896:49 (pdf, 402 kB)

Proposition 1896:48

1 Kong Maj.ts Nåd. Proposition N:o 48. in MfU h'l sffP 1 nijo jlfcVrf tv.i ftr tv. $junib.f.if OtanJif st;iv.rwv ds in fr barn N:o 48. AO 8 O KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förändrad lydelse af 17 mom. 1 värnpligtslagen gifven Stockholms slott den 13 mars 1896. Under åberopande af bilagda

1896-03-13

Proposition 1896:48 (pdf, 454 kB)

Proposition 1896:46

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 40. 1 N:o 46. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående dispositionen af förra militiebostället 1 mantal Hunnebo n:o 1 i Göteborgs och Bohus län gifven Stockholms slott den 13 mars 1396. I underdånig skrifvelse den 6 nästlidne februari har domänstyrelsen gjort framställning

1896-03-13

Proposition 1896:46 (pdf, 643 kB)

Proposition 1896:45

10 Kongl. Maj:ts Nåd. P oposition N:o 45. N:o 45. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående dispositionen af förra militiebostället mantal Ede n:o 1 jemte Skarpåslägden n:o 1, en äng, i Jemtlands län gifven Stockholms slott den 13 mars 1896. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden

1896-03-13

Proposition 1896:45 (pdf, 591 kB)
Paginering