Dokument & lagar (30 270 träffar)

Skrivelse 2020/21:40

Regeringens skrivelse 2020/21:40 Återkallelse av proposition 2020/21:12 Särskilt Skr. investeringsutrymme för elnätsverksamhet 2020/21:40 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Anders Ygeman Infrastrukturdepartementet 1 Skr. 2020/21:40 2 Återkallelse av


Utskottsberedning: Sista motionsdag: 2020-10-22

Skrivelse 2020/21:40 (pdf, 98 kB)

Proposition 2020/21:4

Regeringens proposition 2020/21:4 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängda och Prop. förstärkta stöd och ersättningar med anledning 2020/21:4 av coronaviruset Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2020/21:FiU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-09-15

Proposition 2020/21:4 (pdf, 375 kB)

Skrivelse 2020/21:39

Regeringens skrivelse 2020/21:39 Riksrevisionens rapport om Arbets- Skr. förmedlingens tjänst Stöd och matchning 2020/21:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 2020 Stefan Löfven Eva Nordmark Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: 2020/21:AU7 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-11-19

Skrivelse 2020/21:39 (pdf, 1899 kB)

Proposition 2020/21:38

Regeringens proposition 2020/21:38 Förlängning av lagen om tillfälliga Prop. smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020/21:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Lagen 2020:526


Utskottsberedning: 2020/21:SoU6
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-11-09

Proposition 2020/21:38 (pdf, 245 kB)

Proposition 2020/21:37

Regeringens proposition 2020/21:37 Skattereduktion för förvärvsinkomster och Prop. utvidgad tidsgräns för expertskatt 2020/21:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2020/21:SkU14
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Sista motionsdag: 2020-11-04

Proposition 2020/21:37 (pdf, 566 kB)

Proposition 2020/21:36

Ändringar i regelverket om kapitaltäckning Regeringens proposition 2020/21:36 Ändringar i regelverket om kapitaltäckning Prop. 2020/21:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 2020/21:FiU37
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-11-04

Proposition 2020/21:36 (pdf, 7686 kB)

Proposition 2020/21:35

Regeringens proposition 2020/21:35 Regelbundna överväganden av Prop. vårdnadsöverflyttning och särskilda 2020/21:35 lämplighetskrav för offentliga biträden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2020/21:SoU5
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-11-04

Proposition 2020/21:35 (pdf, 496 kB)

Proposition 2020/21:34

Regeringens proposition 2020/21:34 Revision av det enhetliga elektroniska Prop. rapporteringsformatet 2020/21:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vissa noterade företag ska


Utskottsberedning: 2020/21:CU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-10-29

Proposition 2020/21:34 (pdf, 436 kB)

Proposition 2020/21:33

Regeringens proposition 2020/21:33 Avgifter vid återköp och flytt av fond- och Prop. depåförsäkringar 2020/21:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar


Utskottsberedning: 2020/21:FiU16
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-11-04

Proposition 2020/21:33 (pdf, 423 kB)

Proposition 2020/21:32

Regeringens proposition 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas Prop. stabiliseringsinsats i Mali 2020/21:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Ann Linde Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2020/21:UFöU3
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-10-29

Proposition 2020/21:32 (pdf, 288 kB)

Skrivelse 2020/21:31

Regeringens skrivelse 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter Skr. nekad sjukpenning 2020/21:31 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen


Utskottsberedning: 2020/21:SfU10 Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2020-11-09

Skrivelse 2020/21:31 (pdf, 239 kB)

Proposition 2020/21:30

Totalförsvaret 2021-2025 Regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 Prop. 2020/21:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Peter Hultqvist Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om ett


Utskottsberedning: 2020/21:FöU4
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-10-30

Proposition 2020/21:30 (pdf, 1200 kB)

Skrivelse 2020/21:3

Regeringens skrivelse 2020/21:3 Riksrevisionens rapport om Skr. Kommerskollegiums arbete med handelshinder 2020/21:3 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 september 2020 Stefan Löfven Anna Hallberg Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisas regeringens


Utskottsberedning: 2020/21:NU11 Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2020-10-08

Skrivelse 2020/21:3 (pdf, 1006 kB)

Proposition 2020/21:29

Regeringens proposition 2020/21:29 Pausad BNP-indexering för drivmedel Prop. 2020/21:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Ipropositionen föreslås att den årliga BNP-indexeringen


Utskottsberedning: 2020/21:SkU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-11-06

Proposition 2020/21:29 (pdf, 365 kB)

Skrivelse 2020/21:28

Regeringens skrivelse 2020/21:28 Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande Skr. incitament i den kommunala 2020/21:28 inkomstutjämningen Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Lena Micko Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen


Utskottsberedning: 2020/21:FiU15 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-11-05

Skrivelse 2020/21:28 (pdf, 1097 kB)

Proposition 2020/21:27

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter Regeringens proposition 2020/21:27 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter Prop. 2020/21:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2020 Stefan Löfven Peter Eriksson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2020/21:MJU4
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-10-28

Proposition 2020/21:27 (pdf, 1843 kB)

Proposition 2020/21:26

Regeringens proposition 2020/21:26 Motåtgärder på skatteområdet mot icke Prop. samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra 2020/21:26 inkomstskattefrågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2020/21:SkU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2020-10-28

Proposition 2020/21:26 (pdf, 841 kB)

Proposition 2020/21:41

Regeringens proposition 2020/21:41 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att Prop. underlätta genomförandet av bolags- och 2020/21:41 föreningsstämmor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2020/21:CU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-11-06

Proposition 2020/21:41 (pdf, 242 kB)

Skrivelse 2020/21:25

Regeringens skrivelse 2020/21:25 Riksrevisionens rapport om regionala Skr. strukturfondspartnerskap 2020/21:25 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin


Utskottsberedning: 2020/21:NU12 Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-10-28

Skrivelse 2020/21:25 (pdf, 1140 kB)

Proposition 2020/21:24

Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor Regeringens proposition 2020/21:24 Ändrade krav på insiderförteckningar och några Prop. tillsynsfrågor 2020/21:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2020/21:FiU14
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Sista motionsdag: 2020-10-28

Proposition 2020/21:24 (pdf, 4970 kB)