Dokument & lagar (615 träffar)

Proposition 2019/20:188

Regeringens proposition 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030 Prop. 2019/20:188 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 2020 Stefan Löfven Isabella Lövin Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen presenterar regeringen inriktningen för

Sista motionsdag: 2020-09-23

Proposition 2019/20:188 (pdf, 369 kB)

Proposition 2019/20:174

Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering Regeringens proposition 2019/20:174 Några frågor om clearing av OTC-derivat och Prop. om transaktioner för värdepappersfinansiering 2019/20:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2020

Sista motionsdag: 2020-09-16

Proposition 2019/20:174 (pdf, 1297 kB)

Proposition 2019/20:187

Regeringens proposition 2019/20:187 Extra ändringsbudget för 2020 Ersättning till Prop. riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag 2019/20:187 och andra åtgärder med anledning av coronaviruset Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 juni 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2019/20:FiU62
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-06-17

Proposition 2019/20:187 (pdf, 240 kB)

Proposition 2019/20:181

Extra ändringsbudget för 2020 Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset Regeringens proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 Förstärkt stöd Prop. till välfärd och företag, insatser mot 2019/20:181 smittspridning och andra åtgärder


Utskottsberedning: 2019/20:FiU61
Riksdagsbeslut (10 förslag): , 10 bifall,
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-06-12

Proposition 2019/20:181 (pdf, 2450 kB)

Skrivelse 2019/20:130

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2019 Regeringens skrivelse 2019/20:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet Skr. t.o.m. 2019 2019/20:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-06-15

Skrivelse 2019/20:130 (pdf, 9929 kB)

Proposition 2019/20:167

Regeringens proposition 2019/20:167 Extra ändringsbudget för 2020 Stöd till hälso- Prop. och sjukvården, utbildningsinsatser och andra 2019/20:167 åtgärder med anledning av coronaviruset Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2019/20:FiU60
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-05-26

Proposition 2019/20:167 (pdf, 534 kB)

Proposition 2019/20:166

Regeringens proposition 2019/20:166 Extra ändringsbudget för 2020 Fler kraftfulla Prop. åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2019/20:FiU59
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-05-18

Proposition 2019/20:166 (pdf, 1103 kB)

Skrivelse 2019/20:104

Regeringens skrivelse 2019/20:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 20152019 2019/20:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen utvärderar regeringen statens


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-05-06

Skrivelse 2019/20:104 (pdf, 1526 kB)

Skrivelse 2019/20:153

Regeringens skrivelse 2019/20:153 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det Skr. finanspolitiska ramverket 2019 2019/20:153 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 april 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-05-04

Skrivelse 2019/20:153 (pdf, 678 kB)

Proposition 2019/20:148

Regeringens proposition 2019/20:148 Anpassade regler för understödsföreningar som Prop. inte är tjänstepensionskassor 2019/20:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2019/20:FiU41
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-30

Proposition 2019/20:148 (pdf, 585 kB)

Skrivelse 2019/20:101

Årsredovisning för staten 2019 Regeringens skrivelse 2019/20:101 Årsredovisning för staten 2019 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska


Utskottsberedning: 2019/20:FiU30 Sista motionsdag: 2020-04-30

Skrivelse 2019/20:101 (pdf, 5067 kB)

Proposition 2019/20:100

2020 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2019/20:FiU20 2019/20:KU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2020-04-30

Proposition 2019/20:100 (pdf, 4258 kB)

Proposition 2019/20:99

Vårändringsbudget för 2020 Regeringens proposition 2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens


Utskottsberedning: 2019/20:FiU21 2019/20:KU13
Riksdagsbeslut (34 förslag): , 34 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-30

Proposition 2019/20:99 (pdf, 1302 kB)

Skrivelse 2019/20:134

Regeringens skrivelse 2019/20:134 Riksrevisionens rapport om Skr. nationalräkenskaperna 2019/20:134 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 april 2020 Stefan Löfven Lena Micko Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens


Utskottsberedning: 2019/20:FiU43 Sista motionsdag: 2020-04-20

Skrivelse 2019/20:134 (pdf, 1229 kB)

Proposition 2019/20:146

Regeringens proposition 2019/20:146 Extra ändringsbudget för 2020 Ytterligare Prop. åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2019/20:FiU56
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-05

Proposition 2019/20:146 (pdf, 365 kB)

Proposition 2019/20:151

Regeringens proposition 2019/20:151 Extra ändringsbudget för 2020 Ytterligare Prop. åtgärder på skatteområdet med anledning av 2019/20:151 coronaviruset Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 2020 Ibrahim Baylan Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2019/20:FiU55
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:151 (pdf, 442 kB)

Proposition 2019/20:142

Regeringens proposition 2019/20:142 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier Prop. för lån till företag 2019/20:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Många av Sveriges 1,2


Utskottsberedning: 2019/20:FiU54
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-03-27

Proposition 2019/20:142 (pdf, 156 kB)

Proposition 2019/20:138

Vissa frågor om försäkring och tjänstepension Regeringens proposition 2019/20:138 Vissa frågor om försäkring och tjänstepension Prop. 2019/20:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU40
Riksdagsbeslut (10 förslag): , 10 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-14

Proposition 2019/20:138 (pdf, 4729 kB)

Skrivelse 2019/20:108

Regeringens skrivelse 2019/20:108 Riksrevisionens rapport om Svenska Skr. skeppshypotekskassan 2019/20:108 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat Svenska skeppshypotekskassan


Utskottsberedning: 2019/20:FiU46 Sista motionsdag: 2020-04-09

Skrivelse 2019/20:108 (pdf, 1103 kB)

Proposition 2019/20:132

Regeringens proposition 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 Åtgärder med Prop. anledning av coronaviruset 2019/20:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2019/20:FiU51
Riksdagsbeslut (12 förslag): 2 avslag, 10 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-03-25

Proposition 2019/20:132 (pdf, 877 kB)