Dokument & lagar (99 387 träffar)

Utlåtande 2020/21:UU5

Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Utlåtande 2020/21:UU5 (pdf, 7329 kB)

Betänkande 2020/21:UU1

Riskdagen a) bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 5 punkt 1 och avslår motionerna samt b) bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 5 punkt 2.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:SkU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:SkU1 (pdf, 310 kB)

Betänkande 2020/21:CU5

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:CU5 (pdf, 170 kB)

Betänkande 2020/21:CU4

Dels bifall till propositionen. Dels avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:CU4 (pdf, 388 kB)

Betänkande 2020/21:CU1

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:CU1 (pdf, 409 kB)

Proposition 2020/21:58

Möjlighet till betyg från årskurs 4 efter

Sista motionsdag: 2020-12-11

Betänkande 2020/21:SkU14

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:SkU14 (pdf, 1087 kB)

Betänkande 2020/21:SkU13

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:SkU13 (pdf, 737 kB)

Betänkande 2020/21:SkU7

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:SkU7 (pdf, 1487 kB)

Betänkande 2020/21:SfU11


Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:KU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Redogörelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:KU1 (pdf, 3135 kB)

Skrivelse 2020/21:53

Regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag Skr. för socioekonomiskt utsatta områden 2020/21:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-12-10

Skrivelse 2020/21:53 (pdf, 1492 kB)

Betänkande 2020/21:CU15


Beredning: 2020-12-15 Justering: 2021-02-04

Betänkande 2020/21:CU14


Beredning: 2021-03-16 Justering: 2021-04-15

Betänkande 2020/21:CU13


Beredning: 2021-03-04 Justering: 2021-04-15

Betänkande 2020/21:CU12


Beredning: 2021-02-25 Justering: 2021-04-13

Betänkande 2020/21:CU11


Beredning: 2021-01-21 Justering: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:CU10


Beredning: 2021-02-25 Justering: 2021-04-13

Betänkande 2020/21:CU9


Beredning: 2021-02-04 Justering: 2021-03-11