Dokument & lagar (34 700 träffar)

Proposition 2020/21:58

Möjlighet till betyg från årskurs 4 efter

Sista motionsdag: 2020-12-11

Skrivelse 2020/21:53

Regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag Skr. för socioekonomiskt utsatta områden 2020/21:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-12-10

Skrivelse 2020/21:53 (pdf, 1492 kB)

Proposition 2020/21:52

Regeringens proposition 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt Prop. straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet 2020/21:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2020/21:JuU13
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:52 (pdf, 988 kB)

Proposition 2020/21:50

Regeringens proposition 2020/21:50 Skadeståndets omfattning vid finansiell Prop. rådgivning 2020/21:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En näringsidkare som genom finansiell


Utskottsberedning: 2020/21:CU15
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:50 (pdf, 351 kB)

Proposition 2020/21:51

Konkurrensverkets befogenheter Regeringens proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Prop. 2020/21:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2020/21:NU10
Sista motionsdag: 2020-12-04

Proposition 2020/21:51 (pdf, 2334 kB)

Kommittédirektiv 2020:120

Vissa frågor om statligt anställdas rättsställning Innehåll Sammanfattning Rättsliga utgångspunkter för statliga anställningar Uppdraget att överväga konsekvenserna av ett ändrat anställningsbeslut Utredaren ska därför Uppdraget att se över möjligheterna till avstängning av statligt anställda Utredaren ska därför

2020-11-19

Proposition 2020/21:49

Regeringens proposition 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta Prop. om postspärrar 2020/21:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Tullverket kan i brottsbekämpande


Utskottsberedning: 2020/21:SkU12
Sista motionsdag: 2020-12-02

Proposition 2020/21:49 (pdf, 551 kB)

Kommittédirektiv 2020:119

En materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret Innehåll Sammanfattning Försvarsberedningen har pekat på behovet av en materielförsörjningsstrategi Uppdraget att klarlägga förutsättningarna för materielförsörjningen Utredaren ska därför Uppdraget att analysera försvarsmarknaden Utredaren ska därför Uppdraget

2020-11-12

Kommittédirektiv 2020:118

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker Innehåll Sammanfattning Bakgrund Näringspolitiska utgångspunkter Alkoholpolitiska utgångspunkter Tidigare utredningar om gårdsförsäljning Uppdraget att analysera om och hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas Begränsningar och tillsyn Uppdraget att analysera

2020-11-12

Kommittédirektiv 2020:117

Tilläggsdirektiv till utredningen om personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället Ku 2020:02 Innehåll Ändring i uppdraget Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Kontakter och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2020 Ändring i uppdraget Regeringen

2020-11-12

Proposition 2020/21:48

Organdonation Regeringens proposition 2020/21:48 Organdonation Prop. 2020/21:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2020 Morgan Johansson Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågor som gäller donation av organ


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-11-25

Proposition 2020/21:48 (pdf, 1215 kB)

Proposition 2020/21:47

Regeringens proposition 2020/21:47 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 Prop. 2020/21:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2020 Morgan Johansson Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att tillämpningsområdet


Utskottsberedning: 2020/21:SoU4
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-11-20

Proposition 2020/21:47 (pdf, 422 kB)

Kommittédirektiv 2020:116

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård S 2019:03 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Uppdraget att utreda behov av ökad samverkan vid investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård Beslut vid regeringssammanträde

2020-11-05

Kommittédirektiv 2020:115

Tilläggsdirektiv till Utredningen om jämlik tandhälsa S 2018:02 Innehåll Utvidgning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2020 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 8 mars 2018 kommittédirektiv om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa dir. 2018:16Genom tilläggsdirektiv utvidgades

2020-11-05

Kommittédirektiv 2020:114

Ett modernare och enklare regelverk för tillfällig föräldrapenning med minskad risk för felaktiga utbetalningar Innehåll Sammanfattning Behovet av en översyn av regelverket Uppdraget att modernisera regelverket för att möta nya utmaningar i arbetslivet Uppdraget att stärka möjligheterna till kontroll och minska utrymmet

2020-11-05

Skrivelse 2020/21:39

Regeringens skrivelse 2020/21:39 Riksrevisionens rapport om Arbets- Skr. förmedlingens tjänst Stöd och matchning 2020/21:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 2020 Stefan Löfven Eva Nordmark Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: 2020/21:AU7 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-11-19

Skrivelse 2020/21:39 (pdf, 1899 kB)

Proposition 2020/21:46

Regeringens proposition 2020/21:46 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängd rätt Prop. till ersättning för riskgrupper 2020/21:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2020/21:FiU36
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-11-04

Proposition 2020/21:46 (pdf, 244 kB)

Proposition 2020/21:45

Regeringens proposition 2020/21:45 Extra ändringsbudget för 2020 Ytterligare Prop. medel till kommuner och regioner, ökad testning 2020/21:45 och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den


Utskottsberedning: 2020/21:FiU11
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Sista motionsdag: 2020-11-11

Proposition 2020/21:45 (pdf, 433 kB)

Kommittédirektiv 2020:113

Personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället Innehåll Sammanfattning Behovet av demokrativillkor i den statliga bidragsgivningen Behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser vid prövningen av demokrativillkoren Utredaren ska därför Revisorsgranskning av uppgifter

2020-10-29

Kommittédirektiv 2020:112

Tilläggsdirektiv till Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg S 2019:01 Innehåll Ändring i uppdraget Behovet av regleringsändringar för registret över hälso- och sjukvårdspersonal Tidigare utredning och ändringar i HOSP-förordningen Fler aktörer kan behöva direktåtkomst till registret Flera aktörer

2020-10-29