Dokument & lagar (913 träffar)

Proposition 1997/98:158

Regeringens proposition 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Prop. 1997/98:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Anders Sundström Närings- och handelsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas en utvärdering som


Utskottsberedning: -1997/98:JoU27 1998/99:MJU3
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1997/98:145

Regeringens proposition 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Prop. 1997/98:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 maj 1998 Thage G Peterson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringens övergripande mål för det

Följdmotioner: 32

Proposition 1997/98:142

Regeringens proposition 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Prop. 1997/98:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 1998 Laila Freivalds Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1997/98:139

Regeringens proposition 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. Prop. 1997/98:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 12 mars 1998 Thage G Peterson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att utländska medborgare, som omfattas


Utskottsberedning: --1997/98:JoU24
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1997/98:92

Regeringens proposition 1997/98:92 Ändringar i foderlagen, m.m. Prop. 1997/98:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 februari 1998 Lena Hjelm-Wallén Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1985:295 om

Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:91

Regeringens proposition 1997/98:91 Färnebofjärdens nationalpark Prop. 1997/98:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 februari 1998 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en del av Nedre Dalälven med omgivande


Utskottsberedning: -1997/98:JoU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:90

Regeringens proposition 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. Prop. 1997/98:90 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Laila Freivalds Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns utanför miljöbalken ett stort antal lagar som


Utskottsberedning: --1997/98:JoU20 1997/98:JoU25
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:48

Regeringens proposition 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar Prop. 1997/98:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 januari 1998 Göran Persson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i livsmedelslagen


Utskottsberedning: -1997/98:JoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:45 Inledning t.o.m kapitel 3

Regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk Prop. 1997/98:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 december 1997 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny balk, miljöbalken, införs. Miljölagstift- ningen


Utskottsberedning: -1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1997/98:35

Regeringens proposition 1997/98:35 Vissa avgasfrågor Prop. 1997/98:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 1997 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i bilavgaslagen när det gäller det s.k. avgasgodkännandet.


Utskottsberedning: -1997/98:JoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:28

Regeringens proposition 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen Prop. 1997/98:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 1997 Göran Persson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i djurskyddslagen 1988:534Lagens


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Skrivelse 1997/98:13

Regeringens skrivelse 1997/98:13 Ekologisk hållbarhet Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen presenterar regeringen en lägesbeskrivning av arbetet för att föra Sverige mot målet


Utskottsberedning: 1997/98:JoU11 Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:2

Regeringens proposition 1997/98:2 Hållbart fiske och jordbruk Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ett utbyggt miljöersättningsprogram för


Utskottsberedning: -1997/98:JoU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1997/98:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Förslag till statsbudget för budgetåret 1998, reviderad finansplan, ändrade anslag för budgetåret 1997, vissa skattefrågor, m.m. Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:AU1 1997/98:AU2 1997/98:BoU1 1997/98:FiU1 1997/98:FiU11 1997/98:FiU2 1997/98:FiU3 1997/98:FiU4 1997/98:FiU5 1997/98:FöU1 1997/98:JoU1 1997/98:JoU2 1997/98:JuU1 1997/98:KrU1 1997/98:KU1 1997/98:LU5 1997/98:NU1 1997/98:NU16 1997/98:NU2 1997/98:SfU1 1997/98:SfU2 1997/98:SkU1 1997/98:SoU1 1997/98:TU1 1997/98:TU5 1997/98:UbU1 1997/98:UbU2 1997/98:UbU7 1997/98:UU1 1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (898 förslag): , , 452 saknar beslutsinformation

Betänkande 1997/98:JoU28

Färnebofjärden, ett område vid nedre Dalälven, avsattes som nationalpark. Området omfattar drygt 10 000 ha och är beläget i gränsområdet mellan de fyra kommunerna Heby, Sala, Avesta och Sandviken.


Justering: 1997-04-21 Debatt: 1998-05-06

Betänkande 1997/98:JoU27

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:JoU26

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om om allmän miljöpolitik, vatten- och luftvård, buller, kemikaliekontroll, avfall, kretslopp, återvinning, miljöarbetet inom EU samt naturvård.


Justering: 1998-03-26 Debatt: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:JoU25

Riksdagen beslutade om följdändringar till miljöbalken i olika lagar som reglerar verksamheter som påverkar miljön. Ett femtiotal lagar omfattas, bl.a. plan- och bygglagen, väglagen, lagen om byggande av järnväg, luftfartslagen, ellagen och minerallagen.


Justering: 1998-05-14 Debatt: 1998-06-03

Betänkande 1997/98:JoU24

Regeringen fick möjlighet att föreskriva att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför information om fartyget. Beslutet var ett led i skapandet av ett satellitbaserat kontrollsystem som möjliggör kontroll av fiskefartygs position. Vissa utländska medborgare gavs rätt att fiska yrkesmässigt i Sverige om de beviljas yrkesfiskelicens. Riksdagen godkände ett avtal om genomförande av bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention. Det innebar bl.a. att utländska myndigheters inspektörer fick möjlighet att, vid allvarliga överträdelser mot avtalet, föra ett svenskt fiskefartyg till hamn.


Justering: 1998-04-28 Debatt: 1998-05-25

Betänkande 1997/98:JoU23

Riksdagen godkände regeringens förslag till riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen. Sverige ska verka för en jordbruks- och livsmedelspolitik vars övergripande mål är att främja ett brett och varierat utbud av säkra livsmedel till skäliga priser, främja en hållbar jordbruks- och livsmedelsproduktion samt bidra till global livsmedelssäkerhet.


Justering: 1998-05-05 Debatt: 1998-05-25