Dokument & lagar (335 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:34

2008/09:34, Fredagen den 15 maj 1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från ministerrådsmöte den 27 april 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 18 och 19 maj 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar dagens sammanträde öppnat.

2009-05-15

Proposition 2008/09:191

2008/09:191 fråga motorfordon. motorfordon. fall av nerna. melserna. rätten. Rikspolisstyrelsen manstötningen. hövs dödats. försvårar jaktförordningen. ning. digheten. tilläggsersättning minskas. viltvårdsfonden. lydelse. departementspromemorian Sveriges om motorfordon. åtgärder. 1987:259 lydelse. Tolgfors,


Utskottsberedning: 2009/10:MJU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:191 (pdf, 352 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:33

2008/09:33, Fredagen den 8 maj 1 Utbildning, ungdom och kultur utbildning Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från ministerrådsmöte den 16 februari 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 11 och 12 maj 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan har slagit 9.30. Jag förklarar sammanträdet öppnat. Jag

2009-05-08

Skrivelse 2008/09:189

2008/09:189 samordnat insatser. internationellt organisationen. kommande och mänskliga tydliga genomförandet 2008 2000. budgetstödet. reformsamarbete närområde. former. bilaterala organisationer. i OECD/DAC:s medlemmar biståndet. bistånd bistånd. sätt. naturresurser. tillväxt. 15 samarbetsländerna. och och


Utskottsberedning: 2009/10:UU2 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2008/09:189 (pdf, 1305 kB)

Proposition 2008/09:186

2008/09:186 2008/09:186 insättningsgaranti för konto. kronor. europeisk ändringsdirektivet. betala avseende. och tivt. tio detta. bla. skäl. peiska 10 gemenskapen,


Utskottsberedning: 2008/09:FiU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:186 (pdf, 290 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:32

2008/09:32, Onsdagen den 29 april 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 10 mars 2009 Återrapport från informellt ministermöte den 3 och 4 april 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 5 maj 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet

2009-04-29

Skrivelse 2008/09:185

2008/09:185 följande: delområden: sättning. vecklingen. institutionsvård. genomslag. november gärder personer. den. insatser. funktionsnedsättning. jämförelserna. Landsting. tillsyn. brukarnära deras mottagarnas valfrihet. centrum. inom sättning. ting domspsykiatrin, kvalitetsregister. samheter. 4.3.5 satser, återvinna


Utskottsberedning: 2009/10:SoU2 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:185 (pdf, 673 kB)

Proposition 2008/09:180

terna. sådana krav. beläget. skyndsamt. arbetstagarna. intressen. anslutningsakt. är gränsöverskridande gifter dande betalning, sysselsättningen, dande gränsöverskridande gränsöverskridande fusionen, överskridande bolagen. register. tagare. delägare. uppgift. skridande fusionen. bolagsmän. gränsöverskridande registreringen, lagstiftningen. medverkan. utfärda.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2008/09:180 (pdf, 389 kB)

Proposition 2008/09:180

2008/09:180 verksamhetsflytt rörelse, 1982:713 lag, denna lag, detta regeringen. om regeringen. om handlingar flyttning förordningen. allmänintresset, motsvarande inte motsvarande slag. suppleanter. anställda. suppleanter. registrering. och allmänintresset, övertagande övertagande gränsöverskridande skridande


Utskottsberedning: 2008/09:FiU38
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:180 (pdf, 1402 kB)

Skrivelse 2008/09:90

2008/09:90 Utrikesdepartementet ministerrådet och näringspolitik. utvecklingsbehov. Norden. klimatförändringarna. kriterier. människohandel. Arktis. sexuella tvångsäktenskap. ministerrådet. barnkonvention. internationell Norden. länderna. vidtagits. Danmark. lämnade. innovationsområdet industrier forskningsfinansierande


Utskottsberedning: 2009/10:UU3 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2008/09:90 (pdf, 255 kB)

Proposition 2008/09:190

2008/09:190 läkemedel inte sument. drivas folkhälsan. på ändringen 18 vårdsapotek, nikotinläkemedel. receptfria legitimerad ningar, yrket. het. medel. läkemedel lydelse. ansvar. propositionen. positionen. kvalitet. område nationella styrelsen. personal, hälsa, dagligvaruhandeln. medel. säkra 2008:129. dukturval.


Utskottsberedning: 2008/09:SoU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:190 (pdf, 1746 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:31

2008/09:31, Fredagen den 24 april 1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från ministerrådsmötet den 16 och 17 mars 2009 Återrapport från informellt ministermöte den 27 och 28 mars 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 27

2009-04-24

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:30

2008/09:30, Fredagen den 17 april 1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 23 mars 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 23 och 24 april 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon Jag förklarar sammanträdet öppnat. Vi ska i dag samråda med jordbruksministern

2009-04-17

Proposition 2008/09:182

2008/09:182 slopas. utomlands 1999:1229 angivna samhet artister Sverige, egenavgifter, Sverige, egenavgifter, expansionsfond, kapital. inträffade. Sverige. Sverige. lydelse. sökanden. samma inkomsten. skattskyldig, fastighetstaxering, fastighetstaxeringslagen aktuella inkomsterna. tolvmånadersperiod, riket verksamhet


Utskottsberedning: 2009/10:SkU13 2009/10:SkU15 2009/10:SkU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:182 (pdf, 942 kB)

Skrivelse 2008/09:101


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2008/09:101 (pdf, 235 kB)

Skrivelse 2008/09:101


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2008/09:101 (pdf, 84 kB)

Skrivelse 2008/09:101


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2008/09:101 (pdf, 188 kB)

Skrivelse 2008/09:101

rättvisande. utarbetades. högskolor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2008/09:101 (pdf, 310 kB)

Skrivelse 2008/09:101

m.m. Arbetsdomstolen Arbetsgivarverket Elsäkerhetsverket Finansinspektionen skap samhällsbyggande Försvarshögskolan Försvarsmakten Försäkringskassan Glesbygdsverket Göteborgs mannen Högskolan Högskoleverket ring utvecklingssamarbete ningsområdet mannen myndigheten Kemikalieinspektionen Kommerskollegium Konjunkturinstitutet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2008/09:101 (pdf, 128 kB)

Skrivelse 2008/09:101

iella anskaffningen. behållningar. ramanslag. enbart motprestation. kapital. räddningsutrustning. redovisat statsbudgeten. budgetering. förutsättningar. lånebehov. av näringslivet. ekonomiska finansiella ett vidare utförs. prestation kommande inkomst. indragningar. staten. upp. garantimodellen. tillfället. mässig


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2008/09:101 (pdf, 124 kB)