Dokument & lagar (30 träffar)

Proposition 2015/16:1

Budgetproposition för 2016 Regeringens proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 Förslag till statens budget för 2016, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2016. Stockholm


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:CU1 2015/16:FiU1 2015/16:FiU1,2015/16:FiU1,2015/16:FiU1 2015/16:FiU2 2015/16:FiU3 2015/16:FiU4 2015/16:FiU5 2015/16:FöU1 2015/16:JuU1 2015/16:KrU1 2015/16:KU1 2015/16:MJU1 2015/16:MJU2 2015/16:NU1 2015/16:NU2 2015/16:NU3 2015/16:SfU1 2015/16:SfU2 2015/16:SfU3 2015/16:SfU4 2015/16:SkU1 2015/16:SoU1 2015/16:TU1 2015/16:UbU1 2015/16:UbU2 2015/16:UU1 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (247 förslag): , 247 bifall,

Proposition 2015/16:1 (pdf, 6276 kB)

Proposition 2015/16:71

Regeringens proposition 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga Prop. 2015/16:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2015 Margot Wallström Åsa Regnér Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om bidrag för glasögon


Utskottsberedning: 2015/16:SoU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2015/16:71 (pdf, 290 kB)

Skrivelse 2015/16:86

Regeringens skrivelse 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-narkotika-Skr. dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 2015/16:86 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 februari 2016 Ylva Johansson Gabriel Wikström Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2015/16:SoU8 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2015/16:86 (pdf, 562 kB)

Proposition 2015/16:82

Regeringens proposition 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet Prop. genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv 2015/16:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 januari 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2015/16:SoU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:82 (pdf, 1068 kB)

Skrivelse 2015/16:53

Regeringens skrivelse 2015/16:53 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet Skr. 2015/16:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 december 2015 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens


Utskottsberedning: 2015/16:SoU9 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2015/16:53 (pdf, 1569 kB)

Proposition 2015/16:143

Läkemedel för särskilda behov Regeringens proposition 2015/16:143 Läkemedel för särskilda behov Prop. 2015/16:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa


Utskottsberedning: 2015/16:SoU15
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,

Proposition 2015/16:143 (pdf, 1043 kB)

Proposition 2015/16:136

Regeringens proposition 2015/16:136 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Prop. 2015/16:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfvén Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I 4 kap. 1 socialtjänstlagen 2001:453 regleras individens


Utskottsberedning: 2015/16:SoU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:136 (pdf, 316 kB)

Proposition 2015/16:139

Regeringens proposition 2015/16:139 Patientrörlighet inom EES vissa Prop. kompletterande förslag 2015/16:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Denna proposition innehåller förslag


Utskottsberedning: 2015/16:SoU14
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2015/16:139 (pdf, 633 kB)

Proposition 2015/16:138

Regeringens proposition 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och Prop. sjukvården 2015/16:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: 2015/16:SoU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2015/16:138 (pdf, 231 kB)

Proposition 2015/16:137

Regeringens proposition 2015/16:137 Statlig ersättning till personer som insjuknat i Prop. narkolepsi efter pandemivaccinering 2015/16:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna


Utskottsberedning: 2015/16:SoU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:137 (pdf, 591 kB)

Proposition 2015/16:8

Regeringens proposition 2015/16:8 Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens Prop. ansvarsnämnd 2015/16:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att bestämmelser


Utskottsberedning: 2015/16:SoU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:8 (pdf, 191 kB)

Proposition 2015/16:97

Regeringens proposition 2015/16:97 Uppföljning av smittskyddsläkemedel Prop. 2015/16:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om ändring i lagen 1996:1156


Utskottsberedning: 2015/16:SoU13
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:97 (pdf, 407 kB)

Proposition 2015/16:43

Regeringens proposition 2015/16:43 Stödboende en ny placeringsform för barn och Prop. unga 2015/16:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2015 Stefan Löfven Åsa Regnér Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny placeringsform


Utskottsberedning: 2015/16:SoU5
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2015/16:43 (pdf, 1038 kB)

Skrivelse 2015/16:190

Regeringens skrivelse 2015/16:190 Redovisning av fördelning av medel från Skr. Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015 2015/16:190 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2016 Stefan Löfven Åsa Regnér Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse lämnas


Utskottsberedning: 2016/17:SoU2 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2015/16:190 (pdf, 632 kB)

Proposition 2011/12:142

Regeringens proposition 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet Prop. 2011/12:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1972:119 om fastställande


Utskottsberedning: 2011/12:SoU23
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:142 (pdf, 704 kB)

Proposition 2011/12:1 1

Budgetpropositionen för 2012 del 1 Regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 Förslag till statens budget för 2012, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2012.


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:AU2 2011/12:CU1 2011/12:FiU1 2011/12:FiU2 2011/12:FiU3 2011/12:FiU4 2011/12:FiU5 2011/12:FöU1 2011/12:JuU1 2011/12:KrU1 2011/12:KU1 2011/12:MJU1 2011/12:MJU2 2011/12:NU1 2011/12:NU2 2011/12:NU3 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SkU1 2011/12:SoU1 2011/12:TU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2 2011/12:UU1 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (260 förslag): 2 avslag, 258 bifall,

Proposition 2011/12:1 1 (pdf, 3444 kB)

Skrivelse 2011/12:23

Regeringens skrivelse 2011/12:23 Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till Skr. barn och unga med funktionsnedsättning 2011/12:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 2011 Jan Björklund Maria Larsson Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen


Utskottsberedning: 2011/12:SoU6 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2011/12:23 (pdf, 1251 kB)

Proposition 2011/12:4

Regeringens proposition 2011/12:4 Utredningar avseende vissa dödsfall Prop. 2011/12:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2011 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att bestämmelser om utredningar


Utskottsberedning: 2011/12:SoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:4 (pdf, 752 kB)

Proposition 2011/12:7

Regeringens proposition 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller Prop. funktionsnedsättningar 2011/12:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 september 2011 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:SoU4 2011/12:SoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:7 (pdf, 978 kB)

Proposition 2011/12:61

Regeringens proposition 2011/12:61 Alkoholservering på särskilda boenden Prop. 2011/12:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det blir tillåtet att servera


Utskottsberedning: 2011/12:SoU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:61 (pdf, 550 kB)
Paginering