Dokument & lagar (44 träffar)

Proposition 2005/06:194

Regeringens proposition 2005/06:194 Schweiz associering till Schengenregelverket, m.m. Prop. 2005/06:194 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2006 Mona Sahlin Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU38
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,

Proposition 2005/06:194 (pdf, 1332 kB)

Proposition 2005/06:180

Regeringens proposition 2005/06:180 Ett stärkt nämndemannainstitut Prop. 2005/06:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen presenteras förslag som skall bidra till


Utskottsberedning: 2005/06:JuU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:180 (pdf, 362 kB)

Proposition 2005/06:149

Regeringens proposition 2005/06:149 Kvalificerad skyddsidentitet Prop. 2005/06:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om kvalificerade skyddsidentiteter


Utskottsberedning: 2005/06:JuU31 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2005/06:149 (pdf, 1060 kB)

Proposition 2005/06:159

Regeringens proposition 2005/06:159 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2005/06:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Berit Andnor Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en viss utvidgning av när tillfällig föräldrapenning


Utskottsberedning: 2005/06:SfU16 2005/06:UbU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2005/06:159 (pdf, 337 kB)

Proposition 2005/06:142

Regeringens proposition 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av Prop. sjukpenninggrundande inkomst och höjd 2005/06:142 lägstanivå för hel föräldrapenning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Berit Andnor Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2005/06:SfU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2005/06:142 (pdf, 235 kB)

Proposition 2005/06:187

Regeringens proposition 2005/06:187 En effektivare ordningsbotshantering Prop. 2005/06:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i reglerna om handläggning


Utskottsberedning: 2005/06:JuU41
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:187 (pdf, 110 kB)

Proposition 2005/06:178

Regeringens proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning Prop. 2005/06:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att hemlig rumsavlyssning införs som ett nytt


Utskottsberedning: 2005/06:JuU26 2007/08:JuU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 6

Proposition 2005/06:178 (pdf, 721 kB)

Proposition 2005/06:165

Ingripanden mot unga lagöverträdare Regeringens proposition 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare Prop. 2005/06:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU34
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2005/06:165 (pdf, 748 kB)

Proposition 2005/06:157

Regeringens proposition 2005/06:157 Vissa frågor om förhandsavgörande från EG- Prop. domstolen 2005/06:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågan om


Utskottsberedning: 2005/06:JuU39
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:157 (pdf, 243 kB)

Proposition 2005/06:144

Regeringens proposition 2005/06:144 Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt Prop. resa till Sverige 2005/06:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Morgan Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2005/06:JuU37
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:144 (pdf, 291 kB)

Proposition 2005/06:136

Regeringens proposition 2005/06:136 Ändrade regler om auktorisation av bevaknings- Prop. företag 2005/06:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2005/06:JuU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:136 (pdf, 447 kB)

Proposition 2005/06:129

Regeringens proposition 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av Prop. passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier 2005/06:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Barbro Holmberg Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2005/06:KU35 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2005/06:129 (pdf, 502 kB)

Proposition 2005/06:177

Regeringens proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga Prop. brott 2005/06:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2005/06:JuU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2005/06:177 (pdf, 770 kB)

Proposition 2005/06:166

Regeringens proposition 2005/06:166 Barn som bevittnat våld Prop. 2005/06:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns ett behov av att förstärka stödet och rättigheterna för


Utskottsberedning: 2005/06:JuU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2005/06:166 (pdf, 482 kB)

Proposition 2005/06:164

Regeringens proposition 2005/06:164 Löneskatter för enmansföretag Prop. 2005/06:164 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Pär Nuder Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter,


Utskottsberedning: 2005/06:SfU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:164 (pdf, 393 kB)

Proposition 2005/06:138

Regeringens proposition 2005/06:138 Personsäkerhet Prop. 2005/06:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny bestämmelse införs i polislagen. Av bestämmelsen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU36 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:138 (pdf, 530 kB)

Proposition 2005/06:137

Regeringens proposition 2005/06:137 Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m. Prop. 2005/06:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i säkerhetsskyddslagen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:137 (pdf, 192 kB)

Proposition 2005/06:122

Regeringens proposition 2005/06:122 Bötesbelopp Prop. 2005/06:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lägsta belopp för penningböter höjs från 100 kr


Utskottsberedning: 2005/06:JuU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:122 (pdf, 101 kB)

Proposition 2005/06:119

Regeringens proposition 2005/06:119 Förlängning av försöksverksamheten med snabbare Prop. handläggning av brottmål 2005/06:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den 1 juli 2004


Utskottsberedning: 2005/06:JuU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:119 (pdf, 67 kB)

Proposition 2005/06:93

Regeringens proposition 2005/06:93 Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone Prop. 2005/06:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den 16 januari 2002 träffade Förenta nationerna


Utskottsberedning: 2005/06:JuU21
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2005/06:93 (pdf, 387 kB)
Paginering