Dokument & lagar (26 träffar)

Proposition 2005/06:208

1 Regeringens proposition 2005/06:208 Svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon Prop. 2005/06:208 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2006 Göran Persson Carin Jämtin Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2006/07:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:208 (pdf, 68 kB)

Skrivelse 2005/06:204

Regeringens skrivelse 2005/06:204 Sveriges politik för global utveckling Skr. 2005/06:204 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 maj 2006 Bosse Ringholm Carin Jämtin Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för arbetet med att genomföra den svenska


Utskottsberedning: 2006/07:UU8 Följdmotioner: 5

Skrivelse 2005/06:204 (pdf, 326 kB)

Proposition 2005/06:203

Regeringens proposition 2005/06:203 Svenskt deltagande i en EU-ledd militär Prop. förstärkningsstyrka till stöd för FN-insatsen i 2005/06:203 Demokratiska republiken Kongo Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2006 Göran Persson Carin Jämtin Utrikesdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2005/06:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:203 (pdf, 136 kB)

Proposition 2005/06:159

Regeringens proposition 2005/06:159 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2005/06:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Berit Andnor Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en viss utvidgning av när tillfällig föräldrapenning


Utskottsberedning: 2005/06:SfU16 2005/06:UbU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2005/06:159 (pdf, 337 kB)

Proposition 2005/06:142

Regeringens proposition 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av Prop. sjukpenninggrundande inkomst och höjd 2005/06:142 lägstanivå för hel föräldrapenning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Berit Andnor Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2005/06:SfU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2005/06:142 (pdf, 235 kB)

Skrivelse 2005/06:114

Regeringens skrivelse 2005/06:114 Strategisk exportkontroll 2005 krigsmateriel och Skr. produkter med dubbla användningsområden 2005/06:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Ulrica Messing Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2005/06:UU12 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2005/06:114 (pdf, 3677 kB)

Skrivelse 2005/06:90

Regeringens skrivelse Skr. 2005/06:90 2005/06:90 Nordiskt samarbete 2005 Skr. 2005/06:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Berit Andnor Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under år 2005


Utskottsberedning: 2005/06:UU16 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2005/06:90 (pdf, 87 kB)

Proposition 2005/06:146

Regeringens proposition 2005/06:146 Fortsatt svenskt bidrag till den EU-ledda militära Prop. krishanteringsinsatsen Althea i Bosnien och 2005/06:146 Hercegovina Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Laila Freivalds Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2005/06:UU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:146 (pdf, 63 kB)

Proposition 2005/06:129

Regeringens proposition 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av Prop. passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier 2005/06:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Barbro Holmberg Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2005/06:KU35 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2005/06:129 (pdf, 502 kB)

Proposition 2005/06:164

Regeringens proposition 2005/06:164 Löneskatter för enmansföretag Prop. 2005/06:164 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Pär Nuder Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter,


Utskottsberedning: 2005/06:SfU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:164 (pdf, 393 kB)

Skrivelse 2005/06:82

Regeringens skrivelse 2005/06:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen Skr. för säkerhet och samarbete i Europa under 2005 2005/06:82 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Laila Freivalds Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2005/06:UU13

Skrivelse 2005/06:82 (pdf, 190 kB)

Skrivelse 2005/06:81

Regeringens skrivelse 2005/06:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets Skr. ministerkommitté m.m. under 2005 2005/06:81 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Laila Freivalds Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar


Utskottsberedning: 2005/06:UU14

Skrivelse 2005/06:81 (pdf, 306 kB)

Skrivelse 2005/06:85

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2005 Regeringens skrivelse 2005/06:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen Skr. under 2005 2005/06:85 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 mars 2006 Bosse Ringholm Mona Sahlin Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2005/06:UU10 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2005/06:85 (pdf, 1046 kB)

Proposition 2005/06:106

Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen Regeringens proposition 2005/06:106 Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska Prop. unionen 2005/06:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den Göran Persson Laila Freivalds Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2005/06:UU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2005/06:106 (pdf, 1518 kB)

Proposition 2005/06:79

Regeringens proposition 2005/06:79 Konvention om social trygghet mellan Sverige Prop. och Chile 2005/06:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2006 Bosse Ringholm Berit Andnor Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:SfU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2005/06:79 (pdf, 388 kB)

Proposition 2005/06:77

Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Regeringens proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om Prop. unionsmedborgares rörlighet inom EU och 2005/06:77 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:SfU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:77 (pdf, 1041 kB)

Proposition 2005/06:72

Regeringens proposition 2005/06:72 Genomförande av EG-direktivet om rätt till Prop. familjeåterförening samt vissa frågor om 2005/06:72 handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2006 Göran Persson Barbro Holmberg Utrikesdepartementet


Utskottsberedning: 2005/06:SfU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2005/06:72 (pdf, 537 kB)

Proposition 2005/06:71

Regeringens proposition 2005/06:71 Partnerskaps och samarbetsavtal mellan Prop. Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater 2005/06:71 och Tadzjikistan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 januari 2006 Göran Persson Laila Freivalds Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2005/06:UU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:71 (pdf, 259 kB)

Proposition 2005/06:67

Regeringens proposition 2005/06:67 Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas Prop. mission i Liberia 2005/06:67 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 januari 2006 Göran Persson Barbro Holmberg Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogörs


Utskottsberedning: 2005/06:UU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:67 (pdf, 130 kB)

Skrivelse 2005/06:57

Regeringens skrivelse 2005/06:57 En svensk Asienpolitik Skr. 2005/06:57 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 december 2005 Göran Persson Laila Freivalds Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin Asienpolitik inom ett antal viktiga


Utskottsberedning: 2005/06:UU20 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2005/06:57 (pdf, 2263 kB)
Paginering