Dokument & lagar (48 träffar)

Proposition 2014/15:147

Regeringens proposition 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Prop. 2014/15:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2015 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås det att lagen om


Utskottsberedning: 2015/16:SfU8
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2014/15:147 (pdf, 348 kB)

Proposition 2014/15:145

Regeringens proposition 2014/15:145 Ökad reglering av barns underhåll utanför Prop. underhållsstödet 2014/15:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2015 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen avser att ge


Utskottsberedning: 2015/16:SfU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2014/15:145 (pdf, 673 kB)

Proposition 2014/15:125

Regeringens proposition 2014/15:125 En jämnare och mer aktuell utveckling av Prop. inkomstpensionerna 2014/15:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 2015 Margot Wallström Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: 2015/16:SfU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:125 (pdf, 603 kB)

Proposition 2014/15:124

Regeringens proposition 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning Prop. 2014/15:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2015 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om att det antal dagar för


Utskottsberedning: 2015/16:SfU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2014/15:124 (pdf, 281 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:147

Riksdagsskrivelse 2014/15:147 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU10 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 mars 2015 Tobias Billström Claes

2015-03-25

Riksdagsskrivelse 2014/15:147 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:147 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:118

Riksdagsskrivelse 2014/15:118 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU9 Riksrevisionens rapport om granskningen av det allmänna pensionssystemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-04

Riksdagsskrivelse 2014/15:118 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:118 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:117

Riksdagsskrivelse 2014/15:117 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU8 Riksrevisionens rapport om att gå i pension får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 mars 2015 Urban Ahlin Claes

2015-03-04

Riksdagsskrivelse 2014/15:117 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:117 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:114

Riksdagsskrivelse 2014/15:114 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU7 EU:s gränskodex får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 februari 2015 Urban Ahlin Claes

2015-02-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:114 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:114 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:113

Riksdagsskrivelse 2014/15:113 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU6 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 februari 2015 Urban Ahlin Claes

2015-02-18

Riksdagsskrivelse 2014/15:113 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:113 (pdf, 54 kB)

Proposition 2014/15:50

Regeringens proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för Prop. unga 2014/15:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 januari 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås, i enlighet


Utskottsberedning: 2014/15:SfU10
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:50 (pdf, 261 kB)

Skrivelse 2014/15:34

Riksrevisionens rapport om granskningen av det allmänna


Utskottsberedning: 2014/15:SfU9

Skrivelse 2014/15:34 (pdf, 1204 kB)

Skrivelse 2014/15:33

Riksrevisionens rapport om att gå i


Utskottsberedning: 2014/15:SfU8

Skrivelse 2014/15:33 (pdf, 2467 kB)

Proposition 2014/15:32

Regeringens proposition 2014/15:32 EU:s gränskodex Prop. 2014/15:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 2014 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 562/2006 om en gemenskapskodex


Utskottsberedning: 2014/15:SfU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:32 (pdf, 1997 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:49

Riksdagsskrivelse 2014/15:49 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2014 Urban Ahlin Claes

2014-12-15

Riksdagsskrivelse 2014/15:49 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:49 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:48

Riksdagsskrivelse 2014/15:48 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2014 Urban Ahlin Claes

2014-12-12

Riksdagsskrivelse 2014/15:48 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:48 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:47

Riksdagsskrivelse 2014/15:47 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 1 under punkt 4, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2014 Urban Ahlin Claes

2014-12-12

Riksdagsskrivelse 2014/15:47 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:47 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:46

Riksdagsskrivelse 2014/15:46 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 december 2014 Urban Ahlin Claes

2014-12-12

Riksdagsskrivelse 2014/15:46 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:46 (pdf, 53 kB)

Proposition 2014/15:21

Regeringens proposition 2014/15:21 SGI-skydd för deltagare i Prop. arbetsmarknadspolitiska program 2014/15:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 december 2014 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: 2014/15:SfU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:21 (pdf, 235 kB)

Riksdagsskrivelse 2014/15:27

Riksdagsskrivelse 2014/15:27 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU5 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 november 2014 Urban Ahlin Claes

2014-11-26

Riksdagsskrivelse 2014/15:27 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2014/15:27 (pdf, 53 kB)

Proposition 2014/15:1

prop 2014/15 1 d1 Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2015. Stockholm den


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU2 2014/15:CU1 2014/15:FiU1 2014/15:FiU2 2014/15:FiU3 2014/15:FiU4 2014/15:FiU5 2014/15:FöU1 2014/15:JuU1 2014/15:KrU6 2014/15:KU1 2014/15:MJU1 2014/15:MJU2 2014/15:NU1 2014/15:NU2 2014/15:NU3 2014/15:SfU1 2014/15:SfU2 2014/15:SfU3 2014/15:SfU4 2014/15:SkU1 2014/15:SoU1 2014/15:TU1 2014/15:UbU1 2014/15:UbU2 2014/15:UU1 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (250 förslag): 21 avslag, 229 bifall,

Proposition 2014/15:1 (pdf, 2941 kB)
Paginering