Dokument & lagar (491 träffar)

Proposition 2010/11:82

Regeringens proposition 2010/11:82 Ändring i patentlagen nya medicinska Prop. användningsområden 2010/11:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett klargörande


Utskottsberedning: 2010/11:NU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:82 (pdf, 242 kB)

Proposition 2010/11:80

Ny lag om ackreditering och teknisk kontroll Regeringens proposition 2010/11:80 Ny lag om ackreditering och teknisk kontroll Prop. 2010/11:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:NU25
Riksdagsbeslut (15 förslag): , 15 bifall,

Proposition 2010/11:80 (pdf, 1923 kB)

Proposition 2010/11:87

Regeringens proposition 2010/11:87 Utländsk näringsverksamhet i Sverige Prop. 2010/11:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen


Utskottsberedning: 2010/11:NU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:87 (pdf, 433 kB)

Skrivelse 2010/11:74

Regeringens skrivelse 2010/11:74 Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Skr. Inlandsinnovation AB 2010/11:74 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:NU16 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:74 (pdf, 183 kB)

Proposition 2010/11:73

Regeringens proposition 2010/11:73 Mätning, rapportering och debitering på Prop. fjärrvärmemarknaden 2010/11:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2010/11:NU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:73 (pdf, 317 kB)

Proposition 2010/11:61

Regeringens proposition 2010/11:61 Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet Prop. 2010/11:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 januari 2011 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2010/11:NU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:61 (pdf, 633 kB)

Proposition 2010/11:59

Regeringens proposition 2010/11:59 Horisontella konkurrensbegränsningar Prop. 2010/11:59 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 januari 2011 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till EU-rättsliga


Utskottsberedning: 2010/11:NU23
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2010/11:59 (pdf, 502 kB)

Proposition 2010/11:56

Regeringens proposition 2010/11:56 Prioritering av samhällsviktiga elanvändare Prop. 2010/11:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2011 Jan Björklund Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågan om hanteringen


Utskottsberedning: 2010/11:NU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:56 (pdf, 327 kB)

Proposition 2010/11:33

Regeringens proposition 2010/11:33 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat Prop. material i radio och tv 2010/11:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att förenkla möjligheterna


Utskottsberedning: 2010/11:NU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:33 (pdf, 508 kB)

Proposition 2010/11:1 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.

Budgetpropositionen för 2011 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till statsbudget för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning: 2010/11:AU1 2010/11:AU2 2010/11:CU1 2010/11:FiU1 2010/11:FiU2 2010/11:FiU3 2010/11:FiU4 2010/11:FiU5 2010/11:FöU1 2010/11:JuU1 2010/11:KrU1 2010/11:KU1 2010/11:MJU1 2010/11:MJU2 2010/11:NU1 2010/11:NU2 2010/11:NU3 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SkU1 2010/11:SoU1 2010/11:TU1 2010/11:UbU1 2010/11:UbU2 2010/11:UU1 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (245 förslag): 1 avslag, 244 bifall,

Proposition 2010/11:1 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m. (pdf, 1857 kB)

Skrivelse 2009/10:140

2010 års redogörelse för företag med statligt ägande Regeringens skrivelse 2009/10:140 2010 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2009/10:140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 juni 2010 Maud Olofsson Eskil Erlandsson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2010/11:NU7 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:140 (pdf, 6355 kB)

Proposition 2009/10:236

Regeringens proposition 2009/10:236 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Prop. 2009/10:236 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 2010 Maud Olofsson Eskil Erlandsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa konkurrensrättsliga


Utskottsberedning: 2010/11:NU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:236 (pdf, 374 kB)

Proposition 2009/10:225

Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen Regeringens proposition 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen Prop. 2009/10:225 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:NU6
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2009/10:225 (pdf, 4648 kB)

Skrivelse 2009/10:221

Regeringens skrivelse 2009/10:221 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, Skr. entreprenörskap och sysselsättning 2009/10:221 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Under


Utskottsberedning: 2010/11:NU2 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:221 (pdf, 370 kB)

Skrivelse 2009/10:226

Regeringens skrivelse 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 20062010 Skr. 2009/10:226 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnas en samlad redogörelse för regeringens regelförenklingsarbete


Utskottsberedning: 2010/11:NU8 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:226 (pdf, 1234 kB)

Proposition 2009/10:218

Regeringens proposition 2009/10:218 Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- Prop. och konkurrensförhållanden 2009/10:218 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:NU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:218 (pdf, 325 kB)

Proposition 2009/10:202

Regeringens proposition 2009/10:202 Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud Prop. 2009/10:202 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Andreas Carlgren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till en


Utskottsberedning: 2009/10:NU20
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:202 (pdf, 530 kB)

Proposition 2009/10:196

Regeringens proposition 2009/10:196 Vissa konkurrensfrågor Prop. 2009/10:196 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 2008:585 om gruppundantag för


Utskottsberedning: 2009/10:NU24
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2009/10:196 (pdf, 494 kB)

Proposition 2009/10:184

Regeringens proposition 2009/10:184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av Prop. miljökvalitetsnormer 2009/10:184 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 2010 Maud Olofsson Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett förtydligande


Utskottsberedning: 2009/10:CU25 2009/10:MJU24 2009/10:MJU28 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (18 förslag): , 18 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:184 (pdf, 2853 kB)

Proposition 2009/10:172

Regeringens proposition 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Prop. 2009/10:172 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås förutsättningar


Utskottsberedning: 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:172 (pdf, 1200 kB)