Dokument & lagar (28 träffar)

Proposition 2008/09:231

Regeringens proposition 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på Prop. marknaden m.m. 2008/09:231 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 augusti 2009. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:NU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:231 (pdf, 750 kB)

Skrivelse 2008/09:120

2009 års redogörelse för företag med statligt ägande Skeppshypotekskassan. presenteras. arbetsmarknad. webbplats förtroendeundersökning till blivit miljoner till hushåll. Svevia Produktion. slutförd naturreservat och fordonsindustrin nordiska dotterbolag hållbarhetsredovisning vindkraftspark för till dets


Utskottsberedning: 2009/10:NU4 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2008/09:120 (pdf, 2978 kB)

Skrivelse 2008/09:198

2008/09:198 strategin. framgångsrikt. det: ska ringens jämställdhetsarbetet. denna telekommunikation. 2009 9 kvinnor. trygghetssystemen. längre ensamstående. sjukskrivning. näringslivet marknaden. bland mäns stora kvinnodominerade framställning. fullt i kön. deras genus karriär. gäller exportkrediter. könsuppdelad


Utskottsberedning: 2009/10:AU6 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2008/09:198 (pdf, 601 kB)

Skrivelse 2008/09:221

2008/09:221 2008/09:95 talet kreditgarantier.


Utskottsberedning: 2009/10:NU1 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:221 (pdf, 129 kB)

Proposition 2008/09:216

2008/09:216 koncern. 1997:857 följande uttagspunkter. dotterföretag. denna författningskommentaren. distributionssystem ska system. vakningsplan. system. ramarna integrerade koncernen. 2008 nätet elmarknadsdirektivets el. koncern. betala koncernförhållanden. löpande löpande motsvarande övervägas. upplysningar.


Utskottsberedning: 2009/10:NU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:216 (pdf, 428 kB)

Skrivelse 2008/09:206

2008/09:206 företagens regelförenklingsarbete. förenkling. s.21ff. tillväxthinder. regelverk egna arbetstidregler. 2010. vardag. Näringsdepartementet. åtgärder. uppmärksammas. ordförandeskapet. perioden. regionala arbetet. ändamålsenligt x extern rapporteringsperioden. förenklingsåtgärder. redovisat redovisning.


Utskottsberedning: 2009/10:NU5

Skrivelse 2008/09:206 (pdf, 991 kB)

Proposition 2008/09:187

2008/09:187 tillämpningsområde. automatspel, näringsidkare, är Sverige. kommunikationsnät, gemenskapsrätten. gemensam författning. författning. utländska gemenskapernas tjänsteleverantör. identifieringsuppgifter, gemensamma lämnas registrerad. intressegemenskap, marknadsföringslagen. tillfredsställande grunder.


Utskottsberedning: 2009/10:NU6
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:187 (pdf, 3385 kB)

Proposition 2008/09:174

2008/09:174 grupperingar. territoriellt gruppering. av upplösning. delägare, delägare, under direktören. tecknades. räkenskapsårets elektroniskt revisor i, revisor i, och 32006R1080 utveckling. kommunerna. programmen. uppgifter innefatta förordningen. myndighetsutövning. EGTS fråga tillämpas. rättsliga tillämpliga.


Utskottsberedning: 2008/09:NU22
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2008/09:174 (pdf, 540 kB)

Skrivelse 2008/09:167

2008/09:167 utveckla. systemet. städer. bygder. förbrukas. närområden. skrivelsen med bygderna. kommuner. ningar. regioner. Lissabonstrategin. sysselsättning: företagande. samhälle. kraft. avståndsoberoende. nationsgränser. regionala. hög landsbygdsutveckling. 20072013 nella miljö. samt 20072013 behov. landsbygdernas


Utskottsberedning: 2008/09:NU19 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2008/09:167 (pdf, 1296 kB)

Proposition 2008/09:163

internationellt. nu organisationer. energipolitiska exakta fullföljs. skattningen europeiska handel. biomassa. gasnät. ändamål. medlemsstater. energikällor. myndigheter. förts. försörjningsdirektivet. Östersjöregionen BEMIP medlemsstat. 11. eftersträvansvärd. gasförsörjningen. förnybart internationella av 60 försprödning.


Utskottsberedning: 2008/09:NU25
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2008/09:163 (pdf, 2556 kB)

Proposition 2008/09:156

2008/09:156 alternativ: och kommunens förvaltningsdomstol. IJ2008/656/IU bonus nyanlända sfi finansiering invandrare alla läsåret läsåret arbetsmarknaden. kommunvisa förslag. anknytning. följande felaktiga tid. förslag. ekonomiskt förslag. Skolverket. minimeras. 8.2. tillämpliga bonus. undantagsfall. undantagsfall.


Utskottsberedning: 2008/09:AU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:156 (pdf, 408 kB)

Proposition 2008/09:138

2008/09:138 arbetet, 1977:1160 ska ensam. Arbetsmiljöverket. skyddsombud periodens ungdomsutbildning. periodens gäller sameskolan, utvecklingsstörda. ombud. ställe. ett ombud. ombud, skyddsombud. sekretesslagen skyddsombud lämnar remissen. miljöarbetet högskola. trädet. få ff. ombud. främjande. het. störda.


Utskottsberedning: 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2008/09:138 (pdf, 615 kB)

Proposition 2008/09:127

2008/09:127 heten. från gentemot arbetslöshetsförsäkring försäkring lydelse, följande 19 lemsvillkor lemsvillkor i fall, medelslagen, lagen. den sökande säkring, dagpenning. tetsstöd karensvillkoren. hetsersättning. sökandens socialförsäkringsförmåner säkring, till efter arbetslöshetsersättning. grundbelopp


Utskottsberedning: 2008/09:AU10
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:127 (pdf, 618 kB)

Proposition 2008/09:168

2008/09:168 ansvar. styckena. för elanvändare. elleverantör. ska tredje användare. skall leverantören fristens balansansvaret. tören styckena. anvisningen. tören stycket. emot ska tillämpar. tören ske. stycket. synsmyndigheten. synsmyndigheten. ansvariga. nytt N2007/4278/E produktion. ansvarig elsystemet.


Utskottsberedning: 2008/09:NU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:168 (pdf, 756 kB)

Proposition 2008/09:142

2008/09:142 direktivet stamnätet. på på krishanteringssystemets direktivet. på bedömning. artikel bedömning. elnät. kvalitet. förbindelserna. rubriken tillämpligt kraftnät. till uppnås. bortkoppling. göras. tillgänglig vidta. bedömning. energiförsörjning. dagsläget. bedömning. förutsebara tivets infrastrukturinvesteringar


Utskottsberedning: 2008/09:NU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:142 (pdf, 422 kB)

Proposition 2008/09:141

2008/09:141 på 1997:857 följande volt. en koncessionsgränser. linje. belägen. på samma samma belägen. samheten. verksamheten. ledningsnät nätkoncessionshavares nät. pröva perioden ramen. period. ledning. storlek kapitalbasen. samheten. tiva första avkastning tillsynsperioden. tillgången. under handläggas


Utskottsberedning: 2008/09:NU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:141 (pdf, 1084 kB)

Proposition 2008/09:92

2008/09:92 elproduktion. lag. kat. skrifter lydelse, följande denna av denna tillsynsmyndigheten. lag. fikat. stycket. 15 elcertifikat. som eller avgörande. allmän elcertifikat förnybara vattenkraft. årsperiod. till yttrande. tagits yttrande. tilldelning. som fieras. med området, 2030. sanktionsavgift elcertifikat


Utskottsberedning: 2008/09:NU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:92 (pdf, 377 kB)

Proposition 2008/09:86

2008/09:86 genom Exportkreditnämnden. hemmamarknaden. kronor. finansieringsmöjligheter. Exportkreditnämnden. Exportkreditnämnden för senare beaktas. Exportkreditnämnden exportfinansiering. kronor.


Utskottsberedning: 2008/09:NU12
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2008/09:86 (pdf, 148 kB)

Proposition 2008/09:67

Regeringens proposition 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG Prop. 2008/09:67 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 december 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2008/09:NU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2008/09:67 (docx, 710 kB) Proposition 2008/09:67 (pdf, 3243 kB)

Proposition 2008/09:57

2008/09:57 strömsanläggningar. begär avbrottet. åtgärderna. februari författningskommentaren. elektriska tion.installation. under 2009. om strömsförordningen. den dessa begär avbrottet. Ny begär avbrottet. Lindholm. enligt Tolgfors.


Utskottsberedning: 2008/09:NU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:57 (pdf, 233 kB)
Paginering