Dokument & lagar (54 träffar)

Proposition 2008/09:231

Regeringens proposition 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på Prop. marknaden m.m. 2008/09:231 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 augusti 2009. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:NU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:231 (pdf, 750 kB)

Skrivelse 2008/09:120

2009 års redogörelse för företag med statligt ägande Skeppshypotekskassan. presenteras. arbetsmarknad. webbplats förtroendeundersökning till blivit miljoner till hushåll. Svevia Produktion. slutförd naturreservat och fordonsindustrin nordiska dotterbolag hållbarhetsredovisning vindkraftspark för till dets


Utskottsberedning: 2009/10:NU4 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2008/09:120 (pdf, 2978 kB)

Omröstning 2008/09:NU26p1 Elmarknadspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2008/09:NU26 Vissa elmarknadsfrågor, förslagspunkt 1 Elmarknadspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 10, 20-22 och 31, 2008/09:N390 och 2008/09:N430 yrkandena 9-12. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p6 Vindkraft

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 6 Vindkraft Riksdagen godkänner regeringens förslag till planeringsram för vindkraft. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:163 punkt 5 och avslår motionerna 2008/09:MJ459 yrkande 26, 2008/09:N15 yrkandena 6-9 och 34, 2008/09:N16 yrkande

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p5 Kärnkraft

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 5 Kärnkraft Riksdagen avslår motion 2008/09:N15 yrkandena 15-17 och 19. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112 0 18 m 87 0 0 10 c

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p3 Energieffektivisering

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 3 Energieffektivisering Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 3, 39, 41 och 42, 2008/09:N267 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N331 och 2008/09:N430 yrkandena 5 och 7. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2009-06-16

Omröstning 2008/09:NU25p1 Energipolitikens inriktning och mål

Votering: betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken, förslagspunkt 1 Energipolitikens inriktning och mål Riksdagen godkänner regeringens förslag till a mål för andelen förnybar energi, b mål för andelen förnybar energi i transportsektorn, c mål för energieffektivisering till 2020, d vägledande mål för energieffektivisering

2009-06-16

Skrivelse 2008/09:221

2008/09:221 2008/09:95 talet kreditgarantier.


Utskottsberedning: 2009/10:NU1 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:221 (pdf, 129 kB)

Proposition 2008/09:216

2008/09:216 koncern. 1997:857 följande uttagspunkter. dotterföretag. denna författningskommentaren. distributionssystem ska system. vakningsplan. system. ramarna integrerade koncernen. 2008 nätet elmarknadsdirektivets el. koncern. betala koncernförhållanden. löpande löpande motsvarande övervägas. upplysningar.


Utskottsberedning: 2009/10:NU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:216 (pdf, 428 kB)

Skrivelse 2008/09:206

2008/09:206 företagens regelförenklingsarbete. förenkling. s.21ff. tillväxthinder. regelverk egna arbetstidregler. 2010. vardag. Näringsdepartementet. åtgärder. uppmärksammas. ordförandeskapet. perioden. regionala arbetet. ändamålsenligt x extern rapporteringsperioden. förenklingsåtgärder. redovisat redovisning.


Utskottsberedning: 2009/10:NU5

Skrivelse 2008/09:206 (pdf, 991 kB)

Proposition 2008/09:187

2008/09:187 tillämpningsområde. automatspel, näringsidkare, är Sverige. kommunikationsnät, gemenskapsrätten. gemensam författning. författning. utländska gemenskapernas tjänsteleverantör. identifieringsuppgifter, gemensamma lämnas registrerad. intressegemenskap, marknadsföringslagen. tillfredsställande grunder.


Utskottsberedning: 2009/10:NU6
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:187 (pdf, 3385 kB)

Omröstning 2008/09:NU19p1 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder

Votering: betänkande 2008/09:NU19 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder, förslagspunkt 1 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N12 yrkandena 1-14, 2008/09:N13 och 2008/09:N14 samt lägger skrivelse 2008/09:167 till handlingarna.

2009-05-20

Omröstning 2008/09:NU18p4 Stadsomvandling i Kiruna i samband med gruvverksamhet, m.m.

Votering: betänkande 2008/09:NU18 Vissa mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 4 Stadsomvandling i Kiruna i samband med gruvverksamhet, m.m. Riksdagen avslår motion 2007/08:N336. Datum: 2009-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 104 0 26

2009-04-02

Omröstning 2008/09:NU18p2 Uranprospektering och uranbrytning i Sverige

Votering: betänkande 2008/09:NU18 Vissa mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 2 Uranprospektering och uranbrytning i Sverige Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N236, 2007/08:N378 yrkande 9, 2007/08:N393 yrkandena 1 och 2, 2008/09:U322 yrkande 32, 2008/09:N305, 2008/09:N318 och 2008/09:N364 yrkande 1. Datum: 2009-04-02

2009-04-02

Omröstning 2008/09:NU16p1 Företagsfrämjande insatser

Votering: betänkande 2008/09:NU16 Vissa näringspolitiska frågor, förslagspunkt 1 Företagsfrämjande insatser Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N232, 2008/09:N247, 2008/09:N252, 2008/09:N262, 2008/09:N269, 2008/09:N272, 2008/09:N275, 2008/09:N279 yrkande 5, 2008/09:N282, 2008/09:N290, 2008/09:N303, 2008/09:N307, 2008/09:N308,

2009-04-02

Omröstning 2008/09:NU16p2 Turism

Votering: betänkande 2008/09:NU16 Vissa näringspolitiska frågor, förslagspunkt 2 Turism Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N209 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N234, 2008/09:N283, 2008/09:N284, 2008/09:N286, 2008/09:N300, 2008/09:N301, 2008/09:N302 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N304, 2008/09:N315, 2008/09:N325, 2008/09:N328,

2009-04-02

Omröstning 2008/09:NU17p1 Europeiska energinät

Votering: betänkande 2008/09:NU17 Europeiska energinät, förslagspunkt 1 Europeiska energinät Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2009-03-18 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m 82 0 0 15 c 24 0 0 5 fp

2009-03-18

Omröstning 2008/09:NU15p3 Mål för elcertifikatssystemet

Votering: betänkande 2008/09:NU15 Ändringar i lagen om elcertifikat tilldelningsprinciper och förhandsbesked, förslagspunkt 3 Mål för elcertifikatssystemet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N2 yrkande 3 och 2008/09:N375 yrkande 4. Datum: 2009-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v,

2009-03-18

Omröstning 2008/09:NU15p4 Certifikatberättigad elproduktion

Votering: betänkande 2008/09:NU15 Ändringar i lagen om elcertifikat tilldelningsprinciper och förhandsbesked, förslagspunkt 4 Certifikatberättigad elproduktion Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ457 yrkande 2, 2008/09:MJ502 yrkande 27, 2008/09:N11 yrkande 1 och 2008/09:N385. Datum: 2009-03-18 Omröstning i motivfrågan

2009-03-18

Omröstning 2008/09:NU15p2 Ytterligare stöd till förnybar elproduktion

Votering: betänkande 2008/09:NU15 Ändringar i lagen om elcertifikat tilldelningsprinciper och förhandsbesked, förslagspunkt 2 Ytterligare stöd till förnybar elproduktion Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N3 yrkande 2, 2008/09:N11 yrkandena 2 och 3, 2008/09:N280 och 2008/09:N375 yrkande 5. Datum: 2009-03-18 Omröstning

2009-03-18

Paginering