Dokument & lagar (30 träffar)

Yttrande 2008/09:NU5y

2008/09:NU5 Åtgärder mot konjunkturförsvagningen Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU5 Åtgärder mot konjunkturförsvagningen Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över tre motioner s, v, mp som har väckts med stöd av 3 kap. 13 riksdagsordningen. Utskottet kommenterar

2008-12-09

Yttrande 2008/09:NU5y (pdf, 54 kB)

Proposition 2008/09:86

2008/09:86 genom Exportkreditnämnden. hemmamarknaden. kronor. finansieringsmöjligheter. Exportkreditnämnden. Exportkreditnämnden för senare beaktas. Exportkreditnämnden exportfinansiering. kronor.


Utskottsberedning: 2008/09:NU12
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2008/09:86 (pdf, 148 kB)

Proposition 2008/09:67

Regeringens proposition 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG Prop. 2008/09:67 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 december 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2008/09:NU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2008/09:67 (docx, 710 kB) Proposition 2008/09:67 (pdf, 3243 kB)

Yttrande 2008/09:NU4y

2008/09:NU4 Åtgärder för bättre kreditmöjligheter för företag Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU4 Åtgärder för bättre kreditmöjligheter för företag Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:73 om överlåtelse av aktier i Venantius AB till

2008-11-18

Yttrande 2008/09:NU4y (pdf, 131 kB)

Yttrande 2008/09:NU2y

2008/09:NU2 Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU2 Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen

2008-11-04

Yttrande 2008/09:NU2y (pdf, 120 kB)

Yttrande 2008/09:NU1y

2008/09:NU1 Tilläggsbudget 2 Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU1 Tilläggsbudget 2 Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:2 med förslag om tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008 jämte motioner med anledning av propositionen

2008-10-28

Yttrande 2008/09:NU1y (pdf, 90 kB)

Proposition 2008/09:57

2008/09:57 strömsanläggningar. begär avbrottet. åtgärderna. februari författningskommentaren. elektriska tion.installation. under 2009. om strömsförordningen. den dessa begär avbrottet. Ny begär avbrottet. Lindholm. enligt Tolgfors.


Utskottsberedning: 2008/09:NU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:57 (pdf, 233 kB)

Skrivelse 2008/09:34

2008/09:34 sysselsättning komponenter. välfärden välfärden. välfärden. arbetslinjen. elproduktion. Sverige kommissionen. att: frågor. och arbetsmarknadsetablering. arbetsmarknad. procent tillväxten. procent Lissabonstrategin. Europeiska svensk ekonomiska välfärd sättningspolitiken åldrande mindre innebär:


Utskottsberedning: 2008/09:NU13 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2008/09:34 (pdf, 1346 kB)

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m

Budgetpropositionen för 2009 2008/09:1 2008/09:1 utgiftsområden. budgetpolitiken höga arbetslöshet. länder. perioden. 2011. följd. områden: framtiden, förstärker samma detta havet. utbetalas tas regeringen. rättvist. välfärden mål arbetsutbudet. inför. länders arbetsmarknaden. utvecklingen. sin sfären. fossil


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU15 2008/09:FiU2 2008/09:FiU3 2008/09:FiU4 2008/09:FiU5 2008/09:FöU1 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU2 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU2 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (261 förslag): 2 avslag, 259 bifall,

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m (pdf, 2758 kB)

Proposition 2008/09:9

2008/09:9 kvotplikten. följande anges: företagets det eller eller inträdde. tillsynsmyndigheten. tillsynsmyndigheten. beräknas. fortsatt industri. 2 leras. hos hos uppfylls, gifter leras. elektroniskt. allmän kommentaren. tagets industrins myndigheten. strering elintensiv vilseledande skett. registrering.


Utskottsberedning: 2008/09:NU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:9 (pdf, 479 kB)
Paginering