Dokument & lagar (25 träffar)

Proposition 2009/10:247

Regeringens proposition 2009/10:247 Aktieägares rättigheter Prop. 2009/10:247 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 september 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås de lagändringar som bedöms nödvändiga


Utskottsberedning: 2010/11:CU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:247 (pdf, 1691 kB)

Proposition 2009/10:242

Ny konsumentkreditlag Regeringens proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Prop. 2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en


Utskottsberedning: 2010/11:CU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:242 (pdf, 1989 kB)

Proposition 2009/10:241

Regeringens proposition 2009/10:241 Ett förstärkt integritetsskydd i Prop. försäkringssammanhang 2009/10:241 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås åtgärder


Utskottsberedning: 2010/11:CU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:241 (pdf, 584 kB)

Proposition 2009/10:235

Enklare redovisning Regeringens proposition 2009/10:235 Enklare redovisning Prop. 2009/10:235 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås förenklingar av reglerna


Utskottsberedning: 2010/11:CU3 2010/11:SkU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:235 (pdf, 2322 kB)

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR12

Näringslivets självregleringsorgan utvecklingen sedan 2003 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-90-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2009/10:RFR12 Förord Civilutskottet beslutade den 15 december 2009 att ge utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst i uppdrag att uppdatera en kartläggning

2010-06-11

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR12 (pdf, 741 kB)

Proposition 2009/10:224

Regeringens proposition 2009/10:224 Ett sammanhängande system för geografisk Prop. miljöinformation 2009/10:224 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en


Utskottsberedning: 2010/11:CU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:224 (pdf, 2067 kB)

Proposition 2009/10:208

Regeringens proposition 2009/10:208 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncern- Prop. redovisning 2009/10:208 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:CU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:208 (pdf, 1298 kB)

Proposition 2009/10:204

En frivillig revision Regeringens proposition 2009/10:204 En frivillig revision Prop. 2009/10:204 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010 Mats Odell Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att små privata aktiebolag


Utskottsberedning: 2009/10:CU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:204 (pdf, 1859 kB)

Proposition 2009/10:192

Regeringens proposition 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att Prop. tala med barn 2009/10:192 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010 Mats Odell Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2009/10:CU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:192 (pdf, 638 kB)

Proposition 2009/10:215

Mark- och miljödomstolar Regeringens proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar Prop. 2009/10:215 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010 Mats Odell Åsa Torstensson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Miljömålen, målen enligt plan- och bygglagen


Utskottsberedning: 2009/10:CU25 2009/10:JuU27 2010/11:JuU3
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:215 (pdf, 15104 kB)

Proposition 2009/10:201

Regeringens proposition 2009/10:201 Gränser i skog Prop. 2009/10:201 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar i skogsvårdslagen


Utskottsberedning: 2009/10:CU21 2009/10:MJU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:201 (pdf, 1275 kB)

Proposition 2009/10:185

Regeringens proposition 2009/10:185 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och Prop. reformerade hyressättningsregler 2009/10:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 2010 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:CU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:185 (pdf, 896 kB)

Proposition 2009/10:184

Regeringens proposition 2009/10:184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av Prop. miljökvalitetsnormer 2009/10:184 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 2010 Maud Olofsson Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett förtydligande


Utskottsberedning: 2009/10:CU25 2009/10:MJU24 2009/10:MJU28 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (18 förslag): , 18 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:184 (pdf, 2853 kB)

Proposition 2009/10:173

Kärnkraften ökat skadeståndsansvar Regeringens proposition 2009/10:173 Kärnkraften ökat skadeståndsansvar Prop. 2009/10:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:CU29
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:173 (pdf, 5852 kB)

Proposition 2009/10:170

En enklare plan- och bygglag Regeringens proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag Prop. 2009/10:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en


Utskottsberedning: 2009/10:CU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2009/10:170 (pdf, 3951 kB)

Proposition 2009/10:162

Regeringens proposition 2009/10:162 Ersättning vid expropriation Prop. 2009/10:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag som innebär höjningar av den


Utskottsberedning: 2009/10:CU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:162 (pdf, 1514 kB)

Proposition 2009/10:125

En ny alkohollag Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås en ny alkohollag, som ersätter


Utskottsberedning: 2010/11:CU5 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2009/10:125 (pdf, 2495 kB)

Proposition 2009/10:142

Regeringens proposition 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Prop. 2009/10:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Föräldrar är i dag inte ansvariga för sina


Utskottsberedning: 2009/10:CU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:142 (pdf, 464 kB)

Proposition 2009/10:122

Regeringens proposition 2009/10:122 Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument Prop. 2009/10:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till


Utskottsberedning: 2009/10:CU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:122 (pdf, 1109 kB)

Proposition 2009/10:95

Luftfartens lagar Regeringens proposition 2009/10:95 Luftfartens lagar Prop. 2009/10:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 februari 2010. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En helt ny luftfartslag föreslås, varvid luftfartslagen


Utskottsberedning: 2009/10:CU15 2009/10:KU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:95 (pdf, 2597 kB)
Paginering