Dokument & lagar (24 träffar)

Skrivelse 2009/10:140

2010 års redogörelse för företag med statligt ägande Regeringens skrivelse 2009/10:140 2010 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2009/10:140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 juni 2010 Maud Olofsson Eskil Erlandsson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2010/11:NU7 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:140 (pdf, 6355 kB)

Proposition 2009/10:236

Regeringens proposition 2009/10:236 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Prop. 2009/10:236 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 2010 Maud Olofsson Eskil Erlandsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa konkurrensrättsliga


Utskottsberedning: 2010/11:NU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:236 (pdf, 374 kB)

Proposition 2009/10:225

Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen Regeringens proposition 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen Prop. 2009/10:225 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:NU6
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2009/10:225 (pdf, 4648 kB)

Skrivelse 2009/10:221

Regeringens skrivelse 2009/10:221 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, Skr. entreprenörskap och sysselsättning 2009/10:221 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Under


Utskottsberedning: 2010/11:NU2 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:221 (pdf, 370 kB)

Skrivelse 2009/10:226

Regeringens skrivelse 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 20062010 Skr. 2009/10:226 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnas en samlad redogörelse för regeringens regelförenklingsarbete


Utskottsberedning: 2010/11:NU8 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:226 (pdf, 1234 kB)

Proposition 2009/10:218

Regeringens proposition 2009/10:218 Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- Prop. och konkurrensförhållanden 2009/10:218 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:NU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:218 (pdf, 325 kB)

Proposition 2009/10:202

Regeringens proposition 2009/10:202 Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud Prop. 2009/10:202 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Andreas Carlgren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till en


Utskottsberedning: 2009/10:NU20
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:202 (pdf, 530 kB)

Proposition 2009/10:196

Regeringens proposition 2009/10:196 Vissa konkurrensfrågor Prop. 2009/10:196 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 2008:585 om gruppundantag för


Utskottsberedning: 2009/10:NU24
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2009/10:196 (pdf, 494 kB)

Proposition 2009/10:184

Regeringens proposition 2009/10:184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av Prop. miljökvalitetsnormer 2009/10:184 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 2010 Maud Olofsson Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett förtydligande


Utskottsberedning: 2009/10:CU25 2009/10:MJU24 2009/10:MJU28 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (18 förslag): , 18 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:184 (pdf, 2853 kB)

Proposition 2009/10:172

Regeringens proposition 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Prop. 2009/10:172 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås förutsättningar


Utskottsberedning: 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:172 (pdf, 1200 kB)

Skrivelse 2009/10:168

Regeringens skrivelse 2009/10:168 Utvärdering av insatserna för forskning och Skr. innovation inom energiområdet 2009/10:168 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse


Utskottsberedning: 2009/10:NU19

Skrivelse 2009/10:168 (pdf, 421 kB)

Proposition 2009/10:163

Regeringens proposition 2009/10:163 Vissa metrologifrågor Prop. 2009/10:163 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett bemyndigande till regeringen eller


Utskottsberedning: 2009/10:NU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:163 (pdf, 570 kB)

Proposition 2009/10:128

Genomförande av direktiv om förnybar energi Genomförande av direktiv om förnybar energi Prop. 2009/10:128 Regeringens proposition 2009/10:128 Genomförande av direktiv om förnybar energi Prop. 2009/10:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson


Utskottsberedning: 2009/10:NU18
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:128 (pdf, 2265 kB)

Proposition 2009/10:179

Regeringens proposition 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB publ Prop. 2009/10:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2010. Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Uppdraget för Vattenfall AB publ föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:NU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:179 (pdf, 188 kB)

Proposition 2009/10:169

Regeringens proposition 2009/10:169 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB publ Prop. 2009/10:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att uppdraget för Sveaskog


Utskottsberedning: 2009/10:NU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:169 (pdf, 161 kB)

Proposition 2009/10:148

Regeringens proposition 2009/10:148 Företagsutveckling statliga insatser för finansiering Prop. och rådgivning 2009/10:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:148 (pdf, 388 kB)

Proposition 2009/10:133

Regeringens proposition 2009/10:133 Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet Prop. 2009/10:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 2010. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Elcertifikatsystemet förlängs till


Utskottsberedning: 2009/10:NU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:133 (pdf, 216 kB)

Proposition 2009/10:113

Regeringens proposition 2009/10:113 Effektreserven i framtiden Prop. 2009/10:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas regeringens bedömning av hur frågan


Utskottsberedning: 2009/10:NU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:113 (pdf, 233 kB)

Proposition 2009/10:93

Regeringens proposition 2009/10:93 Vissa ändringar i lagen 2008:112 om ekodesign Prop. 2009/10:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 februari 2010. Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Genom lagen 2008:112 om ekodesign ekodesignlagensom


Utskottsberedning: 2009/10:NU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:93 (pdf, 271 kB)

Proposition 2009/10:73

Regeringens proposition 2009/10:73 Ändring i lagen 1996:506 om överlåtelse av en Prop. förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté 2009/10:73 m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2009 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2009/10:NU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:73 (pdf, 186 kB)
Paginering