Dokument & lagar (2 464 träffar)

Proposition 2007/08:28

Regeringens proposition 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, Prop. skola och skolbarnsomsorg 2007/08:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 november 2007 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2007/08:UbU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:28 (pdf, 169 kB)

Proposition 2007/08:27

Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Regeringens proposition 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Prop. 2007/08:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 2007 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU10 2007/08:SkU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2007/08:27 (pdf, 2052 kB)

Proposition 2007/08:26

Regeringens proposition 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m. Prop. 2007/08:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen meddelade i 2007 års ekonomiska vårproposition att


Utskottsberedning: 2007/08:SkU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:26 (pdf, 1049 kB)

Proposition 2007/08:25

Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor Regeringens proposition 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra Prop. mervärdesskattefrågor 2007/08:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2007/08:SkU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:25 (pdf, 2727 kB)

Proposition 2007/08:24

Regeringens proposition 2007/08:24 Vissa personbeskattningsfrågor Prop. 2007/08:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att reglerna om avdrag vid beskattningen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:24 (pdf, 492 kB)

Skrivelse 2007/08:23

Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Oktober 2007 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport


Utskottsberedning: 2007/08:NU5 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2007/08:23 (pdf, 6069 kB)

Proposition 2007/08:22

Regeringens proposition 2007/08:22 Ett förstärkt jobbskatteavdrag Prop. 2007/08:22 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Som ett led i ansträngningarna att ytterligare stimulera arbetsutbudet


Utskottsberedning: 2007/08:SkU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2007/08:22 (pdf, 500 kB)

Proposition 2007/08:21

Regeringens proposition 2007/08:21 Prop. Ändring i tullagen, m.m. 2007/08:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att tullagen 2000:1281 ändras som en följd


Utskottsberedning: 2007/08:SkU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:21 (pdf, 344 kB)

Proposition 2007/08:20

Regeringens proposition 2007/08:20 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande Prop. fusioner 2007/08:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 november 2007 Fredrik Reinfeldt Sven Otto Littorin Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2007/08:AU3
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2007/08:20 (pdf, 1243 kB)

Proposition 2007/08:2

Regeringens proposition 2007/08:2 Ändringar i lagen om blodsäkerhet m.m. Prop. 2007/08:2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2007 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till genomförande


Utskottsberedning: 2007/08:SoU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:2 (pdf, 533 kB)

Proposition 2007/08:19

Regeringens proposition 2007/08:19 Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare Prop. åren 20072009 2007/08:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 2007 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås tillfälligt


Utskottsberedning: 2007/08:SkU15 2007/08:SkU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:19 (pdf, 332 kB)

Proposition 2007/08:18

Regeringens proposition 2007/08:18 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Prop. 2007/08:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att samtliga


Utskottsberedning: 2007/08:SkU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:18 (pdf, 143 kB)

Proposition 2007/08:17

Regeringens proposition 2007/08:17 Nikotinläkemedel i handeln Prop. 2007/08:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Apoteket Aktiebolag publ Apoteket


Utskottsberedning: 2007/08:SoU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:17 (pdf, 775 kB)

Proposition 2007/08:168

Lissabonfördraget Regeringens proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget Prop. 2007/08:168 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 juli 2008 Fredrik Reinfeldt Cecilia Malmström Statsrådsberedningen Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Lissabonfördraget


Utskottsberedning: 2008/09:UU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2007/08:168 (pdf, 1601 kB)

Proposition 2007/08:166

Regeringens proposition 2007/08:166 Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen Prop. för strategiska produkter 2007/08:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 juni 2008 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2008/09:UU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:166 (pdf, 259 kB)

Proposition 2007/08:165

Regeringens proposition 2007/08:165 Europeiskt småmålsförfarande Prop. 2007/08:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 juni 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 11


Utskottsberedning: 2008/09:CU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:165 (pdf, 643 kB)

Proposition 2007/08:164

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å den andra Regeringens proposition 2007/08:164 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Prop. Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, 2007/08:164 å ena sidan, och Republiken


Utskottsberedning: 2008/09:UU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:164 (pdf, 1650 kB)

Proposition 2007/08:163

Regeringens proposition 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, Prop. m.m. 2007/08:163 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det


Utskottsberedning: 2008/09:JuU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:163 (pdf, 792 kB)

Skrivelse 2007/08:148

Regeringens skrivelse 2007/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i Skr. reglerna om underprisöverlåtelser till och från 2007/08:148 handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar på vissa lageraktier Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 april


Utskottsberedning: 2008/09:SkU4

Skrivelse 2007/08:148 (pdf, 91 kB)

Skrivelse 2007/08:140

Regeringens skrivelse 2007/08:140 Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld Skr. 2007/08: 140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 april 2008 Maud Olofsson Carl Bildt Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redogör regeringen för statens


Utskottsberedning: 2008/09:NU6 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2007/08:140 (pdf, 783 kB)