Dokument & lagar (13 träffar)

Proposition 2007/08:165

Regeringens proposition 2007/08:165 Europeiskt småmålsförfarande Prop. 2007/08:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 juni 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 11


Utskottsberedning: 2008/09:CU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:165 (pdf, 643 kB)

Proposition 2007/08:161

Regeringens proposition 2007/08:161 Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till Prop. företag 2007/08:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2008 Fredrik Reinfeldt Sven Otto Littorin Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2008/09:CU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:161 (pdf, 904 kB)

Proposition 2007/08:158

Regeringens proposition 2007/08:158 Europeiskt betalningsföreläggande Prop. 2007/08:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den


Utskottsberedning: 2008/09:CU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:158 (pdf, 993 kB)

Proposition 2007/08:155

Regeringens proposition 2007/08:155 Skärpta fusionsregler Prop. 2007/08:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till skärpta regler om fusion mellan


Utskottsberedning: 2008/09:CU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:155 (pdf, 353 kB)

Proposition 2007/08:150

Regeringens proposition 2007/08:150 Förmynderskapsrättsliga frågor Prop. 2007/08:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2008 Fredrik Reinfelt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Föräldrabalkens regler om förmynderskap reformerades år 1995.


Utskottsberedning: 2008/09:CU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:150 (pdf, 825 kB)

Proposition 2007/08:134

Regeringens proposition 2007/08:134 Det nya statliga lantmäteriet Prop. 2007/08:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2008 Maud Olofsson Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås de lagändringar som behövs med anledning


Utskottsberedning: 2007/08:CU23
Riksdagsbeslut (18 förslag): , 18 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:134 (pdf, 338 kB)

Proposition 2007/08:86

Regeringens proposition 2007/08:86 Spärrmöjligheter för telefonitjänster Prop. 2007/08:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Nyamko Sabuni Integrations- och jämställdhetsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa


Utskottsberedning: 2007/08:CU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:86 (pdf, 306 kB)

Proposition 2007/08:98

Regeringens proposition 2007/08:98 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II- Prop. förordningen 2007/08:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den s.k. Bryssel II-förordningen


Utskottsberedning: 2007/08:CU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:98 (pdf, 824 kB)

Proposition 2007/08:115

Ny marknadsföringslag Regeringens proposition 2007/08:115 Ny marknadsföringslag Prop. 2007/08:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Nyamko Sabuni Integrations- och jämställdhetsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2007/08:CU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:115 (pdf, 1353 kB)

Proposition 2007/08:54

Regeringens proposition 2007/08:54 Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m. Prop. 2007/08:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 januari 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller de lagförslag som är nödvändiga


Utskottsberedning: 2007/08:CU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:54 (pdf, 982 kB)

Proposition 2007/08:45

Regeringens proposition 2007/08:45 Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och Prop. vissa andra företag, m.m. 2007/08:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 december 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2007/08:CU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:45 (pdf, 1242 kB)

Proposition 2007/08:1

Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudget för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:FiU1 2007/08:FiU11 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FiU4 2007/08:FiU5 2007/08:FöU1 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SfU2 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UbU2 2007/08:UU1 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (252 förslag): , 252 bifall,

Proposition 2007/08:1 (pdf, 4580 kB)

Proposition 2007/08:15

Gränsöverskridande fusioner, m.m. Regeringens proposition 2007/08:15 Gränsöverskridande fusioner, m.m. Prop. 2007/08:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 november 2007 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2007/08:CU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:15 (pdf, 2244 kB)