Dokument & lagar (6 träffar)

Proposition 2007/08:112

Regeringens proposition 2007/08:112 Två nya specialskolor utvidgning av specialskolans Prop. målgrupp 2007/08:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2007/08:UbU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:112 (pdf, 228 kB)

Proposition 2007/08:74

Regeringens proposition 2007/08:74 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt Prop. förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och 2007/08:74 vistelse i forskningssyfte Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Lars Leijonborg Utbildningsdepartementet


Utskottsberedning: 2007/08:UbU14
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2007/08:74 (pdf, 713 kB)

Proposition 2007/08:50

Regeringens proposition 2007/08:50 Nya skolmyndigheter Prop. 2007/08:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 februari 2008 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i skollagen 1985:1100ett antal


Utskottsberedning: 2007/08:UbU13
Riksdagsbeslut (10 förslag): , 10 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:50 (pdf, 359 kB)

Proposition 2007/08:1

Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudget för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:FiU1 2007/08:FiU11 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FiU4 2007/08:FiU5 2007/08:FöU1 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SfU2 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UbU2 2007/08:UU1 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (252 förslag): , 252 bifall,

Proposition 2007/08:1 (pdf, 4580 kB)

Proposition 2007/08:44

Regeringens proposition 2007/08:44 Vissa etikprövningsfrågor m.m. Prop. 2007/08:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 december 2007 Maud Olofsson Lars Leijonborg Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om förändringar i lagen


Utskottsberedning: 2007/08:UbU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2007/08:44 (pdf, 430 kB)

Proposition 2007/08:28

Regeringens proposition 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, Prop. skola och skolbarnsomsorg 2007/08:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 november 2007 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2007/08:UbU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:28 (pdf, 169 kB)