Dokument & lagar (32 träffar)

Skrivelse 2010/11:167

Regeringens skrivelse 2010/11:167 Biståndets resultat Skr. tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling 2010/11:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 september 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen är en


Utskottsberedning: 2011/12:UU2 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2010/11:167 (pdf, 959 kB)

Proposition 2010/11:127

Regeringens proposition 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Prop. militära insatsen i Libyen 2010/11:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juni 2011 Jan Björklund Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2010/11:127 (pdf, 161 kB)

Skrivelse 2010/11:90

Regeringens skrivelse 2010/11:90 Nordiskt samarbete 2010 Skr. 2010/11:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april 2011 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2010 mellan de nordiska


Utskottsberedning: 2011/12:UU3 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2010/11:90 (pdf, 239 kB)

Proposition 2010/11:112

Regeringens proposition 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av Prop. krigsmateriel 2010/11:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2011 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2010/11:UU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2010/11:112 (pdf, 1210 kB)

Proposition 2010/11:111

Regeringens proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära Prop. insatsen i Libyen 2010/11:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:111 (pdf, 155 kB)

Proposition 2010/11:92

Regeringens proposition 2010/11:92 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess Prop. medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, 2010/11:92 å andra sidan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2010/11:UU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:92 (pdf, 2037 kB)

Skrivelse 2010/11:114

Regeringens skrivelse 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 krigsmateriel Skr. och produkter med dubbla användningsområden 2010/11:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2010/11:UU3 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2010/11:114 (pdf, 1564 kB)

Proposition 2010/11:88

Regeringens proposition 2010/11:88 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Prop. Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena 2010/11:88 sidan, och Republiken Indonesien, å den andra Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet


Utskottsberedning: 2010/11:UU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:88 (pdf, 608 kB)

Skrivelse 2010/11:105

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Regeringens skrivelse 2010/11:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen Skr. under 2010 2010/11:105 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Skrivelsens


Utskottsberedning: 2010/11:UU10 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:105 (pdf, 3164 kB)

Proposition 2010/11:91

Regeringens proposition 2010/11:91 Fortsatt tillämpning i fråga om Iran av lagen Prop. 1996:95 om vissa internationella sanktioner 2010/11:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:UU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:91 (pdf, 589 kB)

Proposition 2010/11:68

Regeringens proposition 2010/11:68 Tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Prop. Korea av lagen 1996:95 om vissa internationella 2010/11:68 sanktioner Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 februari 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2010/11:UU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:68 (pdf, 368 kB)

Skrivelse 2010/11:55

Regeringens skrivelse 2010/11:55 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen Skr. för säkerhet och samarbete i Europa OSSE under år 2010/11:55 2009 och första halvåret 2010 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 december 2010 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet


Utskottsberedning: 2010/11:UU14

Skrivelse 2010/11:55 (pdf, 215 kB)

Skrivelse 2010/11:54

Regeringens skrivelse 2010/11:54 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets Skr. ministerkommitté m.m. år 2009 samt första halvåret 2010/11:54 2010 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 december 2010 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:UU12 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:54 (pdf, 306 kB)

Proposition 2010/11:50

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan Regeringens proposition 2010/11:50 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Prop. Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena 2010/11:50 sidan, och Republiken Serbien,


Utskottsberedning: 2010/11:UU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2010/11:50 (pdf, 2565 kB)

Proposition 2010/11:35

Regeringens proposition 2010/11:35 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Prop. säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF 2010/11:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 2010 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2010/11:35 (pdf, 278 kB)

Proposition 2010/11:1 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.

Budgetpropositionen för 2011 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till statsbudget för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning: 2010/11:AU1 2010/11:AU2 2010/11:CU1 2010/11:FiU1 2010/11:FiU2 2010/11:FiU3 2010/11:FiU4 2010/11:FiU5 2010/11:FöU1 2010/11:JuU1 2010/11:KrU1 2010/11:KU1 2010/11:MJU1 2010/11:MJU2 2010/11:NU1 2010/11:NU2 2010/11:NU3 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SkU1 2010/11:SoU1 2010/11:TU1 2010/11:UbU1 2010/11:UbU2 2010/11:UU1 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (245 förslag): 1 avslag, 244 bifall,

Proposition 2010/11:1 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m. (pdf, 1857 kB)

Proposition 2007/08:168

Lissabonfördraget Regeringens proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget Prop. 2007/08:168 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 juli 2008 Fredrik Reinfeldt Cecilia Malmström Statsrådsberedningen Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Lissabonfördraget


Utskottsberedning: 2008/09:UU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2007/08:168 (pdf, 1601 kB)

Proposition 2007/08:166

Regeringens proposition 2007/08:166 Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen Prop. för strategiska produkter 2007/08:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 juni 2008 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2008/09:UU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:166 (pdf, 259 kB)

Proposition 2007/08:164

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å den andra Regeringens proposition 2007/08:164 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Prop. Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, 2007/08:164 å ena sidan, och Republiken


Utskottsberedning: 2008/09:UU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:164 (pdf, 1650 kB)

Proposition 2007/08:157

Regeringens proposition 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens Prop. militära insats i Tchad och Centralafrikanska 2007/08:157 republiken Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:157 (pdf, 120 kB)
Paginering