Dokument & lagar (1 203 träffar)

Kommittéberättelse UD 1998:B

Arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till en integrerad svensk strategi för Mellanöstern och Nordafrika UD 1998:B Beteckning UD 1998:B Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2000-03-06 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-01-26 Direktiv för Lokal Uppdraget

1999-01-26

urd 1998/99:URD2

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD2 UTBILDNINGSUTSKOTTET Pedagogisk utbildning för högskolans lärare o Undervisningen om alkohol, narkotika och tobak ANT i skolan RIKSDAGENS UTBILDNINGSUTSKOTT Utbildningsutskottet beslutade i maj 1998 att uppdra åt sitt kansli att i uppföljningssyfte granska universitetens och

1999-01-01

urd 1998/99:URD2 (pdf, 213 kB)

urd 1998/99:URD5

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD5 UTRIKESUTSKOTTET Internationell konflikthantering Quo vadit Europa freden, säkerheten och demokratin inför 2000-talet Paneldiskussion med Natos generalsekreterare Javier Solana Mänskliga rättigheter i interna konflikter och det civila samhällets roll Innehållsförteckning

1999-01-01

urd 1998/99:URD5 (pdf, 736 kB)

urd 1998/99:URD4

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD4 UTRIKESUTSKOTTET En uppföljning och utvärdering av FN:s världskonferenser under 1990-talet Regering, riksdag, myndigheter och frivilligorganisationer på nya internationella arenor vem har makten över svensk utrikespolitik i FN-frågor Förord Utskottet har under 1998 låtit genomföra

1999-01-01

urd 1998/99:URD4 (pdf, 731 kB)

urd 1998/99:URD3

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD3 UTRIKESUTSKOTTET Sveriges uppföljning av två FN- konferenser under 1990-talet FN:s konferens om miljö och utveckling, UNCED, i Rio de Janeiro, 1992 FN:s kvinnokonferens i Peking, 1995 Förord Utskottet har under 1998 låtit genomföra två utvärderingar som rör Sveriges förberedelser

1999-01-01

urd 1998/99:URD3 (pdf, 618 kB)

urd 1998/99:URD6

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD6 SOCIALUTSKOTTET Läkemedel i framtiden RIKSDAGENS SOCIALUTSKOTT Socialutskottet anordnade den 18 mars 1999 en offentlig utfrågning om läkemedel i framtiden. Den nuvarande läkemedelsförmånen gäller sedan den 1 januari 1997 då ett nytt system med bestämmelser om högkostnadsskydd

1999-01-01

urd 1998/99:URD6 (pdf, 306 kB)

urd 1998/99:URD1

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD1 BOSTADSUTSKOTTET Statens stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling uppföljning av den hittillsvarande fördelningen av ramanslaget E1 under statsbudgetens utgiftsområde 18 Rapporten är utarbetad av Roger Berggren på uppdrag av bostadsutskottet

1999-01-01

urd 1998/99:URD1 (pdf, 911 kB)

Skrivelse 1998/99:150

Regeringens skrivelse 1998/99:150 Årsredovisning för staten 1998 Regeringens skrivelse 1998/99:150 Årsredovisning för staten 1998 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 juni Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar


Utskottsberedning: 1999/2000:FiU1

Skrivelse 1998/99:146

Regeringens skrivelse 1998/99:146 Tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden Skr. 1998/99:146 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 juli 1999 Lena Hjelm-Wallén Björn von Sydow Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen anmäls i enlighet


Utskottsberedning: 1999/2000:SfU4 Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:145

Regeringens proposition 1998/99:145 Ändring av fridskränkningsbrotten Prop. 1998/99:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 1999 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring av bestämmelsen i


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:144

Regeringens proposition 1998/99:144 Regler om företagskoncentration Prop. 1998/99:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 1999 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Konkurrenslagen 1993:20 utgör ett viktigt instrument för att


Utskottsberedning: -1999/2000:NU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:143

Regeringens proposition 1998/99:143 Nationella minoriteter i Sverige Prop. 1998/99:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 juni 1999 Göran Persson Ulrica Messing Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till åtgärder som behövs för


Utskottsberedning: ----1999/2000:KU6
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1998/99:142

Prop. 1998/99:142 Regeringens proposition 1998/99:142 Femprocentsregeln för försäkringsföretag och banker Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Prop. 1998/99:142 Stockholm den 23 juni 1999 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -----------------1999/2000:FiU8
Riksdagsbeslut (26 förslag): , , 17 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:141

Regeringens proposition 1998/99:141 Godkännande av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar och om tungmetaller under konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar Prop. 1998/99:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1999 Lena Hjelm-Wallén


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:140

Regeringens proposition 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet Prop. 1998/99:140 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 juni 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens


Utskottsberedning: -1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1998/99:139

Regeringens proposition 1998/99:139 Ändring i lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall, m.m. Prop. 1998/99:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 1999 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:138

Regeringens proposition 1998/99:138 Ändrade bestämmelser för överprövning av vissa personalärenden Prop. 1998/99:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 1999 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1999/2000:AU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:137

Regeringens proposition 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. Prop. 1998/99:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 1999 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: --1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Skrivelse 1998/99:136

Regeringens skrivelse 1998/99:136 Genetisk integritet Skr. 1998/99:136 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 juni 1999 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse lämnar regeringen en redogörelse för det berednings- arbete


Utskottsberedning: 1999/2000:SoU5 Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:135

Regeringens proposition 1998/99:135 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Japan m.m. Prop. 1998/99:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 juni 1999 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: ----1999/2000:SkU4
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation