Dokument & lagar (7 träffar)

Proposition 1998/99:112

Regeringens proposition 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Prop. 1998/99:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogör regeringen för utvecklingen i


Utskottsberedning: -1998/99:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:74

Regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Prop. 1998/99:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen beskrivs de senaste årens utveckling i omvärlden


Utskottsberedning: ---------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1998/99:68

Regeringens proposition 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Prop. 1998/99:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om utlandsstyrkan


Utskottsberedning: -1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1998/99:64

Regeringens proposition 1998/99:64 Säkrare kemikaliehantering Prop. 1998/99:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen dels godkänner konventionen


Utskottsberedning: --1998/99:FöU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:49

Regeringens proposition 1998/99:49 Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods m.m. Prop. 1998/99:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 januari 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: -1998/99:FöU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Skrivelse 1998/99:33

Regeringens skrivelse 1998/99:33 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred Skr. 1998/99:33 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 december 1998 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnas den årliga redovisningen


Utskottsberedning: 1998/99:FöU3 Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation