Dokument & lagar (18 träffar)

Skrivelse 1998/99:150

Regeringens skrivelse 1998/99:150 Årsredovisning för staten 1998 Regeringens skrivelse 1998/99:150 Årsredovisning för staten 1998 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 juni Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar


Utskottsberedning: 1999/2000:FiU1

Proposition 1998/99:142

Prop. 1998/99:142 Regeringens proposition 1998/99:142 Femprocentsregeln för försäkringsföretag och banker Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Prop. 1998/99:142 Stockholm den 23 juni 1999 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -----------------1999/2000:FiU8
Riksdagsbeslut (26 förslag): , , 17 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1998/99:132

Regeringens skrivelse 1998/99:132 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksam- het år 1998 Skr. 1998/99:132 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1999 Lena Hjelm-Wallén Bosse Ringholm Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en


Utskottsberedning: 1999/2000:FiU6 Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:129

Regeringens proposition 1998/99:129 Ändrade regler för revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m.m. Prop. 1998/99:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1999 Lena Hjelm-Wallén Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -----1999/2000:FiU7
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:124

Regeringens proposition 1998/99:124 Staten och trossamfunden stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m. Prop. 1998/99:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj 1999 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas


Utskottsberedning: -------------1999/2000:FiU1
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 13 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:112

Regeringens proposition 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Prop. 1998/99:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogör regeringen för utvecklingen i


Utskottsberedning: -1998/99:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Skrivelse 1998/99:104

Regeringens skrivelse 1998/99:104 Utvärdering av Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1993/94 1998 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 april 1999 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksdagen beslutade i maj


Utskottsberedning: 1998/99:FiU26

Proposition 1998/99:100

Regeringens proposition 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor, kommunernas ekonomi m.m. Regeringens proposition 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition


Utskottsberedning: ----------------------------1998/99:FiU20 1998/99:FiU27
Riksdagsbeslut (56 förslag): , , 28 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 46

Skrivelse 1998/99:97

Regeringens skrivelse 1998/99:97 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 1998/99:97 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 31 mars 1999 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning


Utskottsberedning: 1998/99:FiU24 Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:93

Regeringens proposition 1998/99:93 Kostnadsinformation till fondsparare i det individuella pensionssparandet, m.m. Prop. 1998/99:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen beslutade


Utskottsberedning: ----1998/99:FiU21 1998/99:SfU12
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:89

Regeringens proposition 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting Prop. 1998/99:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 1999 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår i propositionen


Utskottsberedning: --1998/99:FiU25
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1998/99:87

Regeringens proposition 1998/99:87 Ändrade försäkringsrörelseregler Prop. 1998/99:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 1999 Laila Freivalds Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en modernisering av rörelsereglerna


Utskottsberedning: ---------1998/99:FiU28
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:85

Regeringens proposition 1998/99:85 Försäkring under krig och krigsfara Prop. 1998/99:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 1999 Laila Freivalds Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas försäkringsverksamhet under krig


Utskottsberedning: --1998/99:FiU18
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:74

Regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Prop. 1998/99:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen beskrivs de senaste årens utveckling i omvärlden


Utskottsberedning: ---------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1998/99:53

Regeringens proposition 1998/99:53 Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Prop. 1998/99:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999. Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1998/99:FiU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:30

Regeringens proposition 1998/99:30 Investerarskydd Prop. 1998/99:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en lag om investerarskydd införs. Den nya lagen


Utskottsberedning: ----1998/99:FiU15
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:14

Regeringens proposition 1998/99:14 Nya överenskommelser om Nordiska investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget Prop. 1998/99:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: --1998/99:FiU12
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation