Dokument & lagar (24 träffar)

Proposition 1998/99:145

Regeringens proposition 1998/99:145 Ändring av fridskränkningsbrotten Prop. 1998/99:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 1999 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring av bestämmelsen i


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:133

Regeringens proposition 1998/99:133 Särskild företrädare för barn Prop. 1998/99:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en lag om särskild företrädare


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:112

Regeringens proposition 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Prop. 1998/99:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogör regeringen för utvecklingen i


Utskottsberedning: -1998/99:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:108

Regeringens proposition 1998/99:108 Advokaters etableringsrätt Prop. 1998/99:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i rättegångsbalken för


Utskottsberedning: -1998/99:JuU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:74

Regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Prop. 1998/99:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen beskrivs de senaste årens utveckling i omvärlden


Utskottsberedning: ---------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1998/99:72

Regeringens proposition 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister Prop. 1998/99:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett särskilt register skall


Utskottsberedning: --1998/99:JuU25 1998/99:TU12
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:65

Regeringens proposition 1998/99:65 Videokonferens i rättegång Prop. 1998/99:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det på försök införs en möjlighet


Utskottsberedning: -1998/99:JuU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:47

Regeringens proposition 1998/99:47 Om chefsförsörjningen inom polisväsendet Prop. 1998/99:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 januari 1999 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas riktlinjer för hur


Utskottsberedning: -1998/99:JuU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:43

Regeringens proposition 1998/99:43 Drograttfylleri och sjöfylleri Prop. 1998/99:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en nollgräns för narkotika


Utskottsberedning: -1998/99:JuU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:41

Regeringens proposition 1998/99:41 Ändringar i brottsskadelagen Prop. 1998/99:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 januari 1999 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen ett antal ändringar i


Utskottsberedning: -1998/99:JuU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1998/99:39

Regeringens skrivelse 1998/99:39 1998 års redogörelse för tillämpningen av lagen 1991:572 om särskild utlänningskontroll Skr. 1998/99:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 december 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 1998/99:JuU17

Proposition 1998/99:37

Regeringens proposition 1998/99:37 Ändringar i rättegångsbalken hovrättsfrågor m.m. Prop. 1998/99:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 1998 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen fram


Utskottsberedning: -1998/99:JuU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:36

Regeringens proposition 1998/99:36 Vapenregister Prop. 1998/99:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 december 1998 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lagreglering av vapenregistren. Förslaget innebär


Utskottsberedning: -1998/99:JuU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:35

Regeringens proposition 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande Prop. 1998/99:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 november 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om skiljeförfarande som


Utskottsberedning: -1998/99:JuU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:32

Regeringens proposition 1998/99:32 EU-bedrägerier och korruption Prop. 1998/99:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågan om Sveriges tillträde


Utskottsberedning: -------1998/99:JuU16
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Skrivelse 1998/99:25

Regeringens skrivelse 1998/99:25 Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten Skr. 1998/99:25 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens årliga


Utskottsberedning: 1998/99:JuU9 Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:24

Regeringens proposition 1998/99:24 Ett sekretariat i Stockholm för Östersjöstaternas råd Prop. 1998/99:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 1998 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Östersjöstaternas råd har beslutat


Utskottsberedning: --1998/99:JuU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:23

Regeringens proposition 1998/99:23 Ett samordningskontor i Kalmar för Globala utvärderingen av internationella vatten Prop. 1998/99:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 1998 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Förenta


Utskottsberedning: --1998/99:JuU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1998/99:21

Regeringens skrivelse 1998/99:21 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 1997 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 1998/99:JuU10

Proposition 1998/99:19

Regeringens proposition 1998/99:19 Ändringar i lagen 1993:768 om åtgärder mot penningtvätt, m.m. Prop. 1998/99:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att en ny


Utskottsberedning: -1998/99:JuU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Paginering