Dokument & lagar (32 träffar)

Proposition 1998/99:145

Regeringens proposition 1998/99:145 Ändring av fridskränkningsbrotten Prop. 1998/99:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 1999 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring av bestämmelsen i


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:144

Regeringens proposition 1998/99:144 Regler om företagskoncentration Prop. 1998/99:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 1999 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Konkurrenslagen 1993:20 utgör ett viktigt instrument för att


Utskottsberedning: -1999/2000:NU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:137

Regeringens proposition 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. Prop. 1998/99:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 1999 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: --1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1998/99:133

Regeringens proposition 1998/99:133 Särskild företrädare för barn Prop. 1998/99:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en lag om särskild företrädare


Utskottsberedning: -1999/2000:JuU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:112

Regeringens proposition 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Prop. 1998/99:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogör regeringen för utvecklingen i


Utskottsberedning: -1998/99:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:108

Regeringens proposition 1998/99:108 Advokaters etableringsrätt Prop. 1998/99:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i rättegångsbalken för


Utskottsberedning: -1998/99:JuU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:102

Regeringens proposition 1998/99:102 Handel med ädelmetallarbeten Prop. 1998/99:102 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om handel med ädelmetallarbeten,


Utskottsberedning: -1999/2000:NU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:99

Regeringens proposition 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS Prop. 1998/99:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 1999 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: --1998/99:NU14
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Skrivelse 1998/99:96

Regeringens skrivelse 1998/99:96 Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen Skr. 1998/99:96 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 april 1999 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen beskriver det arbete med regionala tillväxtavtal


Utskottsberedning: 1999/2000:NU5 Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:74

Regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Prop. 1998/99:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen beskrivs de senaste årens utveckling i omvärlden


Utskottsberedning: ---------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1998/99:72

Regeringens proposition 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister Prop. 1998/99:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett särskilt register skall


Utskottsberedning: --1998/99:JuU25 1998/99:TU12
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:65

Regeringens proposition 1998/99:65 Videokonferens i rättegång Prop. 1998/99:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det på försök införs en möjlighet


Utskottsberedning: -1998/99:JuU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Skrivelse 1998/99:59

Regeringens skrivelse 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler Svensk handelspolitik inför en ny WTO-runda Skr. 1998/99:59 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 mars 1999 Laila Freivalds Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen ges en


Utskottsberedning: 1998/99:NU13 Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:51

Regeringens proposition 1998/99:51 Lag om handel med begagnade varor Prop. 1998/99:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 1999. Lena Hjelm-Wallén Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt gällande regler i lagen 1981:2 om handel med


Utskottsberedning: -1998/99:NU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:47

Regeringens proposition 1998/99:47 Om chefsförsörjningen inom polisväsendet Prop. 1998/99:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 januari 1999 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas riktlinjer för hur


Utskottsberedning: -1998/99:JuU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:43

Regeringens proposition 1998/99:43 Drograttfylleri och sjöfylleri Prop. 1998/99:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en nollgräns för narkotika


Utskottsberedning: -1998/99:JuU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:41

Regeringens proposition 1998/99:41 Ändringar i brottsskadelagen Prop. 1998/99:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 januari 1999 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen ett antal ändringar i


Utskottsberedning: -1998/99:JuU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1998/99:39

Regeringens skrivelse 1998/99:39 1998 års redogörelse för tillämpningen av lagen 1991:572 om särskild utlänningskontroll Skr. 1998/99:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 december 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 1998/99:JuU17

Proposition 1998/99:37

Regeringens proposition 1998/99:37 Ändringar i rättegångsbalken hovrättsfrågor m.m. Prop. 1998/99:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 1998 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen fram


Utskottsberedning: -1998/99:JuU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:36

Regeringens proposition 1998/99:36 Vapenregister Prop. 1998/99:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 december 1998 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lagreglering av vapenregistren. Förslaget innebär


Utskottsberedning: -1998/99:JuU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering