Dokument & lagar (8 träffar)

Proposition 1998/99:141

Regeringens proposition 1998/99:141 Godkännande av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar och om tungmetaller under konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar Prop. 1998/99:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1999 Lena Hjelm-Wallén


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:112

Regeringens proposition 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Prop. 1998/99:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogör regeringen för utvecklingen i


Utskottsberedning: -1998/99:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:88

Regeringens proposition 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar Prop. 1998/99:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Mona Sahlin Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny epizootilag och en särskild


Utskottsberedning: -1998/99:MJU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:74

Regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Prop. 1998/99:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen beskrivs de senaste årens utveckling i omvärlden


Utskottsberedning: ---------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Skrivelse 1998/99:63

Regeringens skrivelse 1998/99:63 En nationell strategi för avfallshanteringen Skr. 1998/99:63 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringens nationella avfallsstrategi ger en samlad bild


Utskottsberedning: 1998/99:MJU10 Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:13

Regeringens proposition 1998/99:13 Avgaser och buller från mobila maskiner Prop. 1998/99:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 1998 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om åtgärder mot


Utskottsberedning: -1998/99:MJU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Skrivelse 1998/99:5

Regeringens skrivelse 1998/99:5 Hållbara Sverige uppföljning och fortsatta åtgärder för en ekologisk hållbar utveckling Skr. 1998/99:5 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll De övergripande


Utskottsberedning: 1998/99:MJU6 Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation