Dokument & lagar (10 träffar)

Proposition 1998/99:123

Regeringens proposition 1998/99:123 Förarbevis för moped klass I och för terrängskoter Prop. 1998/99:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 juni 1999 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till


Utskottsberedning: ----1999/2000:TU2
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:112

Regeringens proposition 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Prop. 1998/99:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogör regeringen för utvecklingen i


Utskottsberedning: -1998/99:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Skrivelse 1998/99:111

Regeringens skrivelse 1998/99:111 Lägesrapport två om IT-omställningen i samhället inför år 2000 Skr. 1998/99:111 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisas av regeringen


Utskottsberedning: 1999/2000:TU3 Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:95

Regeringens proposition 1998/99:95 Postal infrastruktur Prop. 1998/99:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 1999 Lena Hjelm-Wallén Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i postlagen 1993:1684Änd-


Utskottsberedning: -1998/99:TU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1998/99:92

Regeringens proposition 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Prop. 1998/99:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i telelagen 1993:597 för att


Utskottsberedning: ----1998/99:TU12
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:91

Regeringens proposition 1998/99:91 Vissa trafikfrågor m.m. Prop. 1998/99:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i lagen 1975:88 med bemyndigande


Utskottsberedning: ------1998/99:TU13
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:74

Regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Prop. 1998/99:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen beskrivs de senaste årens utveckling i omvärlden


Utskottsberedning: ---------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1998/99:72

Regeringens proposition 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister Prop. 1998/99:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett särskilt register skall


Utskottsberedning: --1998/99:JuU25 1998/99:TU12
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Skrivelse 1998/99:8

Regeringens skrivelse 1998/99:8 Investeringsplaner för trafikens infrastruktur Skr. 1998/99:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen för riksdagens


Utskottsberedning: 1998/99:TU5 Följdmotioner: 10

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation