Dokument & lagar (17 träffar)

urd 1998/99:URD5

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD5 UTRIKESUTSKOTTET Internationell konflikthantering Quo vadit Europa freden, säkerheten och demokratin inför 2000-talet Paneldiskussion med Natos generalsekreterare Javier Solana Mänskliga rättigheter i interna konflikter och det civila samhällets roll Innehållsförteckning

1999-01-01

urd 1998/99:URD5 (pdf, 736 kB)

urd 1998/99:URD4

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD4 UTRIKESUTSKOTTET En uppföljning och utvärdering av FN:s världskonferenser under 1990-talet Regering, riksdag, myndigheter och frivilligorganisationer på nya internationella arenor vem har makten över svensk utrikespolitik i FN-frågor Förord Utskottet har under 1998 låtit genomföra

1999-01-01

urd 1998/99:URD4 (pdf, 731 kB)

urd 1998/99:URD3

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD3 UTRIKESUTSKOTTET Sveriges uppföljning av två FN- konferenser under 1990-talet FN:s konferens om miljö och utveckling, UNCED, i Rio de Janeiro, 1992 FN:s kvinnokonferens i Peking, 1995 Förord Utskottet har under 1998 låtit genomföra två utvärderingar som rör Sveriges förberedelser

1999-01-01

urd 1998/99:URD3 (pdf, 618 kB)

Skrivelse 1998/99:128

Regeringens skrivelse 1998/99:128 Redogörelse för den svenska Skr. krigsmaterielexporten år 1998 1998/99:128 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 april 1999 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse


Utskottsberedning: 1999/2000:UU12 Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:117

Regeringens proposition 1998/99:117 Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen WEAG och Finland Prop. 1998/99:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1999/2000:UU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Skrivelse 1998/99:116

Regeringens skrivelse 1998/99:116 Om kryptografi Skr. 1998/99:116 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin uppfattning när det gäller vissa aspekter på


Utskottsberedning: 1999/2000:UU3 Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:112

Regeringens proposition 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Prop. 1998/99:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogör regeringen för utvecklingen i


Utskottsberedning: -1998/99:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:74

Regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Prop. 1998/99:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen beskrivs de senaste årens utveckling i omvärlden


Utskottsberedning: ---------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Skrivelse 1998/99:67

Regeringens skrivelse 1998/99:67 Nordiskt samarbete 1998 Skr. 1998/99:67 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under år 1998 mellan de nordiska


Utskottsberedning: 1999/2000:UU5

Skrivelse 1998/99:61

Regeringens skrivelse 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet. Skr. 1998/99:61 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999. Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen presenterar i denna skrivelse en


Utskottsberedning: 1998/99:UU11 Följdmotioner: 12

Skrivelse 1998/99:60

Regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1998 Skr. 1998/99:60 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten


Utskottsberedning: 1998/99:UU10 Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:58

Regeringens proposition 1998/99:58 Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Turkmenistan Prop. 1998/99:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1998/99:UU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:57

Regeringens proposition 1998/99:57 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Jordanien Prop. 1998/99:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1998/99:UU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1998/99:56

Regeringens skrivelse 1998/99:56 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE under 1998 Skr. 1998/99:56 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 1998/99:UU9

Skrivelse 1998/99:55

Regeringens skrivelse 1998/99:55 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1998 Skr. 1998/99:55 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen


Utskottsberedning: 1998/99:UU8

Proposition 1998/99:27

Regeringens proposition 1998/99:27 Ändringar i lagen 1996:95 om vissa internationella sanktioner Prop. 1998/99:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 1998 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: --1998/99:UU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation